: Đốt cháy lếu hợp có 1,92 gam Mg cùng 4,48 gam sắt với tất cả hổn hợp khí X có clo cùng oxi, sau phản nghịch ứng chỉ thu được tất cả hổn hợp Y gồm những oxit và muối clorua (không còn khí dư). Phối hợp Y bởi một số lượng vừa dùng 120 ml hỗn hợp HCl 2M, thu được dung dịch Z. Mang lại dung dịch Z chức năng hoàn toàn cùng với lượng dư AgNO3, thu được 56,69 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của clo trong tất cả hổn hợp X gần với cái giá trị như thế nào nhất sau đây?


Bạn đang xem:

Đáp án B

HD: Gộp sơ vật dụng cả vượt trình: chú ý các chất tham gia ở một phía và sản phẩm cuối cùng của quy trình một phía:
*
bao gồm sơ đồ chuẩn chỉnh rồi, bài bác toàn trở bắt buộc vô cùng đối chọi giản, chỉ hệt như bạn đi thăng bằng một phương trình phản ứng, quan sát và phát âm thôi: (chỉ chú ý giả thiết cùng nguyên tố) 0,08 mol Mg cùng 0,08 mol Fe đến 0,08 mol Mg(NO3)2 cùng 0,08 mol Fe(NO3)3 ||→ bảo toàn nơi bắt đầu NO3 gồm 0,4 mol AgNO3. Bảo toàn Ag thì vào 56,69 gam kết tủa kia gồm 0,4 mol Ag ||→ còn 0,38 mol Cl; bảo toàn Cl thì ngoài 0,24 mol của HCl còn 0,07 mol của Cl2. Bảo toàn H → tất cả 0,12 mol H2O; O trong nước này là vì của 0,06 mol O2 sinh ra. Xong.! X bao gồm 0,06 mol O2 và 0,07 mol Cl2 ||→ %Vkhí Cl2 ≈ 53,84%. Lựa chọn B. ♦.
*

En Quy Ti BTNT CL ; nCL2 =0.38-0.24=0.14/2=0.07 mol


Xem thêm: Các Kiểu Dữ Liệu Trong Pascal : Các Kiểu Dữ Liệu Cơ Bản, Biến Và Kiểu Dữ Liệu Trong Pascal

*
Hm Hm Hm bảo toàn Cl đi bạn
*
Phan Xuân Hội mang lại em hỏi vì sao lại ra 0,07 mol Cl2 ạ?


Xem thêm: Mách Bạn Cách Sửa Đèn Xi Nhan Xe Máy Giá Bao Nhiêu, Sửa Đèn Xi Nhan Xe Máy Giá Bao Nhiêu

En Quy Ti (56.69-0.4*108)/35.5=0.38
Liên hệ

aquabigman.com

kimsa88
cf68