Góc tù bao nhiêu độ

     
- Chọn bài xích -Bài 1: Nửa mặt phẳngBài 2: GócBài 3: Số đo gócBài 4: bao giờ thì xOy + yOz = xOzBài 5: Vẽ góc cho thấy số đoBài 6: Tia phân giác của gócBài 8: Đường trònBài 9: Tam giácTổng hợp định hướng Chương 2 (phần Hình học tập Toán 6)

Xem toàn thể tài liệu Lớp 6: tại đây

A. Lý thuyết

1. Đo góc

+ mỗi góc có một trong những đo xác định, to hơn 0 cùng không vượt quá 180o

+ Số đo của góc bẹt là 180o

*

2. So sánh hai góc

+ Góc ∠A và ∠B đều nhau nếu số đo nhì góc của chúng bằng nhau. Kí hiệu ∠A = ∠B

*

+ Góc A bao gồm số đo to hơn số đo góc B thì góc A to hơn góc B. Kí hiệu ∠A > ∠B

*

3. Góc vuông. Góc nhọn. Góc tội phạm

+ Góc vuông là góc gồm số đo bởi 90o. Số đo góc vuông còn được kí hiệu là ⊥


*

+ Góc nhọn là góc tất cả số đo to hơn 0o và nhỏ hơn 180o

*

+ Góc phạm nhân là góc có số đo to hơn 90o và nhỏ tuổi hơn 180o

*

Chú ý: Đơn vị đo góc là độ, phút giây: 1o = 60′; 1′ = 60”

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: chọn câu sai:

A.

Bạn đang xem: Góc tù bao nhiêu độ

Góc vuông là góc tất cả số đo bởi 90°

B. Góc có số đo lớn hơn 0° và nhỏ tuổi hơn 90° là góc nhọn

C. Góc tội phạm là góc có số đo to hơn 90° và nhỏ dại hơn 180°

D. Góc có số đo bé dại hơn 180° là góc tù đọng

Lời giải

Ta có góc vuông là góc gồm số đo bằng 90°; góc tất cả số đo to hơn 0° và nhỏ dại hơn 90° là góc nhọn cùng góc tù hãm là góc gồm số đo to hơn 90° và nhỏ dại hơn 180° cần A, B, C hồ hết đúng.

Góc bao gồm số đo bé dại hơn 180° là góc tù hãm là sai do góc nhọn, góc vuông đều sở hữu số đo nhỏ hơn 180°

Chọn giải đáp D.


Câu 2: chọn phát biểu đúng:

A. Góc có số đo 120° là góc vuông B. Góc tất cả số đo 80° là góc tội nhân

C.

Xem thêm: Đề Văn 8: Thuyết Minh Về Cái Bàn Học Của Em, Thuyết Minh Về Cái Bàn

Góc tất cả số đo 100° là góc nhọn D. Góc bao gồm số đo 150° là góc tù hãm

Lời giải

+ Góc có số đo 120° là góc tù vị 90°

Số góc sinh sản thành là 9.(9 – 1)/2 = 36 góc

Chọn câu trả lời C.


*

A. 50° B. 40° C. 60° D.

Xem thêm: Hoàn Cảnh Sáng Tác Truyện Kiều Của Nguyễn Du, Hoàn Cảnh Ra Đời Của Truyện Kiều

130°

Lời giải

Vì ∠xOm = ∠yAn nhưng mà ∠xOm = 45° bắt buộc ∠yAn = 45°

Chọn lời giải C.


Câu 2: Hãy cho thấy thêm mỗi câu sau đó là đúng xuất xắc sai?

a) Góc gồm số đo 135° là góc nhọn.