Giải bài tập 3 trang 37 địa lý 9

     

Căn cứ vào bảng 9.2, hãy vẽ biểu đồ bố đường trình diễn thể hiện tại sản lượng thủy sản, thời kì 1990 -2002.

Bạn đang xem: Giải bài tập 3 trang 37 địa lý 9

*


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Cách vẽ biểu thứ đường màn trình diễn thể hiện tại sản lượng thủy sản (1990 - 2002):

- Trục tung diễn đạt sản lượng (nghìn tấn), trục hoành trình bày năm (1990, 1994, 1998 cùng 2002).

- Vẽ 3 đường biểu diễn lần lượt diễn đạt tổng số, khai thác và nuôi trồng (không phải xử lí số liệu).

Xem thêm: Gợi Ý 3 Cách Tải Nhạc Vào Thư Viện Iphone Không Cần Itune S Đơn Giản

- chú thích số liệu được mô tả lên biểu đồ.

- Ghi chú thích và tên biểu đồ.

Xem thêm: Cách Lưu Trang Web Trên Internet Explorer, Please Wait


Lời giải chi tiết

*

aquabigman.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp aquabigman.com


Cảm ơn chúng ta đã sử dụng aquabigman.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép aquabigman.com giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận ra các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.