GIẢI VÀ BIỆN LUẬN PHƯƠNG TRÌNH LỚP 8

     
Bạn vẫn xem tư liệu "Chuyên đề Toán Lớp 8: Giải với biện luận phương trình bậc nhất", để cài tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên


Bạn đang xem: Giải và biện luận phương trình lớp 8

Tài liệu lắp kèm:

*
chuyen_de_toan_lop_8_giai_va_bien_luan_phuong_trinh_bac_nhat.docx

Nội dung text: siêng đề Toán Lớp 8: Giải với biện luận phương trình bậc nhất

CHUYÊN ĐỀ: GIẢI VÀ BIỆN LUẬN PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT bí quyết giải: II. Bài tập: Câu 1: Giải cùng biện luận các phương trình sau theo tham số m. A. ( 2 + 2) ― 2 = ― 3 d. 2( ― 1) + = (3 ― 2 ) b. ( ― ) = + ― 2 e. ( 2 ― ) = 2 + 2 ―1 c. ( ― + 3) = ( ― 2) +6 f. ( + 1)2 = (2 + 5) + + 2 Câu 2: Tìm giá trị của m để phương trình sau bao gồm nghiệm duy nhất: 2 ― 1 = ― 2 ― 1+ 2 + 1 Câu 3: đến phương trình: . Tìm các giá trị của m nhằm phương trình vô nghiệm. ― = ― 1 Câu 4: Giải với biện luận những phương trình sau: Câu 5: Giải với biện luận các phương trình sau: c ) Câu 6: Giải và biện luận phương trình: + ― + ― + ― 4 + + + = 1 + + Câu 7: khẳng định giá trị của a nhằm phương trình sau vô nghiệm: + ― 2 + = 2 + 1 Câu 8: đến phương trình: ( ― 1) +푛(2 + 1) ― = 2. Khẳng định m với n để phương trình gồm vô số nghiệm. Câu 9: cho hai phương trình: (1) = 1 ― 2 (2) 2 ― = 2 ― 2 a. Giải cùng biện luận hai phương trình. B. Với cái giá trị nào của m thì nhị phương trình tương đương. II. Luyện tập: Câu 1: Tìm cực hiếm của m để phương trình sau gồm nghiệm: 3(2 + 1) 5 + 3 2 ― 1 ― = + 4 6 3 12Câu 2: Giải và biện luận phương trình sau theo tham số m: 2<( + 2)2 ― ( ― 2)2> ― 4 = ( ― 1)2 + 3(2 + 1) 8 Câu 3: Tìm quý giá của a để phương trình sau vô nghiệm: (3 ― 1) 6 ― 17 3 + 2 ― + = 0 5 4 10 Câu 4: Giải và biện luận những phương trình sau theo tham số m, a, b, c: + 5 + ― ― ― 1 1 1 1. + = 3. + + = 2 + + 10 4 20 ― 4 ― 4 ― 4 ― 3 ― ― ― 2.

Xem thêm: Cách Lập Dàn Ý Là Gì, Dàn Bài Là Gì, Lập Ý Và Lập Dàn Ý Trong Văn Nghị Luận DocXem thêm: Tp - Just A Moment

4. + 1 + ― 1 = 2 ― 1 + + + + + = + + Câu 5: Giải cùng biện luận phương trình theo tham số m: ― ― 5 + = 2 + 5 + Câu 6: Giải cùng biện luận phương trình theo thông số m, a, b: 1 1 1 1 1. = 2. ― + = 1 + 1 + ― + 3 1 2 3. ― = ― ― 2 ― 2 III. Bài bác tập: Câu 1: Giải cùng biện luận phương trình: ― ― 2 1. ( + 1) = ( + 2) +2 5. + + ― = 2 ― 2 ― + 3 2. 6. ( + ) = 2( ― 1) 3 = ―2 ― ― 1 2 3. 2 ― = 2( ― 1) 7. + 1 + ― 1 = 1 ― 2 3 4 (2 + 1) 3 2 4. 3 + ― = + ― + 1 ( + 1)2 ( + 1) ( + 1)3 Câu 2: Giải và biện luận phương trình: 1 + 2 + 8 2 1. = 1 ― 2. + = 1 ― 2 + 2 ― 2 ― 4 2 2 ― 3 3 ― 2 ― + 1 ― + 1 3. + = 0 4. ― = ― 2 ― 3 ― ― ( ― )( ― ) ― 1 1 2 2 1 1 5. = + 6. ― = ― + ― 1 + 1 ( ― ) ( ― ) ( ― ) ( ― )1 1 1 1 7. + = + ( + )2 ― 1 ( + 1)2 ― 2 2 ― ( + 1)2 2 ― ( ― 1)2