Fe + Hno3 Đặc Nguội

     

Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2O là bội phản ứng oxi hóa khử, được aquabigman.com biên soạn, phương trình này sẽ mở ra trong nội dung các bài học: cân bằng phản ứng lão hóa khử lớp 10, đặc thù Hóa học của Al và đặc điểm hóa học HNO3.... Cũng giống như các dạng bài xích tập. Hy vọng hoàn toàn có thể giúp các bạn viết và cân bằng phương trình một bí quyết nhanh và đúng đắn hơn.

Bạn đang xem: Fe + hno3 đặc nguội

Bạn vẫn xem: sắt + hno3 quánh nguội

Xem Ngay!!!

PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC

Fe+ 4HNO3Fe(NO3)3 +NO+ 2H2O

(rắn)

(trắng)

(dung dịch) (lỏng)

(khí)

(không màu)

(lỏng)

(không màu)

M = 56M = 63 M = 242M = 30M = 18
 

Fe HNO3 = FeNO3)3 NO H2O

 

1. Điều kiện phản ứng Fe tác dụng với HNO3

HNO3 loãng dư

2. Cách triển khai phản ứng cho Fe công dụng HNO3

Cho sắt (sắt) công dụng với dung dịch axit nitric HNO3

3. Hiện tượng Hóa học

Kim nhiều loại tan dần tạo nên thành dung dịch muối muối hạt sắt(III) nitrat với khí không màu hóa nâu trong không khí NO thoát ra.

4. Bài xích tập minh họa

Câu 1. mang lại 11,2 gam sắt tan trọn vẹn trong dung dịch HNO3 loãng dư, sau bội phản ứng chiếm được V lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là:

A. 6,72 lít

B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D. 4,48 lít

Xem đáp ánĐáp án D: Số mol của fe bằng: nFe = 0,2 mol.Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑+ 2H2O => nNO = 0,2 => VNO = 0,2.22,4 = 4,48 lít

Câu 2. mang lại phương trình hóa học sau: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O

Tổng thông số tối giản của phương trình sau:

 

A. 8

B. 9

C. 12

D. 16

Xem đáp ánĐáp án B: Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2H2O

Câu 3. Thành phần thiết yếu của quặng hemantit đỏ là:

A. FeCO3

B. Fe3O4

C. Fe2O3.nH2O

D. Fe2O3

Xem đáp ánĐáp án D

Câu 4. đánh giá và nhận định nào sau đây là sai?

A. HNO3 phản ứng với tất cả bazơ.

B. HNO3 (loãng, đặc, nóng) phản nghịch ứng với hầu như kim loại trừ Au, Pt.

C. Toàn bộ các muối amoni lúc nhiệt phân các tạo khí amoniac.

D. Các thành phần hỗn hợp muối nitrat và hợp chất hữu cơ lạnh chảy rất có thể bốc cháy.

Xem đáp ánĐáp án C

Câu 5. nhiệt phân hoàn toàn Fe(NO3)2 trong không khí thu được thành phầm gồm

A. FeO, NO2, O2.

B. Fe2O3, NO2.

C. Fe, NO2, O2.

D. Fe2O3, NO2, O2.

Xem đáp ánĐáp án D

Câu 6. Để pha trộn Fe(NO3)2 ta hoàn toàn có thể dùng phản bội ứng làm sao sau đây?

A. Sắt + dung dịch AgNO3 dư

B. Sắt + hỗn hợp Cu(NO3)2

C. FeO + hỗn hợp HNO3

D. FeS + hỗn hợp HNO3

Xem đáp ánĐáp án B

Câu 7. Chỉ sử dụng dung dịch HNO3 loãng, có thể nhận biết được từng nào chất rắn đơn lẻ sau: MgCO3, Fe3O4, CuO, Al2O3?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem đáp ánĐáp án D

Câu 8. trong những phản ứng sau, phản nghịch ứng như thế nào HNO3 không nhập vai trò hóa học oxi hóa?

A. ZnS + HNO3(đặc nóng)

B. Fe2O3 + HNO3(đặc nóng)

C. FeSO4 + HNO3(loãng)

D. Cu + HNO3(đặc nóng)

Xem đáp ánĐáp án B

Câu 9.

Xem thêm: Giải Thích Câu Tục Ngữ Chết Đứng Còn Hơn Sống Quỳ, Chết Đứng Còn Hơn Sống

đến 16,8 gam bột sắt vào 400 ml hỗn hợp HNO3 1M, thu được khí NO duy nhất, lượng muối bột thu được bỏ vào dung dịch NaOH dư nhận được kết tủa. Nung nóng kết tủa mà không có không khí thu được m gam chất rắn. Tính m?

