Hai Thửa Ruộng Thu Hoạch Được

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 Bạn đã xem: nhì thửa ruộng thu hoạch được 3 tấn 2 tạ thóc


Bạn đang xem: Hai thửa ruộng thu hoạch được

*

hai thửa ruộng thu hoạch được 3 tấn 2 tạ thóc. Thửa ruongj sản phẩm hai thu hoạch thấp hơn thửa ruộng trước tiên 6 tạ. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kg thóc.
Xem thêm: Hai Dây Dẫn Thẳng Dài Song Song Cách Nhau 32Cm Trong Không Khí

*Xem thêm: Nghị Luận " Cái Rễ Của Học Hành Thì Cay Đắng Nhưng Quả Của Nó Thì Ngọt Ngào 2023

*

Đổi:3 tấn 2 tạ thóc =32 tạ thóc

Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được là:

(32+6) phân chia 2=19(tạ)

Thửa ruộng lắp thêm hai thu hoạch được là:

19-6=13(tạ)

Đổi:19 tạ thóc=1900 kg thóc,13 tạ thóc=1300 kg thóc

Đáp số:thửa ruộng vật dụng nhất:1900 kilogam thóc

thửa ruộng thiết bị hai:1300 kg thóc

Học tốt!!!!!

Hai thửa ruộng thu hoạch được toàn bộ 3 tấn 5 tạ thóc. Hiểu được thửa ruộng trước tiên thu hoạch được ít hơn thửa ruộng đồ vật hai là 5 tạ thóc. Hỏi từng thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Hai thửa ruộng thu hoạch được tất cả 3 tấn 5 tạ thóc. Biết rằng thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được thấp hơn thửa ruộng thiết bị hai là 5 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Hai thửa ruộng thu hoạch được 2 tấn 56 kilogam thóc . Thửa ruộng đầu tiên thu hoạch được ít hơn thửa máy hai 4 tạ 2 kilogam thóc . Hỏi từng thửa thu hoạch được từng nào kg thóc ?

Hai thửa ruộng thu hoạch được 4 tấn 2 tạ thóc. Thửa thứ nhất thu hoạch nhiều hơn thửa sản phẩm hai 6 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kg thóc ?

Hai thửa ruộng thu hoạch 4 tấn 2 tạ thóc. Thửa thứ nhất thu hoạch nhiề hơn thửa đồ vật hai 6 tạ thóc. Hỏi từng thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kg thóc ?

cả hai thửa ruộng thu hoạch được 1 tấn 5 tạ thóc. Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được nhiều hơn thửa ruộng vật dụng hai 3 tạ thóc. Hỏi từng thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kg thóc ?

Hai thửa ruộng công ty ông Hùng thu hoạch được tất cả 350 tấn thóc. Biết thửa ruộng thứ nhất thu hoạch thấp hơn thửa ruộng máy hai 1 tạ 70kg thóc. Hỏi từng thửa thu hoạch được bao nhiêu kg thóc ?

Hai thửa ruộng thu hoạch được 45 tấn 7 tạ thóc. Số thóc thửa đầu tiên thu hoạch được ít hơn số thóc thửa máy hai 5 tạ thóc. Hỏi từng thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?

Hai thửa ruộng thu hoạch được tất cả 3 tấn 5tạ thóc . Biết rằng thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được thấp hơn thửa ruộng lắp thêm hai 5 tạ thóc . Hỏi từng thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?