Đốt Cháy Hoàn Toàn 0 01 Mol Chất Hữu Cơ X Cần Vừa Đủ 0 616 Lít O2

     
*

Đốt cháy trọn vẹn 0,01 mol hóa học hữu cơ X yêu cầu vừa đầy đủ 0,616 lít O2. Sau thí sát hoạch được hỗn hợp thành phầm Y có : CO2, N2 và hơi H2O. Làm cho lạnh để ngưng tụ hơi H2O chỉ với 0,56 lít hỗn hợp khí Z (có tỉ khối tương đối với H2 là 20,4). Biết thể tích các khí rất nhiều đo ở đktc. Bí quyết phân tử X là A. C2H5ON hoặc C2H7O2N B. C2H5O2N C. C2H7O2N D. C2H5ON

Đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol chất hữu cơ X cần vừa đầy đủ 0,616 lít O2. Sau thí nghiệm thu được lếu hợp sản phẩm Y có : CO2, N2 cùng hơi H2O. Làm cho lạnh để ngưng tụ tương đối H2O chỉ từ 0,56 lít các thành phần hỗn hợp khí Z (có tỉ khối hơi với H2 là 20,4). Biết thể tích những khí đông đảo đo ở đktc. Phương pháp phân tử X là 

A. C2H5ON hoặc C2H7O2N

B. C2H5O2N

C. C2H7O2N

D. C2H5ON


*

Đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol hóa học hữu cơ X phải vừa đầy đủ 0,616 lít O2. Sau nghiên cứu thu được 1,344 lít hỗn hợp thành phầm Y gồm: CO2 , N2 và H2O . Làm cho lạnh nhằm ngưng tụ hơi H2O chỉ còn 0,56 lít hỗn hợp khí Z ( gồm tỉ khối khá với H2 là 20,4). Biết thể tích các khí số đông đo ở đktc. CTPT của X là?
*

Đốt cháy hoàn toàn 1,52 gam chất X nên 0,56 lít oxi (đktc), thu được hỗn hợp khí bao gồm CO2, N2 cùng hơi nước. Sau khoản thời gian ngưng tụ khá nước các thành phần hỗn hợp khí sót lại có khối lượng là 1,6 gam và gồm tỷ khối hơi đối với hidro là 20. Công thức dễ dàng và đơn giản nhất của X là A. C3H8O5N2 B. C4H10O5N2 C. C2H6O5N2 D. C3H10O3N2
Đốt cháy hoàn toàn 1,52 gam chất X đề nghị 0,56 lít oxi (đktc), thu được các thành phần hỗn hợp khí có CO2, N2 cùng hơi nước. Sau thời điểm ngưng tụ hơi nước tất cả hổn hợp khí còn lại có khối lượng là 1,6 gam và có tỷ khối hơi so với hidro là 20. Công thức dễ dàng và đơn giản nhất của X là

A.

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn 0 01 mol chất hữu cơ x cần vừa đủ 0 616 lít o2

C3H8O5N2 

B. C4H10O5N2

C. C2H6O5N2

D. C3H10O3N2


Đốt cháy hoàn toàn 1,52 gam chất X nên 0,56 lít oxi (đktc), thu được tất cả hổn hợp khí tất cả CO2, N2 với hơi nước. Sau thời điểm ngưng tụ hơi nước hỗn hợp khí sót lại có cân nặng là 1,6 gam và tất cả tỷ khối hơi so với hidro là 20. Công thức dễ dàng và đơn giản nhất của X là A. C3H8O5N2 B. C4H10O5N2 C. C2H6O5N2 D. C3H10O3N2

Đốt cháy hoàn toàn 1,52 gam hóa học X cần 0,56 lít oxi (đktc), thu được hỗn hợp khí bao gồm CO2, N2 với hơi nước. Sau thời điểm ngưng tụ khá nước hỗn hợp khí sót lại có khối lượng là 1,6 gam và gồm tỷ khối hơi đối với hidro là 20. Công thức đơn giản và dễ dàng nhất của X là

A. C3H8O5N2

B. C4H10O5N2 

C. C2H6O5N2

D. C3H10O3N2


17 92 lít tất cả hổn hợp x có h2 với c2h2 làm việc đktc, bao gồm tỉ khối đối với N2 là 0,5. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hòa hợp trên cùng với 51,2 gam o2. Thành phầm thu được làm lạnh để hơi nước dừng tụ hết được các thành phần hỗn hợp Y. Xác định khối lượng mol vừa phải của Y? tính tỉ khối X đối với Y


Có (left{eginmatrixn_H_2+n_C_2H_2=dfrac17,9222,4=0,8\dfrac2.n_H_2+26.n_C_2H_2n_H_2+n_C_2H_2=0,5.28=14endmatrix ight.)

