Hai khu đất hình chữ nhật có chiều dài bằng nhau khu a có diện tích

     
*

Hai khu đất nền hình chữ nhật có chiều dài cân nhau . Quần thể A có diện tích s 112 564 m2 và chiều rộng 263 mét . Khu vực B tất cả chiều rộng 362 mét . Tính diện tích khu B


*

Hai khu đất hình chữ nhật tất cả chiều dài bởi nhau. Khu A có diện tích s 112564 m2 và chiều rộng lớn 263 mét. Quần thể B tất cả chiều rộng 362 mét. Tính diện tích s khu B.

Bạn đang xem: Hai khu đất hình chữ nhật có chiều dài bằng nhau khu a có diện tích


*

chiều dài của cả hai khu A cùng B là :

112564 : 263 = 428 (m)

diện tích khu B là :

428 x 362 = 154936 (m2)

đáp số : 154936 m2


2 khu đất hình chữ nhật bao gồm chiều đều bằng nhau . Khu vực A có diện tích 112564 m2 và chiều rộng 263 mét . Khu vực B gồm chiều rộng lớn 362. Tính diện tích s khu b


Chiều dài khu đất nền A với B là

112564:263=428(m)

Diện tích khu đất B là

428x362=154936(m2)

Đáp số 154936 m2


Hai khu đất hình chữ nhật gồm chiều dài bằng nhau. Khu A có diện tích 112 564 m2 và chiều rộng bao gồm 263m. Khu vực B tất cả chiều rộng 362m. Tính diện tích s khu B.

Xem thêm: Vì Sao Nói Atp Là Đồng Tiền Năng Lượng, Tại Sao Nói Atp Là Đồng Tiền Năng Lượng


Tóm tắt

Skhu A = 112 564 (m2)

Chiều rộng khu vực A = 263 m

Chiều rộng khu vực B = 362 m

Chiều rộng quần thể B = Chiều nhiều năm khu A

Skhu B = ?

Bài giải

Chiều dài khu đất A là:

112 564 : 263 = 428 (m)

Theo đề bài bác chiều dài khu đất nền A bằng chiều dài khu đất nền B suy ra chiều dài khu đất nền B là:

428 362 = 154936 (m2)


hai khu đất nền hcn có chiều dài bằng nhau. Khu vực A có diện tích 112 564 m2 và chiều rộng lớn 263 m, khu vực B tất cả chiều rộng lớn 362 m. Tính diện tích s khu B?

Làm cấp tốc nha! mình cảm ơn.

Xem thêm: Trong Bản Vẽ Kỉ Thuật Có Ghi Tỉ Lệ 1/100 Là Gì, Tỷ Lệ Bản Đồ Là Gì


chiều dài của quần thể đất B là:

112564:263=428m

diện tích quần thể đất B là:

428x362=154936m2

đáp số:1549336m2


hai khu đất nền hình chữ nhật gồm chiều dài đều nhau khu A có diện tích 112564 m 2 và chiều rộng 263 m khu B bao gồm chiều rộng lớn 362 tính diện tích khu b


Chiều dài khu đất A và B là:

112564 : 263 = 428 (m)

Diện tích khu vực B:

428 x 362 = 154936 (m2)

tick nha bn


Vì chiều dài khu đất A bằng chiều dài khu đất nền B buộc phải ta có , chiều dài bình thường của 2 khu đất nền là:

112564 : 263 = 428 ( m)

Vậy chiều rộng quần thể B cũng là 428 m. Ta có:

Diện tích quần thể B là:

428 x 362 = 154936 (cm2 )

Đ/S: 154936 cm2


Hai khu đất nền hình chữ nhật tất cả chiều dài bằng nhau. Khu vực A có diện tích 112 564m2 và chiều rộng lớn 263m. Khu B tất cả chiều rộng lớn 362m. Tính diện tích khu B 


một khu đất hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 3 km chiều rộng bằng một trong những phần ba chiều dài. Tính diện tích s khu khu đất đó

bài 2 một khu đất hình chữ nhật gồm diện tích là 1 km vuông chiều rộng là 500 mét . Tính chiều dài của khu đất nền đó


bài xích 1

Chiều rộng khu đất là : 3 : 3 = 1 ( km )

Diện tích khu đất nền là : 3 x 1 = 3 ( km vuông )

Đ/S : 3 km vuông

bài 2

Đổi : 1 km vuông = 1000000 mét vuông

Chiều dài khu đất nền là : 1000000 : 500 = 2000 ( mét ) 

Đ/S : 2000 mét

*


Bài 1: bài giải:

diện tích s khu khu đất hình chữ nhật là:

3 x (3 :3) = 9 ( km2 )

Đáp số: 9 km vuông

Bài 2: bài bác giải:

Đổi: 1 km2 = 1000000 mét vuông

Chiều dài khu đất nền đó là:

1000000 : 500 = 2000 ( m )

Đáp số: 2000 m


Người ta chia một khu đất thành 3 miếng hình chữ nhật có diện tích s bằng nhau biết rằng những chiều rộng 5m 6 mét cùng 10 mét; chiều nhiều năm của mảnh bao gồm chiều rộng ngắn tuyệt nhất hơn chiều dài của mảnh có chiều rộng lớn nhất hơn là 12m .Tính chiều dài của mảnh và ăn mặc tích quần thể đất??


Hai khu đất hình chữ nhật tất cả chiều dài bởi nhau. Khu vực A có diện tích s 112564m vuông cùng chiều rộng 263m. Quần thể B bao gồm chiều rộng lớn 362m. Tính diện tích khu B.


Chiều dài chung của nhị khu là : 112564 : 263 = 428 (m)

Diện tích quần thể B là : 428 . 362 = 154936 (m2)