ĐỐT CHÁY HOÀN TOÀN M GAM CHẤT BÉO X

     

 Đốt cháy trọn vẹn m gam chất bự X (chứa triglixerit của axit stearic, axit panmitic). Sau bội nghịch ứng nhận được 20,16 lit khí CO2 (dktc) và 15,66g nước . Xà chống hóa m gam X (H = 90%) thì thu được trọng lượng glixerol là :


Biện luận công thức este phụ thuộc số links pi vào phân tử

=> CnH2n+2-2kO2m (m là số team COO ; k là số liên kết pi vào phân tử)

Bài toán năng suất : mThực tế = mLT.H%


Este của axit no đơn chức (axit stearic cùng axit panmitic) cùng glyxerol

=> este này có 3 liên kết pi bên trong 3 nhóm COO-

=> Công thức tổng thể của este là CnH2n - 4O6

- làm phản ứng cháy : CnH2n – 4O6 + O2 → nCO2 + (n – 2)H2O

- Theo phương trình, nCO2 – nH2O = 2neste

Có : nCO2 = 20,16 : 22,4 = 0,9 mol ; nH2O = 15,66 : 18 = 0,87 mol

=> neste = ½ (0,9 – 0,87) = 0,015 mol

- bội phản ứng xà chống hóa : Este + 3NaOH → 3Muối + Glycerol

Mol 0,015 → 0,015

Vì hiệu suất phản ứng là 90% => nGlycerol thực = nGlycerol LT. H% = 0,015.90% = 0,0135 mol

=> mGlyxerol = 0,0135.92 = 1,242g


Đáp án đề nghị chọn là: b


...

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo x


Bài tập tất cả liên quan


Bài tập thủy phân chất lớn Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Thủy phân tristearin trong môi trường thiên nhiên axit ta thu được thành phầm là:


Thủy phân trọn vẹn một lượng tristrearin trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được một mol glyxerol và:


Đun glixerol với láo hợp các gồm n axit béo khác biệt (có xúc tác H2SO4) rất có thể thu được bao nhiêu loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?


Cho hỗn hợp X bao gồm 2 axit phệ RCOOH cùng R’COOH chức năng với glixerol. Số lượng chất khủng tối đa có thể thu được là từng nào ?


Thủy phân 1 chất bự X trong môi trường thiên nhiên axit, sau phản bội ứng chiếm được glixerol và 2 axit béo.

Xác định số đồng phân cấu tạo của X ?


Thủy phân trọn vẹn chất phệ X trong môi trường axit, thu được axit oleic với axit stearic có tỉ lệ mol tương xứng 1 : 2. Khối lượng phân tử của X là:


Cho 0,1 mol tristearin (C17H35COO)3C3H5 công dụng hoàn toàn với H2O dư, đun nóng, tất cả xúc tác H2SO4 chiếm được m gam glixerol. Cực hiếm của m là


Tính lượng triolein yêu cầu để pha chế 5,88 kg glixerol ( H = 85%) ?


Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối hạt của axit bự và:


Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được thành phầm là


Xà phòng hóa trọn vẹn trieste X bởi dd NaOH thu được 9,2g glixerol cùng 83,4g muối bột của một axit no. Axit đó là


Xà chống hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo đề nghị vừa đầy đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn hỗn hợp sau bội phản ứng thu được trọng lượng xà phòng là


Đun nóng hóa học béo đề xuất vừa đầy đủ 40 kg dung dịch NaOH 15%, giả sử phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn. Trọng lượng (kg) glixerol chiếm được là


Một nhiều loại chất béo gồm M tb = 792,8. Từ 10 kg chất phệ trên vẫn điều chế được m kg xà phòng natri bao gồm 28% hóa học phụ gia. M có giá trị


Đốt cháy trọn vẹn 1 mol chất béo, chiếm được CO2 và H2O hơn kém nhau 7 mol. Mặt khác, a mol chất to trên tính năng tối đa với 800 ml hỗn hợp Br2 1M. Giá trị của a là


Triolein không tác dụng với hóa học (hoặc dung dịch) làm sao sau đây?


Chất to X tính năng với H2 (xúc tác: Ni, t0) theo tỷ lệ mol tối đa $n_X:n_H_2 = 1:3$. X là:


Cho các phát biểu sau:

(a) Chất to được gọi thông thường là triglixerit hay triaxylglixerol.

(b) chất béo nhẹ nhàng hơn nước, không tan trong nước tuy vậy tan các trong dung môi hữu cơ.

(c) phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường xung quanh axit là bội nghịch ứng thuận nghịch.

(d) Tristearin, triolein tất cả công thức theo lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

Số phát biểu đúng là


Nhận xét nào dưới đây không đúng ?


