Khi chia một hiệu cho một số

     
- Chọn bài -Bài 29. Phép cộngBài 30. Phép trừBài 31. Luyện tậpBài 32. Biểu thức bao gồm chứa nhị chữBài 33. đặc thù giao hoán của phép cộngBài 34. Biểu thức tất cả chứa bố chữBài 35. Tính chất phối hợp của phép tính cộngBài 36. Luyện tậpBài 37. Tìm nhị số lúc biết tổng cùng hiệu của nhị số đóBài 38. Luyện tậpBài 39. Rèn luyện chungBài 40. Góc nhọn, góc tù, góc bẹtBài 41. Hai tuyến đường thẳng vuông gócBài 42. Hai tuyến phố thẳng song songBài 43. Vẽ hai tuyến phố thẳng vuông gócBài 44. Vẽ hai tuyến phố thẳng tuy vậy songBài 45. Thực hành vẽ hình chữ nhậtBài 46. Thực hành thực tế vẽ hình vuôngBài 47. Luyện tậpBài 48. Luyện tập chungBài 49. Nhân một vài với một chữ sốBài 50. đặc điểm giao hoán của phép nhânBài 51. Nhân số 10, 100, 1000,... Chia cho số 10, 100, 1000,...Bài 52. Tính chất phối kết hợp của phép nhânBài 53. Nhân với số gồm tận cùng là chữ số 0Bài 54. Đề - xi - mét vuôngBài 55. Mét vuôngBài 56.


Bạn đang xem: Khi chia một hiệu cho một số


Xem thêm: 1H Bằng Bao Nhiêu Giây ? 3 Lí Giải Xoay Quanh Đơn Vị Tính Thời Gian

Nhân một vài với một tổngBài 57. Nhân một số với một hiệuBài 58. Luyện tậpBài 59. Nhân số gồm hai chữ sốBài 60. Luyện tậpBài 61. Trình làng nhân nhẩm số gồm hai chữ số với 11Bài 62. Nhân cùng với số với cha chữ sốBài 63. Nhân cùng với số có tía chữ sốBài 64. Luyện tậpBài 65. Luyện tập chungBài 66. Phân chia một tổng cho một sốBài 67. Chia cho số bao gồm một chữ sốBài 68. Luyện tậpBài 69. Chia một trong những cho một tíchBài 70. Phân chia một tích cho 1 sốBài 71. Phân tách hai số tận cùng là chữ số 0Bài 72. Phân chia cho số có hai chữ sốBài 73. Chia cho số bao gồm hai chữ số (tiếp theo)Bài 74. Luyện tậpBài 75.Chia mang đến số bao gồm hai chữ số (tiếp theo)Bài 76. Luyện tậpBài 77. Thương gồm chữ số 0Bài 78. Phân chia cho số có ba chữ sốBài 79. Luyện tậpBài 80. Chia cho số có bố chữ số (tiếp theo)Bài 81. Luyện tậpBài 82. Luyện tập chungBài 83. Trường đoản cú kiểm tra


Xem thêm: Nơi Bán Iphone 4S Cũ Giá Rẻ, Uy Tín, Chất Lượng Nhất, Iphone 4S 8Gb

Xem toàn cục tài liệu Lớp 4: trên đây

Bài 1 trang-77 VBT Toán 4 Tập 1: Tính bởi hai cách: a) (25 + 45) : 5

b) 24 : 6 + 36 : 6

Lời giải:

a) (25 + 45) : 5 = 70 : 5 = 14

(45 + 25) : 5 = 45 : 5 + 25 : 5 = 9 + 5 = 14

b) 24 : 6 + 36 : 6 = 4 + 6 = 10

24 : 6 + 36 : 6 = (24 + 36) : 6 = 60 : 6 = 10

Bài 2 trang-77 VBT Toán 4 Tập 1: Lớp 4A tất cả 28 học sinh, chia thành các nhóm, từng nhóm có 4 học tập sinh. Lớp 4B có 32 học sinh, cũng tạo thành các nhóm, mỗi nhóm bao gồm 4 học snh. Hỏi cả nhị lớp tất cả bao nhiêu nhóm? (giải bởi hai cách)

Lời giải:

Tóm tắt:

*

Bài giải

Cách 1:

Số đội của lớp 4A là:

28 : 4 = 7 (nhóm)

Số team của lớp 4B là:

32 : 4 = 8 (nhóm)

Số nhóm của tất cả hai lớp là:

7 + 8 = 15 (nhóm)

Đáp số: 15 nhóm

Cách 2:

Số nhóm của cả hai lớp là:

(28 + 32) : 4 = 15 (nhóm)

Đáp số: 15 nhóm

Bài 3 trang-77 VBT Toán 4 Tập 1:

a) Tính:

(50 – 15) : 5


50 : 5 – 15 : 5

b) Điền vệt >, , Bài 4 trang-77 VBT Toán 4 Tập 1: Tính theo mẫu:

Mẫu: 4 × 12 + 4 ×16 – 4 8 = 4× (12 + 16 – 8) = 4 × đôi mươi = 80