Khối Lượng Riêng Của Một Chất Là Gì

     

Công thức tính khối lượng riêng, trọng lượng riêng bao gồm Xác

Khối lượng riêng biệt là gì ? Trọng lượng riêng là gì ? bí quyết tính khối lượng riêng, trọng lượng riêng ra sao là phần nhiều mạch kỹ năng và kiến thức THPT Sóc Trăng sẽ share cùng quý thầy cô và chúng ta học sinh qua bài viết sau đây. Hãy chia sẻ để có thêm nguồn tứ liệu có lợi nhé !

I. LÝ THUYẾT CHUNG


1. Khối lượng riêng là gì ?

Bạn sẽ xem: phương pháp tính trọng lượng riêng, trọng lượng riêng chủ yếu Xác

Khối lượng riêng rẽ (tiếng Anh là Density), hay còn gọi là mật độ khối lượng, là 1 đặc tính về mật độ cân nặng trên một đơn vị chức năng thể tích của vật chất đó. Đây là đại lượng đo bởi thương số giữa khối lượng (m) của một vật làm bởi chất kia (nguyên chất) cùng thể tích (V) của vật.

Bạn đang xem: Khối lượng riêng của một chất là gì


2. Trọng lượng riêng biệt là gì ?

Trọng lượng riêng tiếng Anh là Specific Weight, là trọng lượng của một mét khối vật dụng chất. Trọng lượng riêng KHÁC trọng lượng riêng.Trọng lượng riêng = Khối lượng riêng biệt x 9,81Đơn vị đo trọng lượng riêng rẽ là N/m³

II. CÔNG THỨC TÍNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG, TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

1. Công thức tính khối lượng riêng

*

Khối lượng riêng rẽ của một hóa học trong đồ được xác minh bằng trọng lượng của một thể tích vô cùng nhỏ tuổi nằm tại địa điểm đó và phân chia cho thể tích vô cùng bé dại này.

Đơn vị của cân nặng riêng là kilogam trên mét khối (kg/m3) (theo hệ đo lường chuẩn của quốc tế). Bên cạnh đó còn có đơn vị là gam trên centinmet khối (g/cm3).

Người ta tính cân nặng riêng của một thứ nhằm khẳng định các chất cấu trúc nên đồ vật đó, bằng cách đối chiếu công dụng của những chất đã được tính trước kia với bảng cân nặng riêng.

Công thức tính trọng lượng riêng

Khối lượng riêng biệt = khối lượng : Thể tích

D = m/V

Trong đó: D là khối lượng riêng (kg/cm3), m là cân nặng của đồ gia dụng (kg) và V là thể tích (m3).

Trong ngôi trường hợp hóa học đó là đồng hóa học thì cân nặng riêng tại số đông vị trí đầy đủ giống nhau và tính bằng trọng lượng riêng trung bình.

Công thức tính trọng lượng riêng trung bình

Khối lượng riêng vừa đủ của một vật thể bất kỳ được tính bằng khối lượng chia cho thể tích của nó, thường kí hiệu là ρ 

ρ = m/V

2. Công thức tính trọng lượng riêng

Trọng lượng riêng của đồ thể được tính bằng công thức:

Trọng lượng riêng rẽ = Trọng lượng : Thể tích

d= P/V

Trong đó:

d là trọng lượng riêng rẽ (N/m³)P là trọng lượng (N)V là thể tích (m³)

III. SỰ KHÁC NHAU GIỮA KHỐI LƯỢNG RIÊNG VÀ TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

Trọng lượng riêng là trọng lượng của một mét khối đồ vật chất. Trọng lượng riêng biệt KHÁC cân nặng riêng.Sự khác biệt thể hiện bởi vì công thức: Trọng lượng riêng = Khối lượng riêng rẽ x 9,81 (Đơn vị đo trọng lượng riêng biệt là N/m³).

IV: BÀI TẬP VỀ KHỐI LƯỢNG RIÊNG, TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

Bài 1: Một hộp sữa ông lâu có khối lượng 0.397 kg, thể tích 0.32 m3. Xác định khối lượng riêng của sữa chứa trong hộp.

