HỖN HỢP X GỒM AL FE3O4 CUO

     

Hỗn hợp X tất cả Al, Fe3O4 với CuO, trong số ấy oxi chiếm 25% cân nặng hỗn hợp. Cho 1,344 lít khí teo (đktc) trải qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được hóa học rắn Y và các thành phần hỗn hợp khí Z gồm tỉ khối so với H2 bởi 18. Hòa tan trọn vẹn Y trong dung dịch HNO3 loãng (dư), nhận được dung dịch đựng 3,08m gam muối với 0,896 lít khí NO (ở đktc, là thành phầm khử duy nhất). Quý giá m gần quý hiếm nào nhất sau đây?

Bạn vẫn xem: hỗn hợp x gồm al fe3o4 cùng cuo trong các số ấy oxi chỉ chiếm 25 trọng lượng hỗn hợp

Phương pháp giải

+) Coi các thành phần hỗn hợp X tất cả Al, Fe, Cu với O

+) Tính m kim loại và mO theo m

+) Tính số mol CO2 và co dư

+) mmuối = $m_KL + m_NO_3^ - $ $ o m_NO_3^ - $

+) $n_NO_3^ - = 4n_O_2 + 3n_NO - 2n_CO_2$

Lời giải của GV aquabigman.com

$n_CO = 0,06,mol$; $n_NO = 0,04,mol$

Coi tất cả hổn hợp X có Al, Fe, Cu cùng O → m sắt kẽm kim loại = 0,75m cùng mO = 0,25m

Hỗn hợp khí Z bao gồm CO2 và co dư. $overline M_Z = 36$

$ o \% n_CO = dfrac44 - 3644 - 28 = 50\% o n_CO = n_CO_2 = 0,03,,mol$

Quá trình cho – thừa nhận e:
Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm al fe3o4 cuo

*

mmuối = $m_KL + m_NO_3^ - $ $ = 0,75m + m_NO_3^ - = 3,08m$

$ o m_NO_3^ - = 2,33m$

$n_NO_3^ - = 4n_O_2 + 3n_NO - 2n_CO_2 o (dfracm32 + 0,12 - 0,06).62 = 2,33m,, o ,,m approx 9,48,$

Đáp án bắt buộc chọn là: b


*Xem thêm: Kết Nối Điện Thoại Oppo Với Tivi, Cách Đơn Giản Nhất

*

*Xem thêm: Top 12 Mẫu Phân Tích Chiều Tối Hay Chọn Lọc, Top 20 Bài Phân Tích Chiều Tối Hay Nhất

*

Cho sơ thứ phản ứng Cr $xrightarrow + Cl_2,,t^ circ $ X $xrightarrow extdd,,NaOH,,đặc$ Y

Chất Y trong sơ đồ dùng trên là

Cho 13,5 gam hỗn hợp những kim một số loại Al, Cr, Fe tính năng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng nóng (trong điều kiện không tồn tại không khí), thu được dung dịch X cùng 7,84 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn hỗn hợp X (trong điều kiện không có không khí) được m gam muối bột khan. Quý hiếm của m là:

Hòa tan hoàn toàn 1,23 gam các thành phần hỗn hợp X gồm Cu và Al vào hỗn hợp HNO3 đặc, lạnh thu được 1,344 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, sinh hoạt đktc) với dung dịch Y. Sục rảnh rỗi khí NH3 (dư) vào dung dịch Y, sau thời điểm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được m gam kết tủa. Tỷ lệ về trọng lượng của Cu trong các thành phần hỗn hợp X và cực hiếm của m thứu tự là

Bốn sắt kẽm kim loại Na; Al; Fe với Cu được ấn định không tuân theo thứ trường đoản cú X, Y, Z, T. Biết rằng:

- X; Y được điều chế bằng phương thức điện phân nóng chảy

- X đẩy được sắt kẽm kim loại T ra khỏi dung dịch muối

- Z tính năng được với hỗn hợp H2SO4 sệt nóng tuy thế không tác dụng được với dung dịch H2SO4 sệt nguội.