=> (left{eginmatrixn_H_2=0,4left(mol ight)\n_C_2H_2=0,4left(mol ight)endmatrix ight.)

(n_O_2=dfrac51,232=1,6left(mol ight))

PTHH: 2H2 + O2 --to--> 2H2O

0,4-->0,2

2C2H2 + 5O2 --to--> 4CO2 + 2H2O

0,4----->1------------>0,8

=> Y chứa (left{eginmatrixCO_2:0,8left(mol ight)\O_2left(dư ight):0,4left(mol ight)endmatrix ight.)

=> (overlineM_Y=dfrac0,8.44+0,4.320,8+0,4=40left(g/mol ight))

(overlineM_X=14left(g/mol ight))

=> (d_X/Y=dfrac1440=0,35)


Đúng 3
Bình luận (0)

tới 92 lít hả


Đúng 0
Bình luận (2)
Hỗn phù hợp X gồm ankan Y và hai amin no, 1-1 chức, mạch hở, tiếp đến nhau trong hàng đồng đẳng. Đốt cháy trọn vẹn 3,95 gam X bắt buộc vừa đầy đủ 8,12 lít O2 (đktc), chiếm được 0,57 mol hỗn hợp khí với hơi tất cả N2, H2O cùng CO2. Bí quyết phân tử của Y là A. CH4. B. C2H6. C. C3H8. D. C4H10.
Đọc tiếp

Hỗn thích hợp X có ankan Y với hai amin no, đối chọi chức, mạch hở, sau đó nhau trong dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn 3,95 gam X yêu cầu vừa đủ 8,12 lít O2 (đktc), chiếm được 0,57 mol các thành phần hỗn hợp khí với hơi có N2, H2O với CO2. Cách làm phân tử của Y là

A. CH4.

B. C2H6.

C. C3H8.

Xem thêm: Ví Dụ Về Phép Điệp - Thực Hành Các Phép Tu Từ

D. C4H10.


Xem bỏ ra tiết
Lớp 0Hóa học
1
0
GửiHủy
Đúng 0

Bình luận (0)
Hỗn phù hợp X tất cả metyl fomat với etyl axetat gồm cùng số mol. Tất cả hổn hợp Y gồm lysin và hexametylenđiamin. Đốt cháy trọn vẹn x mol các thành phần hỗn hợp Z cất X cùng Y buộc phải dùng 1,42 mol O2, sản phẩm cháy bao gồm CO2, H2O cùng N2 trong đó số mol của CO2 ít rộng của H2O là x mol. Dẫn cục bộ sản phẩm cháy qua nước vôi trong (lấy dư), sau thời điểm các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thấy trọng lượng dung dịch sút m gam; bên cạnh đó thu được 2,688 lít khí N2 (đktc). Cực hiếm của m là A. 32,88 B. 31,36. C. 33,64 D. 32,12
Đọc tiếp

Hỗn hòa hợp X gồm metyl fomat và etyl axetat tất cả cùng số mol. Hỗn hợp Y gồm lysin và hexametylenđiamin. Đốt cháy trọn vẹn x mol hỗn hợp Z chứa X Y cần cần sử dụng 1,42 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2 trong các số ấy số mol của CO2 ít hơn của H2O là x mol. Dẫn toàn thể sản phẩm cháy qua nước vôi trong (lấy dư), sau khi các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, thấy khối lượng dung dịch sút m gam; mặt khác thu được 2,688 lít khí N2 (đktc). Giá trị của m là

A. 32,88

B. 31,36.

C. 33,64

D. 32,12


Xem chi tiết
Lớp 0Hóa học
1
0
GửiHủy
Đúng 0

Bình luận (0)
Chất hữu cơ mạch hở X tất cả công thức phân tử trùng công thức đơn giản và dễ dàng nhất. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đầy đủ 6,72 lít O2 (đktc), thu được 12,32 lít (đktc) láo lếu hợp tất cả CO2 cùng hơi nước. Hấp thụ hết thành phầm cháy vào 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản nghịch ứng khối lượng phần dung dịch giảm sút 2 gam. Mang đến m gam X tính năng vừa đủ với 0,1 mol NaOH, nhận được H2O cùng một chất hữu cơ Y. Vạc biểu làm sao sau đấy là sai? A. X phản bội ứng được cùng với NH3 trong dung dịch AgNO3 B. Bóc tách nước Y thu được chất hữu cơ kh...
Đọc tiếp

