25 types of rooms in a house

     
Home/ Môn học/Tiếng Anh/Where vày you live? 2. How many rooms are there in your house? What are they? 3. Which room bởi vì you like the best in your house? Why?

Where bởi you live? 2. How many rooms are there in your house? What are they? 3. Which room vì you lượt thích the best in your house? Why?


Where vày you live? 2. How many rooms are there in your house? What are they?3. Which room do you lượt thích the best in your house? Why?


*

Where vì chưng you live?

`->` I live in nhị Duong City

How many rooms are there in your house? What are they?

`->` There are `6` rooms in my house

`->` There are `2` bedrooms, `2` bathrooms, `1` kitchen & `1` living room

Which room vì chưng you lượt thích the best in your house? Why?

`->` I lượt thích my bedroom best

`->` Because it’s very colorful and interesting


*

Answer:

1.Where vì you live?

⇒I live in Bac Ninh Province.

Bạn đang xem: 25 types of rooms in a house

Dịch:Tôi sống ngơi nghỉ tỉnh Bắc Ninh.

You can replace it with your whereabouts.

(Bạn rất có thể thay thế bằng nơi ngơi nghỉ của bạn.)

2.How many rooms are there in your house?What are they?

⇒My house has 9 rooms including:living room,kitchen,3 bathrooms và 4 bedrooms.

Dịch:Nhà của tôi có 9 phòng gồm:phòng khách,phòng bếp,3 chống tắm với 4 chống ngủ.

Xem thêm: Vì Sao Nói Thực Tiễn Là Mục Đích Của Nhận Thức & Ví Dụ, Thực Tiễn Là Gì

You can replace it with the number of rooms in your house.

(Bạn hoàn toàn có thể thay chũm nó cùng với số phòng trong nhà của bạn.)

3.Which room vày you lượt thích the best in your house?Why?

⇒I lượt thích living room best because there I can watch TV when I’m bored và host my friends.

Dịch:Tôi thích phòng khách nhất vì chưng ở đó tôi hoàn toàn có thể xem TV mỗi một khi tôi chán và đón tiếp những người các bạn của tôi.

You can replace it with your favourite room in your house.

Xem thêm: Dàn Ý Cảm Nhận Về Nhân Vật Anh Thanh Niên Trong Lặng Lẽ Sa Pa

(Bạn rất có thể thay thế bởi căn chống yêu thích của khách hàng trong nhà đất của bạn.)


Chezy_cute

#Hoctot!


Leave an answer


Name*

E-Mail*

trang web


Featured image
Select file Browse

Captcha*35:5x4+1-9:3 = ? ( )


Answer*


Click here lớn cancel reply.
Josie
*

About Josie
Đặt Câu Hỏi