Cho dãy những chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số hóa học trong hàng khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng ra đời ancol là


Cho triolein lần lượt chức năng với Na, H2 (Ni, to), dung dịch NaOH (to), Cu(OH)2. Số trường hợp bao gồm phản ứng xảy ra là:


Thủy phân trọn vẹn triglixerit X trong dung dịch NaOH nhận được glixerol, natri stearate và natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được H2O cùng 9,12 mol CO2. Ngoài ra m gam X tác dụng hoàn toàn cùng với H2 dư(xúc tác Ni, nung nóng) chiếm được chất to Y. Đem toàn thể Y tính năng hoàn toàn với NaOH vừa đủ, thu lấy toàn thể muối sau làm phản ứng đốt cháy trong oxi dư thì thu được về tối đa a gam H2O. Giá trị của a ngay sát nhất với cái giá trị nào tiếp sau đây ?


Cho 1 mol triglixerit X chức năng với dung dịch NaOH dư, thu được 1 mol glixerol, 1 mol natri panmitin và 2 mol natri oleat. Phát biểu nào sau đây sai?


Hỗn phù hợp X gồm những triglixerit. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X, bắt buộc dùng trọn vẹn 3,75 mol O2 thì nhận được H2O với 2,7 mol CO2. Khía cạnh khác, xà chống hóa trọn vẹn 50,4 gam X bởi dung dịch NaOH, nhận được glixerol và m gam muối. Cực hiếm của m là


Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X phải vừa đầy đủ 3,26 mol O2, chiếm được 2,28 mol CO2 và 39,6 gam nước. Mặt khác thủy phân hoàn toàn a gam X trong hỗn hợp NaOH đun nóng, chiếm được dung dịch chứa b gam muối. Quý hiếm của b là


Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong hỗn hợp NaOH, chiếm được glixerol, natri stearat với natri oleat. Đốt cháy trọn vẹn m gam X bắt buộc vừa đầy đủ 3,22 mol O2, chiếm được H2O với 2,28 mol CO2. Phương diện khác, m gam X công dụng tối nhiều với a mol Br2 trong dung dịch. Cực hiếm của a là


Thủy phân trọn vẹn a mol triglixerit X trong hỗn hợp NaOH vừa đủ, nhận được glixerol cùng m gam hỗn hợp muối. Đốt cháy trọn vẹn a mol X phải vừa đủ 7,75 mol O2 cùng thu được 5,5 mol CO2. Mặt khác, a mol X chức năng tối nhiều với 0,2 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là


Câu 40. Tiến hành thí nghiệm xà phòng hóa chất béo:

Bước 1: mang đến vào chén bát sứ khoảng 3 gam mỡ thừa lợn với 6 ml hỗn hợp NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp và liên tiếp khuấy bởi đũa thủy tinh khoảng tầm 30 phút, thỉnh phảng phất thêm vài giọt nước cất vào để giữ cho thể tích của hỗn hợp không đổi xong để nguội.

Bước 3: Rót thêm vào tất cả hổn hợp 9 – 12 ml hỗn hợp NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ rồi để yên lếu láo hợp.

Xem thêm: Cách Xóa Chia Sẻ Liên Kết Trên Facebook Cho Android, Cách Xóa Bài Chia Sẻ Trên Facebook

Phát biểu nào tiếp sau đây sai?


Đốt cháy trọn vẹn một lượng chất mập X phải dùng trọn vẹn 3,24 mol O2. Khía cạnh khác, thủy phân trọn vẹn lượng chất khủng trên bởi NaOH chiếm được m gam hỗn hợp hai muối hạt của axit oleic và axit stearic. Biết lượng X trên rất có thể làm mất màu hỗn hợp chứa buổi tối đa 0,04 mol Br2. Cực hiếm của m là


Xà phòng hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm các triglixerit bằng dung dịch NaOH, chiếm được glixerol và hỗn hợp X gồm ba muối C17HxCOONa, C15H31COONa, C17HyCOONa bao gồm tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 4 : 5. Hiđro hóa hoàn toàn m gam E, nhận được 68,96 gam hỗn hợp Y. Giả dụ đốt cháy hoàn toàn m gam E thì nên vừa đầy đủ 6,14 mol O2. Quý hiếm của m là


Thủy phân chất khủng triglixerit X trong dung dịch NaOH người ta chiếm được xà phòng là hỗn hợp 2 muối natri oleat, natri panmitat theo tỉ trọng mol theo lần lượt là 2 : 1. Khi đốt cháy a mol X nhận được b mol CO2 và c mol H2O. Liên hệ giữa a, b, c là


Khi làm cho nóng 2,225 kg chất mập Tristearin (có đựng 20% tạp chất trơ) với hỗn hợp NaOH dư. đưa sử năng suất của phản bội ứng 100%. Khối lượng glixerol nhận được là


Đốt cháy trọn vẹn m gam triglixerit X đề xuất vừa đủ 3,08 mol O2, chiếm được CO2 cùng 2 mol H2O. Mang đến m gam X tính năng với dung dịch NaOH vừa đủ, chiếm được glixerol cùng 35,36 gam muối. Phương diện khác, m gam X chức năng tối nhiều với a mol Br2 trong dung dịch. Quý hiếm của a là


Xà chống hóa hoàn toàn triglixerit X trong hỗn hợp NaOH dư, thu được glyxerol, natri oleat, natri stearat với natri panmitat. Phân tử khối của X là