X, Y, Z, T theo sản phẩm công nghệ tự là

Nung tất cả hổn hợp bột tất cả 15,2 gam Cr2O3 và m gam Al ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng hoàn toàn, chiếm được 23,3 gam hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ hỗn phù hợp X làm phản ứng với axit HCl (dư) thoát ra V lít khí H2 (ở đktc). Quý hiếm của V là

Cho 7,68 gam Cu và 200 ml dung dịch có HNO3 0,6M và H2SO4 0,5M. Sau khoản thời gian các bội phản ứng xảy ra trọn vẹn (sản phẩm khử độc nhất vô nhị là NO), cô cạn cẩn thận toàn bộ dung dịch sau phản nghịch ứng thì khối lượng muối khan thu được là:

Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO30,2M, sau một thời gian phản ứng nhận được 7,76 gam hỗn hợp chất rắn X với dung dịch Y. Lọc bóc tách X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn cùng Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10,53 gam chất rắn Z. Quý giá của m là:

Hòa tan hoàn toàn x mol sắt vào dung dịch đựng y mol FeCl3 với z mol HCl, thu được dung dịch chỉ cất một hóa học tan duy nhất. Biểu thức tương tác giữa x, y và z là

Cho x mol sắt tan hoàn toàn trong dung dịch cất y mol H2SO4 (tỉ lệ x : y = 2 : 5), thu được một sản phẩm khử duy nhất với dung dịch chỉ đựng muối sunfat. Số mol electron do số lượng Fe trên nhường nhịn khi bị hoà tan là

Cho hỗn hợp gồm 1 mol chất X với 1 mol hóa học Y chức năng hết với dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư), tạo ra 1 mol khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất). Hai chất X, Y là

Cho 6,72 gam fe vào dung dịch đựng 0,3 mol H2SO4 đặc, rét (giả thiết SO2 là sản phẩm khử duy nhất). Sau khoản thời gian phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được

Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) tối thiểu cần dùng làm hoà tan trọn vẹn một hỗn hợp bao gồm 0,15 mol Fe cùng 0,15 mol Cu là (biết phản bội ứng tạo hóa học khử nhất là NO)

Hòa tan hoàn toàn 1,805 gam láo lếu hợp có Fe và kim loại X bởi dung dịch HCl, chiếm được 1,064 lít khí H2. Phương diện khác, hòa tan hoàn toàn 1,805 gam tất cả hổn hợp trên bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 0,896 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Biết những thể tích khí phần nhiều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Kim loại X là

Cho m gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm FeO, Fe2O3 , Fe3O4 vào một lượng đủ dung dịch HCl 2M, thu được hỗn hợp Y có tỉ lệ số mol Fe2+ với Fe3+ là một trong : 2. Chia Y thành 2 phần bằng nhau. Cô cạn phần một nhận được m1 gam muối hạt khan. Sục khí clo (dư) vào phần hai, cô cạn dung dịch sau phản nghịch ứng thu được mét vuông gam muối hạt khan. Biết mét vuông – m1 = 0,71. Thể tích dung dịch HCl đã sử dụng là

Hỗn thích hợp X bao gồm FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4. đến khí co qua m gam X nung nóng, sau một thời hạn thu được hỗn hợp chất rắn Y và tất cả hổn hợp khí Z. Cho toàn cục Z vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư, mang lại phản ứng hoàn toàn, nhận được 4 gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan trọn vẹn Y trong hỗn hợp H2SO4 đặc, lạnh (dư), nhận được 1,008 lít khí SO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất) và dung dịch chứa 18 gam muối. Quý giá của m là

Hỗn phù hợp X tất cả Al, Fe3O4 với CuO, trong số ấy oxi chiếm phần 25% cân nặng hỗn hợp. Cho 1,344 lít khí teo (đktc) trải qua m gam X nung nóng, sau một thời hạn thu được hóa học rắn Y và hỗn hợp khí Z bao gồm tỉ khối đối với H2 bằng 18. Hòa tan trọn vẹn Y trong hỗn hợp HNO3 loãng (dư), nhận được dung dịch đựng 3,08m gam muối với 0,896 lít khí NO (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Quý hiếm m gần giá trị nào nhất sau đây?

