ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU

     

Giải bài bác 3: Đường thẳng tuy nhiên song và con đường thẳng giảm nhau - Sách VNEN toán 9 tập 1 trang 45. Phần dưới vẫn hướng dẫn vấn đáp và giải đáp các thắc mắc trong bài bác học. Cách làm đưa ra tiết, dễ hiểu, hy vọng các em học sinh nắm xuất sắc kiến thức bài xích học.


A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

Thực hiện lần lượt các chuyển động sau

Vẽ đồ thị của nhị hàm số y = -0,5x + 3 cùng y = -0,5x -2 trên và một mặt phẳng tọa độ (h.10)

- Nêu nhận xét về vị trí kha khá giữa hai đường thẳng vừa vẽ.

Bạn đang xem: đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

- so sánh hệ số góc của hai tuyến phố thẳng.

- Hãy cho thấy quan hệ thân vị trí xung quanh phẳng tọa độ của hai tuyến phố thẳng và các hệ số góc của chúng.

Trả lời:

*

- hai tuyến đường thẳng song song với nhau

- thông số góc của hai tuyến đường thẳng y = -0,5x + 3 cùng y = -0,5x -2 đều nhau và bằng -0,5

- hai tuyến đường thằng y = ax + b (a $ eq $ 0) với y = a"x + b" (a" $ eq $ 0) tuy nhiên song cùng nhau khi và chỉ khi a = a", b$ eq $ b"

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1. Đọc kĩ văn bản sau

Hai con đường thẳng y = ax + b (a$ eq $ 0) với y = a"x + b" (a"$ eq $ 0) song song cùng nhau khi còn chỉ khi a = a", b$ eq $ b"Hai con đường thẳng y = ax + b (a$ eq $ 0) cùng y =y = a"x + b" (a"$ eq $ 0) trùng nhau lúc a = a", b = b".

Xem thêm: Môn Tin Học Lớp 6 Kết Nối Tri Thức, Sách Tin Học Lớp 6 Mới Nhất

Chú ý: Khia = a" cùng b = b" hai tuyến phố thẳng kia trùng nhau, vi thực chất chúng chỉ cần một.

2.a) tiến hành lần lượt các chuyển động sau

Vẽ thiết bị thị của nhì hàm số y = -x + 2 và y = 0,5x -1 trên cùng một mặt phẳng tọa độ (h.11)

- Nêu nhận xét về vị trí kha khá giữa hai đường thẳng vừa vẽ.

- so sánh hệ số góc của hai tuyến đường thẳng (là nhị số khác nhau hay bởi nhau?)

Trả lời:

*

- hai đường thẳng y = -x + 2 với y = 0,5x -1cắt nhau

- thông số góc của đường thẳng y = -x + 2 là -1

hệ số góc của con đường thẳng y = 0,5x -1là 0,5

Vậy hệ số góc của hai đường thẳng y = -x + 2 cùng y = 0,5x -1 không giống nhau.

Xem thêm: Nước Có Nhiệt Độ Sôi Của Nước Sôi Và Nước Đun Sôi Để Nguội Có Tốt Không?

b) Đọc kĩ ngôn từ sau

Hai đường thẳngy = ax + b (a$ eq $ 0) với y = a"x + b" (a"$ eq $ 0) cắt nhau khia $ eq $ a"

Chú ý: Khia $ eq $ a" với b = b" thì hai đường thẳng gồm cùng tung độ gốc, vì thế chúng giảm nhau trên một điểm bên trên trục tung bao gồm tung độ là b.