Thủy phân trọn vẹn m gam triglixerit X nên dùng vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 1M, chiếm được glixerol và 91,8 gam muối của 1 axit béo. Quý hiếm của m là


Khi thuỷ phân chất béo X trong dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp hai muối C17H35COONa, C15H31COONa có cân nặng hơn hèn nhau 1,817 lần cùng glixerol. Vào phân tử X có


Đốt cháy hoàn toàn 25,74 gam triglixerit X, nhận được CO2 cùng 1,53 mol H2O. đến 25,74 gam X chức năng với hỗn hợp NaOH vừa đủ, nhận được glixerol cùng m gam muối. Phương diện khác, 25,74 gam X tính năng được buổi tối đa với 0,06 mol Br2 trong dung dịch. Quý giá của m là


Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X buộc phải vừa đủ 7,8 mol O2 nhận được 5,5 mol CO2 với 5,2 mol H2O. Mặt khác cho a gam X phản ứng với hoàn toản dung dịch Br2. Số mol Br2 gia nhập phản ứng là:


Cho 28,96 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả chất bự Y cùng axit Z (trong đó Y được tạo thành từ glixerol cùng axit Z) tính năng vừa đầy đủ với 0,1 mol NaOH thu được 1,84 gam glixerol. Phân tử khối của axit Z là:


Cho các sơ vật dụng phản ứng theo như đúng tỉ lệ mol:

(a) X + 3H2O (undersett^ooversetH_2SO_4longleftrightarrow) X1 + X2 + X3 + X4

(b) X1 + 2H2 (xrightarrowNi,t^o) X2

Cho biết: X là triglixerit bao gồm số liên kết π nhỏ hơn 6 và có 55 nguyên tử cacbon vào phân tử; X1, X2, X3, X4 là phần đa hợp hóa học hữu cơ không giống nhau, X2 nhiều hơn nữa X3 hai nhóm CH2. Nhận định và đánh giá nào sau đây không đúng?


Đốt cháy trọn vẹn a gam triglixerit X yêu cầu vừa đầy đủ 0,32 mol O2 nhận được 0,228 mol CO2 và 0,208 mol H2O. Mặt khác, mang đến a gam X vào 45 ml dung dịch hỗn hợp tất cả NaOH 0,1M và KOH 0,1M sau làm phản ứng trọn vẹn cô cạn hỗn hợp thu được hóa học rắn chứa m gam muối bột khan. Quý hiếm của m là


Hỗn thích hợp E có axit panmitic, axit stearic cùng triglixerit X. Mang lại m gam E công dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, nhận được 86,76 gam tất cả hổn hợp hai muối. Trường hợp đốt cháy không còn m gam E thì cần vừa đầy đủ 7,47 mol O2, thu được H2O với 5,22 mol CO2. Trọng lượng của X trong m gam E là


Thực hiện nay xà phòng hóa m gam chất béo X bởi KOH chiếm được 96,2 gam chất rắn với 9,2 gam glixerol. Quý giá m là:


Hỗn đúng theo X gồm các triglixerit trong phân tử phần đông chứa axit stearic, axit oleic, axit linoleic.Đốt cháy hoàn toàn m gam X đề xuất a mol O2 nhận được 0,285 mol CO2. Xà chống hóa trọn vẹn m gam X bởi dung dịch NaOH toàn diện được m1 gam muối. Quý hiếm a và m1 thứu tự là


Đốt cháy trọn vẹn m gam một triglixerit X nên vừa đủ x mol O2, sau bội phản ứng chiếm được CO2 cùng y mol H2O. Biết m = 78x - 103y. Nếu mang lại a mol X công dụng với dung dịch Br2 dư thì lượng Br2 làm phản ứng buổi tối đa là 0,45 mol. Quý hiếm của a là


 Tiến hành phân tách xà phòng hóa chất béo:

Bước 1: cho vào chén bát sứ nhỏ khoảng 2 ml dầu dừa cùng 6 ml hỗn hợp NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi vơi hỗn hợp, liên tiếp khuấy đều bởi đũa thủy tinh khoảng chừng 30 phút và thỉnh thoảng thêm nước cất để giữ đến thể tích các thành phần hỗn hợp không đổi xong để nguội hỗn hợp.

Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 7-10 ml hỗn hợp NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ xong để yên láo lếu hợp.

Cho các phát biểu sau:

(a) Sau bước 3, thấy gồm lớp chất rắn white color nổi lên là glixerol.

(b) Thêm hỗn hợp NaCl bão hòa nóng để triển khai tăng hiệu suất phản ứng.

(c) Ở cách 2 nếu không thêm nước cất, hỗn hợp bị cạn khô thì phản nghịch ứng thủy phân không xảy ra.

(d) Trong xem sét này, rất có thể thay dầu dừa bằng dầu nhờn bôi trơn máy.

Xem thêm: Chuyên Đề Ngữ Văn 8 - Chuyên Đề Cụm Môn Ngữ Văn 8

Số vạc biểu đúng là


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ tin tức và Truyền thông.