ESTE CÓ PHẢN ỨNG TRÁNG BẠC

     

Trong 4 chất trên bao gồm hai chất tham gia phản ứng tráng bạc là HCOOH cùng HCOOC2H5,nhưng đề bài hỏi với este cần chỉ tất cả etyl fomat là thâm nhập phản ứng tráng gương

*

Kiến thức mở rộng:


Mục lục câu chữ


I. Phản ứng tráng gương là gì?


II. Phương trình tổng quát những chất gia nhập phản ứng tráng gương


I. Phản ứng tráng gương là gì?

Phản ứng tráng gương là một phản ứng hóa học đặc trưng của các chất như anđehit, glucozơ, este, axit fomic… với hợp chất của kim loại bạc (Ag). Hợp chất của kim loại bạc là AgNO3 và Ag2O trong môi trường NH3 viết gọn là AgNO3/NH3. Phản ứng tạo thành kim loại bạc. Bởi vì thế, phản ứng này mang tên gọi khác là phản ứng tráng bạc..

Bạn đang xem: Este có phản ứng tráng bạc

Phản ứng tráng gương là phản ứng được dùng để nhận biết những chất như este, andehit,… vào đó, thuốc thử sử dụng cho phản ứng là dung dịch AgNO3 vào môi trường NH3. Nó được viết gọn là AgNO3/NH3. Hiện nay loại phản ứng này được sử dụng nhiều trong trong công nghiệp sản xuất ruột phích, gương,..

Phương trình tổng quát mắng của phản ứng tráng gương tất cả dạng:

R(CHO)n+ 2nAgNO3+ 3nNH3+ nH2O → R(COONH4)n+ nNH4NO3+ 2nAg

II. Phương trình tổng quát các chất gia nhập phản ứng tráng gương

1. Phản ứng tráng gương của Anđehit

a. Phương trình phản ứng tổng quát

*

→ Phản ứng chứng minh anđehit bao gồm tính khử và được sử dụng để nhận biết anđehit.

Riêng HCHO có phản ứng:
*

Phản ứng của HCHO tạo ra các muối vô cơ chứ ko phải muối của axit hữu cơ như các anđehit khác.

b. Phương pháp giải bài bác tập phản ứng tráng gương anđehit

Phản ứng:

*
Dựa vào tỷ lệ số mol andehit với Ag
*

Dựa và phản ứng tráng gương:

+ 1mol anđehit đơn chức (R-CHO) cho 2mol Ag

+ Trường hợp đặc biệt: H-CH = O phản ứng Ag2O tạo 4mol Ag với %O = 53,33%

c. để ý khi giải bài xích tập về phản ứng tráng gương của anđehit

- Phản ứng tổng quát tháo ở trên áp dụng với anđehit không tồn tại nối bố nằm đầu mạch. Nếu tất cả nối cha nằm ở đầu mạch thì H của C nối bố cũng bị chũm thế bằng Ag.

Xem thêm: Thủy Phân Hoàn Toàn 0 2 Mol Một Este E Cần Dùng Vừa Đủ 100 Gam Dung Dịch Naoh 24

-Các đặc điểm của phản ứng tráng bạc của anđehit:

*

-Tất cả những chất vào cấu tạo có chứa đội chức -CHO đều có thể gia nhập vào phản ứng tráng bạc. Bởi đó trong chương trình hóa học phổ thông, quanh đó anđehit các hợp chất sau cũng tất cả khả năng gia nhập phản ứng này gồm:

+ HCOOH cùng muối hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR. Những chất HCHO, HCOOH, HCOONH4khi phản ứng chỉ tạo ra các chất vô cơ.

