Dùng Một Nguồn Điện Để Thắp Sáng Lần Lượt Hai Bóng Đèn Có Điện Trở R1 = 2 Ôm Và R2 = 8 Ôm

     
Bạn đã đoạt đến giới hạn của mình. Bằng phương pháp Đăng ký tài khoản, bạn cũng có thể xem toàn bộ nội dung vấn đáp


Bạn đang xem: Dùng một nguồn điện để thắp sáng lần lượt hai bóng đèn có điện trở r1 = 2 ôm và r2 = 8 ôm

Cải thiện điểm số của bạn bằng cách đăng ký thông tin tài khoản aquabigman.com.Xem tổng thể các câu trả lời, chat trực tiếp 1:1 với đội ngũ gia sư aquabigman.com bằng cách Đăng ký thông tin tài khoản ngay bây giờ
*
Đăng cam kết với Google
*
Đăng cam kết với Facebook
*

*

*
Phương Dung


Xem thêm: Hãy Nêu Đặc Điểm Thể Thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật Siêu Hay

a , điện thoại tư vấn E là suất điện đụng của nguồnr là điện trở vào của nguồnHai đèn điện sáng giống hệt nghĩa là hiệu suất 2 đèn bởi nhau.- khi mắc R1, hiệu điện thế 2 đầu đèn và hiệu suất đèn là:U1 = E.R1/(R1+r)P1 = U1^2/R1 = E^2.R1/(R1+r)^2- khi mắc R2, hiệu điện nạm 2 đầu đèn và hiệu suất đèn là:U2 = E.R2/(R2+r)P2 = U2^2/R2 = E^2.R2/(R2+r)^2hai đèn sáng như nhau:P1= P2=>R2(R1+r)^2 = R1(R2+r)^2=> 4(2+r)^2 = (8+r)^2=> r = 4 ôm
*
sử dụng một mối cung cấp điện nhằm thắp sáng sủa lần lượt hai bóng đèn bao gồm điện trở R1 = 2 (Ω) và R2 = 8(Ω)khi đó hiệu suất tiêu thụ của hai đèn điện là như nhauTính năng lượng điện trở trong của nguồn điệntính năng lượng điện trở trongVật lý - Lớp 11Vật lýLớp 11
một quãng mạch gồm cha điện trở R1 = 3 W ; R2 = 5 W ; R3 = 7 W được mắc thông liền với nhau. Hiệu điện núm giữa nhì đầu đoạn mạch là U = 6V(Vật lý - Lớp 9)
Một dây dẫn bởi nikêlin gồm chiều lâu năm 100m, máu diện 0,5mm2 được mắc vào mối cung cấp điện bao gồm hiệu điện núm 120V(Vật lý - Lớp 9)
Một ấm điện tất cả ghi 220V – 1000W được thực hiện 1 hiệu điện thế là 220V để đun sôi 2 lít nước từ sức nóng độ thuở đầu là 25oC. Bỏ lỡ nhiệt lượng có tác dụng nóng vỏ nóng và nhiệt lượng toả vào môi trường(Vật lý - Lớp 9)


Xem thêm: Although Judy Was Severely Disabled She Participated In Many

Trên 1 bàn là gồm ghi 110V – 550W với trên một bóng đèn dây tóc tất cả ghi 110V – 40W. A) Tính điện trở của bàn là và của bóng đèn khi chúng vận động bình thường?(Vật lý - Lớp 9)