HAI VẬT CÓ KHỐI LƯỢNG M1=1KG VÀ M2=3KG

     
Bài 31: Định nguyên tắc bảo toàn đụng lượng – bài xích 3 trang 148 SGK trang bị lý lớp 10 nâng cao. Hai trang bị có cân nặng m1=1kg và m2=3kg chuyển động với các vận tốc v1=3m/s với v2=1m/s. Tra cứu tổng hễ lượng (phương, chiếu, độ lớn) của hệ trong các trường hợp:

Hai đồ có trọng lượng m1= 1kg và m2 = 3kg chuyển động với các gia tốc v1= 3m/s cùng v2 = 1m/s. Search tổng hễ lượng (phương, chiều, độ lớn) của hệ trong các trường hợp:

(a)overrightarrow v_1 ) và (overrightarrow v_2 ) thuộc hướng.

Bạn đang xem: Hai vật có khối lượng m1=1kg và m2=3kg

b)(overrightarrow v_1 ) và (overrightarrow v_2 ) thuộc phương, ngược chiều.

c)(overrightarrow v_1 ) vuông góc cùng với (overrightarrow v_2 ).

d)(overrightarrow v_1 ) hợp với (overrightarrow v_2 ) góc 1200

*

(m_1 = 1kg;v_1 = 3m/s Rightarrow p_1 = m_1.v_1 = 3kgm/s;overrightarrow p_1 ) cùng hướng (overrightarrow v_1 ).

Xem thêm: Đốt Cháy Hoàn Toàn 100Ml Hỗn Hợp Gồm Đimetylamin Và Hai Hiđrocacbon Đồng

(m_2 = 3;v_2 = 1m/s Rightarrow p_2 = m_2v_2 = 3kgm/s;overrightarrow p_2 ) thuộc hướng cùng với (overrightarrow v_2 ).

Động lượng hệ:(overrightarrow phường = overrightarrow p_1 + overrightarrow p_2 (1))

a)(overrightarrow v_1 ) cùng (overrightarrow v_2 ) thuộc hướng:

(p = p_1 + p_2 = 6kgm/s;overrightarrow p. ) thuộc hướng (overrightarrow v_1 ) với (overrightarrow v_2 ).

*
 Advertisements (Quảng cáo)


b) (overrightarrow v_1 ) cùng (overrightarrow v_2 ) cùng phương, ngược chiều:

(overrightarrow p. = overrightarrow 0 )

*
 


Advertisements (Quảng cáo)


c) (overrightarrow v_1 ot overrightarrow v_2 )

*

(p = p_1sqrt 2 = 3sqrt 2 (kgm/s))

(overrightarrow phường ) phù hợp với (overrightarrow v_1 ) cùng (overrightarrow v_2 ) và một góc 450

d) ((overrightarrow v_1 ,overrightarrow v_2 ) = 120^0)

*
 

p = p1 = p2 = 3kgm/s.

Xem thêm: Người Ta Đặt 3 Điện Tích Q1=8.10^-9, Người Ta Đặt 3 Điện Tích Q1=8

(overrightarrow p ) phù hợp với (overrightarrow v_1 ) cùng (overrightarrow v_2 ) một góc 600.