A. 10,8 gam 

B. 21,6 gam 

C. 7,2 gam 

D. 16,2 gam

Xem đáp ánĐáp án A

nFe = 0,3 mol , nHNO3 = 0,4 mol

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Bđ 0,3 0,4

Pư 0,1 0,4 0,1 0,1

Kt 0,2 0 0,1 0,1

→ 2Fe(NO3)3 + fe dư → 3Fe(NO3)2

Bđ 0,1 0,2

Pư 0,1 0,05 0,15

Kt 0 0,15 0,15

Fe(NO3)2 → Fe(OH)2 → FeO

0,15 0,15

→ trọng lượng FeO thu được: 0,15.72 = 10,8 gam

 

A. FeO.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3.

D. Fe(OH)2.

Xem đáp ánĐáp án A

Câu 11. mang lại m gam bột sắt vào 800 ml dung dịch hỗn hợp tất cả Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau thời điểm các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được 0,6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất của N+5, sinh hoạt đktc). Quý giá của m và V lần lượt là:

A. 10,8 cùng 4,48.

B. 10,8 với 2,24.

C. 17,8 cùng 4,48.

D. 17,8 cùng 2,24.

Xem đáp ánĐáp án

nCu(NO3)2 = 0,8.0,2 = 0,16 mol

nH2SO4 = 0,8.0,25 = 0,2 mol

Do sau bội phản ứng còn dư các thành phần hỗn hợp bột kim loại ⇒ sắt còn dư, Cu2+ hết, muối Fe2+

3Fe + 2NO3- + 8H+ → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O (1)

0,32 0,4 

0,15 0,1 0,4 0,1

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

V = 0,1.22,4 – 2,24 lít

m – (0,15 + 0,16).56 + 0,16.64 = 0,6m

m = 17,8

 

Câu 12. Dãy những chất và dung dịch nào dưới đây khi rước dư có thể oxi hoá sắt thành Fe(III)?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. Bột lưu giữ huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng

Xem đáp ánĐáp án D

Câu 13: dung dịch FeSO4 không làm mất màu dung dịch nào sau đây?

A. Dung dịch KMnO4 trong môi trường xung quanh H2SO4

B. Dung dịch K2Cr2O7 trong môi trường xung quanh H2SO4

C. Dung dịch Br2

D. Hỗn hợp CuCl2

Xem đáp ánĐáp án D

Câu 14. mang đến m gam bột sắt vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M với H2SO4 0,25M. Sau khi các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được 0,6m gam các thành phần hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử tốt nhất của N+5, ngơi nghỉ đktc). Cực hiếm của m cùng V thứu tự là:

A. 10,8 với 4,48.

B. 10,8 cùng 2,24.

C. 17,8 với 4,48.

D. 17,8 cùng 2,24.

Xem đáp ánĐáp án D

Do sau phản bội ứng thu được tất cả hổn hợp bột KL yêu cầu Fe dư, phản nghịch ứng sinh sản muối Fe2+

nCu2+ = nCu(NO3)2 = 0,16mol;

nNO3- = 2nCu(NO3)2 = 0,32 mol;

nH+ = 2nH2SO4 = 0,4 mol

PTHH:

3Fe + 8H+ + 2NO3- → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O (Ta thấy: 0,4/8 + hết, NO3- dư)

0,15 ← 0,4 → 0,1 → 0,1

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

0,16 ← 0,16 → 0,16

Vậy nFe pư = 0,15 + 0,16 = 0,31 mol

=> m KL sau = mFe dư + mCu => m - 0,31.56 + 0,16.64 = 0,6m => m = 17,8 gam

=> VNO = 0,1.22,4 = 2,24 lít

 

Câu 15. Dãy các chất với dung dịch nào tiếp sau đây khi mang dư rất có thể oxi hoá sắt thành Fe(III) ?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. Bột giữ huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng

Xem đáp ánĐáp án D

...................................................

Gửi tới chúng ta phương trình fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2O được aquabigman.com biên soạn dứt gửi tới các bạn. Hy vọng tài liệu giúp chúng ta biết biện pháp viết và cân bằng phương trình phản nghịch ứng, hiện tượng lạ sau phản ứng khi đến Fe chức năng với HNO3 loãng dư.

Xem thêm: Singapore: The Island City Or Island? About Singapore

Các bạn có thể các em cùng tìm hiểu thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quy trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài xích tập vật Lí 12 ,....

Tham khảo thêmĐánh giá bài xích viết1 11.995Chia sẻ bài xích viếtTải về bạn dạng in0 Bình luậnSắp xếp theo khoác định tiên tiến nhất Cũ nhấtPhương trình phản nghịch ứngGiới thiệu cơ chế Theo dõi chúng tôi Tải áp dụng Chứng nhận