DUNG DỊCH X CHỨA CÁC ION CA2+ NA+ HCO3- VÀ CL- TRONG ĐÓ SỐ MOL CỦA ION CL- LÀ 0 1

     

Cho 50% dd X pư với dd NaOH (dư), thu được 2 gam kết tủa.

Bạn đang xem: Dung dịch x chứa các ion ca2+ na+ hco3- và cl- trong đó số mol của ion cl- là 0 1

Cho 50% dd X sót lại pư cùng với dd Ca(OH)2 (dư), nhận được 3 gam kết tủa

⇒ Khi chức năng với NaOH; Ca2+ kết tủa không còn với CO32- tạo nên và CO32- còn dư, khi công dụng với Ca(OH)2 thêm ion Ca2+ thì CO32- ra đời đã được kết tủa hết

TN1: n Ca2+ = nCaCO3 = 0,02 mol

⇒ Trong hỗn hợp X: nCa2+ = 0,02.2 = 0,04

TN2:

n HCO3- = n CO32- = n CaCO3 = 0,03 mol

⇒ Trong hỗn hợp X: nHCO3- = 0,03.2 =0,06

⇒ nNa+ = 0,1 + 0,06 – 0,04.2 = 0,08

Khi đun sôi dung dịch X:

2HCO3- → CO32- + H2O + CO2

0,06 0,03 0,03 0,03

⇒ m = mCa2+ + mNa+ + mCl- + mCO32- = 8,79g


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Cho hỗn hợp Ba(OH)2 dư vào 100ml dung dịch NaHCO3 1M và Na2CO3 0,5M. Số gam kết tủa là:


A.19,700g


B.24,625g


C.29,550g


D.34,475g


Câu 2:


Khi trộn dung dịch đựng 0,0075mol NaHCO3 với 0,01mol Ba(OH)2 thì được m gam kết tủa. tìm kiếm m:


A.0,7375g


B.1,9700g


C.2,9550g


D. 1,4775g


Câu 3:


Cho 50 ml dung dịch HNO3 1M vào 100 ml dung dịch KOH độ đậm đặc x mol/l, sau phản nghịch ứng thu được dung dịch chỉ đựng một hóa học tan duy nhất. Cực hiếm của x là


A.0,5


B.0,3


C.0,8


D.l,0.


Câu 4:


Cho 10ml hỗn hợp X gồm HCl 1M cùng H2SO4 0,5M. Thể tích dung dịch NaOH 1M nên để trung hoà hỗn hợp X đã mang lại là:


A.10ml


B.15ml


C. 20ml


D.25ml


Câu 5:


Cho dung dịch NaOH dư vào 100ml dung dịch A tất cả Ba(HCO3)2 0,5M cùng BaCl2 0,4M. Số gam kết tủa tạo ra là:


A.

Xem thêm: Điện Phân 200Ml Dung Dịch Cuso4 1 25M, Điện Phân 200 Ml Dung Dịch Gồm Cuso4 1

9,850g


B.14,775g


C.17,730g


D.18,000g


Câu 6:


200ml hỗn hợp A gồm CuSO4 1M cùng Fe2(SO4)3 0,5M phản ứng với dung dịch NaOH dư. Kiếm tìm lượng kết tủa sau làm phản ứng :


D.41g


B.45g


C.40g


D.41g


Câu 7:


Cho m gam tất cả hổn hợp muối vào nước thu được hỗn hợp A chứa những ion: Na+,NH4+, CO32-, SO42-. Khi mang đến dung dịch A công dụng với hỗn hợp Ba(OH)2 dư, đun cho nóng thu được 0,34 gam khí với 4,3 gam kết tủa. khía cạnh khác, nếu cho dung dịch A tính năng với dung dịch H2SO4 loãng, dư thì thu được 0,224 lít khí (đktc). Cực hiếm của m là


A.4,52.


B.3,69.


C. 3,45.


D. 2,38.


Bình luận


comment
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện và đào tạo tại aquabigman.com


*

links
thông tin aquabigman.com
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn đúng chuẩn nhé!


Đăng ký


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng ký kết

Bạn đã tài giỏi khoản? Đăng nhập


aquabigman.com

Bằng biện pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


aquabigman.com

Bằng biện pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản sử dụng và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Thuyết Minh Về Mâm Ngũ Quả Trung Thu, Thuyết Trình Mâm Ngũ Quả Rằm Trung Thu


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email chúng ta đăng ký để lấy lại password
rước lại mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


aquabigman.com

Bằng bí quyết đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản áp dụng và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn sung sướng để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
aquabigman.com