Hclo4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu

     

Phương trình năng lượng điện li HClO4. Nội dung bài viết này hỗ trợ đầy đủ thông tin về phương trình hóa học đã được cân nặng bằng, điều kiện những chất thâm nhập phản ứng, hiện tượng (nếu có), ... Mời chúng ta đón xem:


2. Chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là 1 trong dung dịch/chất tan trọn vẹn hoặc gần như hoàn toàn trong nước, những phân tử hòa tan đông đảo phân li ra ion.

Bạn đang xem: Hclo4 là chất điện li mạnh hay yếu

Cùng với những axit như HCl, HNO3, H2SO4,… thì HClO4cũng là 1 trong những trong số phần nhiều chất điện li mạnh. HClO4là đúng theo chất rất dễ dàng tan trong nước và chế tạo với nước các hidrat HClO4.nH2O (n = 1,2,3).

3. Bài bác tập áp dụng liên quan

Câu 1.Nước đóng vai trò gì trong quá trình điện li những chất tan trong nước?

A. Môi trường xung quanh điện li.

B. Dung môi không phân cực.

C. Dung môi phân cực.

D. Tạo links hiđro với các chất tan.

Lời giải:


Đáp án: C

Trong phân tử H2O, link O−H là liên kết cộng hóa trị có cực, cặp e chung lệch về phía oxi

=> oxi tích điện âm, nghỉ ngơi H tích năng lượng điện dương.

Khi quy trình điện li xẩy ra tương tác giữa các phân tử nước có cực và các ion chuyển động không ngừng làm cho những chất năng lượng điện li dễ dãi tan vào nước

=> nước đóng vai trò dung môi phân cực.

Câu 2.Dung dịch chất nào sau đây không dẫn năng lượng điện được?

A. HCl vào C6H6(benzen).

B. CH3COONa vào nước.

C. Ca(OH)2trong nước.

D. NaHSO4trong nước.

Lời giải:


Đáp án: A

Dung dịch hóa học không dẫn năng lượng điện được là: HCl vào C6H6(benzen).

Xem thêm: Viết Pthh Sắt Tác Dụng Với Hcl ( Giải Thích )? Câu Hỏi 17079


Câu 3.Dãy nào bên dưới dây chỉ bao gồm chất điện li mạnh?

A. HF, Na2S, Ca(OH)2, Na2CO3.

B. H2SO4, NaOH, NaCl, HF.

C. HNO3, H2SO4, KOH, K2SiO3.

D. Ba(OH)2, NaOH, CH3COOH, NaCl.

Lời giải:


Đáp án: C

Dãy chỉ có chất điện li mạnh: HNO3, H2SO4, KOH, K2SiO3.

HNO3→ H++ NO3−

H2SO4⇔ 2H+ + SO42-

KOH → K+ + OH−

K2SiO3→ 2K+ + SiO32-


Câu 4.Dãy chất nào sau đây, vào nước phần đông là hóa học điện li yếu?

A. HCl, H2SO3, H2SO4, HCl

B. H2CO3, H3PO4, CH3COOH, Ba(OH)2.

C. H2S, CH3COOH, HClO, HF

D. H2CO3, H2SO4, HClO, Fe2(SO4)3.

Lời giải:


Đáp án: C

Dãy hóa học trong nước hầu như là hóa học điện li yếu ớt làH2S, CH3COOH, HClO, HF

H2S ⇄ H++ HS−

HS− ⇆ H+ +S2−

CH3COOH ⇔ CH3COO–+ H+

HClO ⇌ H+ + ClO–

HF ⇌ H+ + F–


Câu 5.Dãy những chất năng lượng điện li mạnh?

A. AgCl, CH3COONa, HBr, NaOH.

B. NaCl, CH3COOH, HCl, NaOH.

C. NaCl, CH3COOH, HCl, Ca(OH)2.

D. CuSO4, H2S, H2SO4, KOH.

Xem thêm: Tại Sao Khi Rót Nước Sôi Vào Cốc Thủy Tinh Thì Cốc Dày Dễ Vỡ Hơn Cốc Mỏng

Lời giải:


Đáp án: A

A. Đúng

B,C nhiều loại CH3COOH là chất điện li yếu

D. Nhiều loại H2S là chất điện li yếu


Câu 6. Tính thể tích dung dịch Ba(OH)2 0,5M tất cả chứa số mol ion OH–bằng số mol ion H+ bao gồm trong 400 ml dung dịch H2SO41M?


A. 0,2 lít

B. 0,1 lít

C. 0,4 lít

D. 0,8 lít

Lời giải:


Đáp án: D

nH2SO4= 0,4 (mol)

Phương trình năng lượng điện li

H2SO4→ 2H+ + SO42-

nOH−= nH+ = 2nH2SO4= 2.0,4 = 0,8 (mol)

Phương trình điện li

Ba(OH)2→ Ba2++ 2OH−

nBa(OH)2=12nOH−= 12.0,8 = 0,4 (mol)

=> VBa(OH)2= nCM= 0,40,5 = 0,8 (l)

Phương trình điện li NaHCO3

Phương trình điện li HBrO

Phương trình điện li Na2SO4

Phương trình điện li Fe(NO3)3

Phương trình điện li NH3


Tham khảo các loạt bài xích Hóa học 12 khác:


Bài viết cùng lớp mới nhất

1 1262 lượt coi
sở hữu về
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

*

reviews
link
chế độ
liên kết
nội dung bài viết mới nhất
tuyển sinh
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1
câu hỏi mới nhất
Thi demo THPT non sông
Đánh giá năng lượng
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1