+ các tạp chức có chứa team chức CHO: glucozơ, fructozơ, mantozơ…

2. Phản ứng tráng gương của Axit fomic cùng este

Este tất cả dạng HCOOR, RCOOCH=CHR’, HCOOOCH=CHR tất cả thể phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3. đun nóng, có mặt kết tủa Ag kim loại. Một số hợp chất este đến phản ứng tráng gương như este của axit fomic (HCOOR và muối hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR) ). Một số hợp chất không nhiều gặp như RCOOCH=CHR’, với R’ là gốc hidrocacbon. Một số phương trình hóa học điển hình phản ứng tráng gương của este:

Với R là gốc hidrocacbon:

HCOOR + 2OH → NH4OCOOR + 2Ag ↓ + 3NH3+ H2O

Với R là H: (axit fomic)

HCOOH + 2OH → (NH4)2CO3+ 2Ag ↓ + 2NH3+ H2O

Muối của (NH4)2CO3là muối của axit yếu, phải không bền dễ phân hủy thành NH3 theo phương trình:

HCOOH + 2OH → CO2+ 2Ag ↓ + 3NH3+ 2H2O

3. Phản ứng tráng gương của glucozơ fructozơ với saccarozơ

Phức bạc amoniac oxi hóa glucozơ tạo amoni gluconat tan vào dung dịch cùng giải phóng Ag kim loại.

CH2OH4CHO + 2OH → CH2OH4COONH4+ 2Ag ↓ + 3NH3+ H2O

Phản ứng tráng gương của glucozơ fructozơ cùng saccarozơ

Fructozơ là đồng phân của glucozơ, tuy nhiên fructozơ không tồn tại nhóm –CH=O đề nghị không xảy ra phản ứng tráng gương ở điềuu kiện nhiệt độ phòng. Nhưng lúc đun nóng trong môi trường kiềm, fructozơ chuyển thành glucozơ theo cân nặng bằng: Fructozơ (OH–)⇔ Glucozơ. Cho nên vì thế có phản ứng tráng gương của fructozơ.Đối với saccarozơ, saccarozơ là dung dịch không tồn tại tính khử. Mặc dù nhiên, khi đun nóng trong môi trường axit, nó bị thủy phân tạo thành dung dịch gồm tính khử gồm glucozơ với fructozơ. Sau đó, glucozơ sẽ thâm nhập phản ứng tráng gương. Phương trình phân hủy như sau:

C12H22O11 (saccarozơ)+ H2O → C6H12O6(glucozơ) + C6H12O6 (fructozơ)

4. Phản ứng của Ank-1-in

Nguyên tử H trong ankin–1–in này chứa liên kết tía ( ≡ ) linh động. Vì thế Ankin–1–in cũng có thể gia nhập phản ứng tráng gương. Đây là phản ứng thế nguyên tử H bằng ion kim loại Ag+ tạo ra kết tủa màu tiến thưởng nhạt, sau chuyển sang color xám. Đây cũng là phản ứng để nhận biết những ankin tất cả liên kết ba ở đầu mạch.

Xem thêm: Lưới Thức Ăn Là Gì - Chuỗi Thức Ăn Và Lưới Thức Ăn

R-C≡CH + AgNO3+ NH3→ R-C≡CAg + NH4NO3

R–C≡C–H + OH → R–C≡C–Ag ↓ (màu đá quý nhạt) + 2NH3+ H2O

Ví dụ:

Axetilen (C2H2) phản ứng với dung dịch AgNO3trong môi trường NH3:

AgNO3+ 3NH3+ H2O → OH + NH4NO3

H–C≡C–H + 2OH → Ag–C≡C–Ag ↓ (màu rubi nhạt) + 4NH3+ 2H2O

Các chất thường gặp là:C2H2: etin (hay còn gọi là axetilen), CH3-C≡C propin(metylaxetilen), CH2=CH-C≡CH but-1-in-3-en (vinyl axetilen)

Ứng dụng của phản ứng tráng gương

Phản ứng tráng gương được sử dụng chủ yếu vào công nghiệp sản xuất gương, ruột phích bình thủy… với một số ứng dụng khác.