Ghép các nguồn điện thành bộ

     

lý thuyết Vật lý 11 bài 10. Ghép những nguồn điện thành bộ

I. Đoạn mạch đựng nguồn điện (nguồn phân phát điện)

Đối với đoạn mạch tất cả chứa nguồn điện (nguồn phát), loại điện có chiều đi ra từ cực dương và đi tới cực âm. Hiệu điện thế UAB giữa nhị đầu A B của đoạn mạch, trong đó A nối với rất dương của nguồn điện: UAB = E - I(r + R).

II.


Bạn đang xem: Ghép các nguồn điện thành bộ


Xem thêm: Bảng Giá Sửa Tủ Lạnh Side By Side Chuyên Nghiệp, Sửa Tủ Lạnh Side By Side Chuyên Nghiệp


Xem thêm: Cách Vẽ Biểu Đồ Cột Chồng Bằng Excel, Biểu Đồ Cột Chồng: Dấu Hiệu Và Bài Tập


Ghép những nguồn điện thành bộ

1. Bộ nguồn nối tiếp

Bộ nguồn nối tiếp là bộ nguồn gồm những nguồn điện (E1, r1), (E2, r2), , …(En, rn), được ghép nối tiếp với nhau, trong các số ấy cực âm của nguồn điện trước được nối bởi dây dẫn với cực dương của nguồn điện tiếp sau để thành một hàng liên tiếp như 1 trong những hai sơ đồ sau:

*

Suất điện động của bộ nguồn nối tiếp bởi tổng các suất điện động của những nguồn điện tất cả trong bộ:  Eb = E1+E2+….+En .

Điện trở trong r của bộ nguồn nối tiếp bằng tổng các điện trở trong của các nguồn bao gồm trong bộ: rb = r1+r2+…+rn

2. Bộ nguồn song song

Bộ nguồn song song là bộ nguồn gồm n nguồn điện giống nhau được ghép tuy vậy song cùng với nhau, trong số đó nối cực dương của các nguồn vào thuộc một điểm A cùng nối rất âm của các nguồn vào cùng điểm B như sơ đồ sau:

*

Bộ nguồn song song tất cả suất điện động cùng điện trở vào là: Eb = E và 

*

3. Bộ nguồn hỗn hợp đối xứng

Bộ nguồn hỗn hợp đối xứng là bộ nguồn gồm n hàng ghép song song với nhau, mỗi dãy gồm m nguồn điện giống nhau ghép nối tiếp như sơ đồ:

*

Bộ nguồn hỗn phù hợp đối xứng bao gồm suất điện động cùng điện trở trong là: Eb = mE

*