Lời giải:

Ta có m = 0.397 kg, V = 0.00032 m3

=> cân nặng riêng của sữa là D = m/V = 0.397/0.00032 = ≈ 1240.6 (kg/m3)

Bài 2: Biết 10 lít cát có khối lượng 15 kg

1. Tính thể tích của một tấn cát

2. Tính trọng lượng của một đống mèo 3m3

Lời giải:

1. Cân nặng riêng của cát: D=m/V=15/0.01=1500 (kg/m3)

Thể tích 1 tấn cat : V=m/V=1000/1500=0.667 (m3)

2. Trọng lượng 1 đống cát 3m3: P=d x V = 10 x 1500 x 3 = 45000 N

Bài 3:

Một lượng cát rất có thể tích 80 cm3 có cân nặng là 1,2 kg.

a) Tính cân nặng riêng của khối cát

b) Tính trọng lượng riêng biệt của khối cát

Đáp án

Theo đề bài xích ta có:

V= 80 cm3 = 0,00008 m3

m = 1,2 kg

Khối lượng riêng biệt của khối mèo là: D = m/V = 1,2/0,00008 = 15.000 kg/m3

Trọng lượng riêng biệt của khối mèo là: d = Dx 10 = 15.000 x 10 = 150.000 N/m3 

Bài 4: Hãy tính cân nặng của một khối đá. Biết phiến đá đó tất cả thế tích là 0,5m3.Hướng dẫn

Dựa vào bảng ta có trọng lượng riêng của đá là 2600kg/m3.

Vậy 0,5m3 đá có khối lượng là: 2600.0,5 = 1300kg.

Bài 5: Hãy search cách xác định trọng lượng riêng rẽ của chất làm quả cản.Dụng cụ gồm có:

– Một quả cân 200g mà ta đề nghị đo trọng lượng riêng của hóa học làm nó, gồm một sợi đưa ra buộc vào trái cân.

– Một bình chia độ tất cả GHĐ 250m3, miệng rộng đế rất có thể cho lọt quá cân vào vào bình. Bình đựng khoáng 100 m3 nước.

– Một lực kế bao gồm GHĐ tối thiểu 2,5N.

Xem thêm: Ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây Ăn Khoai Nhớ Kẻ Cho Dây Mà Trồng, Just A Moment

Hướng dẫn

Ta làm cho theo quá trình sau:

– Thả chìm trái cân vào trong bình chia độ. Giả sử nước dâng lên đến mực 120m3.

Vậy thể tích quả cân nặng 200g là:

V = 120 – 100 = 20(m3)= 0,00002(m3).

– Treo quả cân vào lực kế ta khẳng định được trọng lượng của quả cân nặng là 2N (do phường = 10m = 10 . 0,2 = 2N).

Vậy trọng lượng riêng rẽ của hóa học làm quả cân (200g) là:

d = P/V = 2/0,00002 = 100000 (N/m3).

Bài 6: Hãy tính trọng lượng của một chiếc dầm sắt tất cả thế tích 40dm3.Hướng dẫn

Tra bảng, ta thấy fe có cân nặng riêng là D = 7800kg/m3 với V = 40dm3 = 0,04 m3

Tính cân nặng dầm sắt:

Ta có: D = m/V suy ra m = D.V

Hay m = 7800.0,04 = 312 (kg)Bài 7: Một vỏ hộp sữa ông thọ có cân nặng 397g và bao gồm thề tích 320cm2 Hãy tính trọng lượng riêng của sữa trong vỏ hộp theo đơn vị kg/ m3.Hướng dẫn

Ta có: 397g = 0,397kg.

320cm3 = 0,00032m3

Khối lượng riêng rẽ của sữa trong hộp là:

m 0,397 . 3

D = m/V = 0,397 / 0,00032 = 1240kg/m3.

Bài 8: Biết 10 lít cát có trọng lượng 15kg.a) Tính thể tích của 1 tấn cát.

b) Tính trọng lượng của một đống mèo 3cm3.

Hướng dẫn

a) Ta có: 10/ 15kg (1tấn = 1000kg; 1lít = 1 dm3)

Thế tích của một tấn cát: V = (1000 . 10)/15 = 666,7(1) = 0,667(m3)

b) Trọng lượng của đống mèo là 45.000N.

Bài 9: 1kg kem giặt VISO rất có thể tích 900cm3. Tính cân nặng riêng của kem giặt VISO và so sánh với khối lượng riêng của nước.Hướng dẫn

Ta có: 1 cm3 – 0,001m3.

Khối lượng riêng của kem giặt VISO là:

D = 1/0,0009 = 1111,1 (kg/m3)

So sánh với cân nặng riêng của nước thì cân nặng riêng của kem giặt VISO phệ hơn.

Xem thêm: Vì Sao Người Ta Phải Thu Hoạch Đỗ Xanh Và Đỗ Đen Trước Khi Quả Chín Khô ?

Bài 10: mỗi hòn gạch hai lỗ có cân nặng 1,6kg.Hòn gạch có thể tích 1.200cm3. Mồi lỗ có thể tích 192 cm3. Tính cân nặng riêng và trọng lượng riêng rẽ của gạch.