Nung nóng m gam hỗn hợp Al với Fe2O3 (trong môi trường không tồn tại không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được các thành phần hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành nhì phần bởi nhau:

- Phần 1 tác dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng (dư), có mặt 3,08 lít khí H2 (ở đktc);

- Phần 2 chức năng với dung dịch NaOH (dư), ra đời 0,84 lít khí H2 (ở đktc).

Giá trị của m là

Hỗn đúng theo X gồm 3,92 gam Fe, 16 gam Fe2O3 với m gam Al. Nung X ở nhiệt độ cao vào điều kiện không tồn tại không khí, thu được các thành phần hỗn hợp chất rắn Y. Phân chia Y thành nhị phần bởi nhau. Phần một chức năng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), nhận được 4a mol khí H2. Phần hai phản ứng với hỗn hợp NaOH dư, chiếm được a mol khí H2. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

Nung một hỗn hợp rắn bao gồm a mol FeCO3 và b mol FeS2 trong bình kín chứa bầu không khí (dư). Sau thời điểm các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, đưa bình về nhiệt độ ban đầu, thu được chất rắn độc nhất là Fe2O3 và hỗn hợp khí. Biết áp suất khí trong bình trước cùng sau bội nghịch ứng bởi nhau, mối liên hệ giữa a và b là (biết sau những phản ứng, lưu giữ huỳnh ở mức oxi hoá +4, thể tích những chất rắn là không xứng đáng kể)

Nung m gam tất cả hổn hợp X gồm FeS với FeS2 vào một bình kín đáo chứa không gian (gồm 20% thể tích O2 với 80% thể tích N2) mang lại khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được một chất rắn tốt nhất và các thành phần hỗn hợp khí Y gồm thành phần thể tích: 84,8% N2, 14% SO2, còn sót lại là O2. Phần trăm cân nặng của FeS trong tất cả hổn hợp X là

Cho 18,4 gam tất cả hổn hợp X tất cả Cu2S, CuS, FeS2 với FeS tính năng hết cùng với HNO3 (đặc nóng, dư) chiếm được V lít khí chỉ tất cả NO2 (ở đktc, thành phầm khử duy nhất) với dung dịch Y. Cho toàn cục Y vào một lượng dư hỗn hợp BaCl2, chiếm được 46,6 gam kết tủa; còn lúc cho tổng thể Y công dụng với hỗn hợp NH3 dư thu được 10,7 gam kết tủa. Quý hiếm của V là

Cho 0,01 mol một hợp hóa học của sắt tính năng hết với H2SO4đặc rét (dư), chỉ thấy bay ra 0,112 lít (ở đktc) khí SO2(là sản phẩm khử duy nhất). Phương pháp của hợp hóa học sắt đó là

Để luyện được 800 tấn gang gồm hàm lượng sắt 95%, buộc phải dùng x tấn quặng manhetit cất 80% Fe3O4 (còn lại là tạp hóa học không đựng sắt). Hiểu được lượng sắt bị hao hụt trong quy trình sản xuất là 1%. Cực hiếm của x là

Cho các phát biểu: (1) Nhôm là 1 kim loại lưỡng tính; (2) CrO3 là oxit lưỡng tính; (3) Al2O3 là oxit lưỡng tính; Al(OH)3 là hidroxit lưỡng tính. Số phát biểu đúng

Cho 34,138 gam tất cả hổn hợp X bao gồm FeCl2 cùng CrCl3 công dụng với lượng dư hỗn hợp NaOH, thu được dung dịch Y và kết tủa Z. Lọc lấy Z rồi nung trong không khí đến khối lượng không thay đổi thì thu được 11,52 gam hóa học rắn. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng của CrCl3 trong X là