Chất hữu cơ mạch hở X gồm công thức phân tử trùng công thức đơn giản và dễ dàng nhất. Đốt cháy trọn vẹn m gam X đề xuất vừa đủ 6,72 lít O2 (đktc), chiếm được 12,32 lít (đktc) lếu hợp gồm CO2 với hơi nước. Kêt nạp hết thành phầm cháy vào 200 ml hỗn hợp Ba(OH)2 1M, sau bội nghịch ứng cân nặng phần dung dịch giảm bớt 2 gam. đến m gam X tác dụng vừa đầy đủ với 0,1 mol NaOH, thu được H2O với một hóa học hữu cơ Y. Phạt biểu nào sau đó là sai?

A. X bội phản ứng được với NH3 trong dung dịch AgNO3

B. tách bóc nước Y thu được chất hữu cơ không tồn tại đồng phân hình học

C. Đốt cháy hoàn toàn Y chiếm được CO2 và H2O với số mol bởi nhau

D. bao gồm 4 công thức cấu tạo tương xứng với X


Xem chi tiết
Lớp 11Hóa học
1
0
GửiHủy
Đúng 0

Bình luận (0)
Chất cơ học mạch hở X có công thức phân tử trùng công thức đơn giản và dễ dàng nhất. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đầy đủ 6,72 lít O2 (đktc), nhận được 12,32 lít (đktc) lếu hợp bao gồm CO2 cùng hơi nước. Hấp thụ hết thành phầm cháy vào 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản bội ứng trọng lượng phần dung dịch giảm sút 2 gam. Mang đến m gam X công dụng vừa đủ với 0,1 mol NaOH, nhận được H2O với một chất hữu cơ Y. Vạc biểu nào sau đây là sai A. X bội phản ứng được cùng với NH3 trong dung dịch AgNO3 B. Bóc tách nước Y thu được chất hữu cơ khô...
Đọc tiếp

Chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử trùng công thức đơn giản và dễ dàng nhất. Đốt cháy trọn vẹn m gam X yêu cầu vừa đầy đủ 6,72 lít O2 (đktc), thu được 12,32 lít (đktc) hỗn hợp bao gồm CO2 với hơi nước. Kêt nạp hết sản phẩm cháy vào 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản ứng trọng lượng phần dung dịch giảm sút 2 gam. Mang lại m gam X chức năng vừa đủ với 0,1 mol NaOH, thu được H2O với một chất hữu cơ Y. Vạc biểu làm sao sau đấy là sai

A. X phản ứng được với NH3 trong hỗn hợp AgNO3

B. tách bóc nước Y thu được chất hữu cơ không tồn tại đồng phân hình học

C. Đốt cháy hoàn toàn Y nhận được CO2 với H2O với số mol bởi nhau

D. bao gồm 4 cách làm cấu tạo phù hợp với X


Xem đưa ra tiết
Lớp 0Hóa học
1
0
GửiHủy
Đúng 0

Bình luận (0)
Hỗn vừa lòng X bao gồm metyl fomat cùng etyl axetat gồm cùng số mol. Tất cả hổn hợp Y tất cả hexametylenđiamin và lysin. Đốt cháy trọn vẹn a mol các thành phần hỗn hợp Z đựng X cùng Y bắt buộc dùng 1,42 mol O2, sản phẩm cháy bao gồm CO2, H2O cùng N2; trong những số ấy số mol của CO2 ít hơn của H2O là a mol. Dẫn toàn cục sản phẩm cháy qua nước vôi trong (lấy dư), sau khi các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, thấy cân nặng dung dịch sút m gam; mặt khác thu được 2,688 lít khí N2 (đktc). Giá trị của m là A. 32,12 B. 32,88 C. 31,36 D. 33,64
Đọc tiếp

Hỗn vừa lòng X tất cả metyl fomat và etyl axetat có cùng số mol. Tất cả hổn hợp Y bao gồm hexametylenđiamin cùng lysin. Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp Z chứa X cùng Y đề xuất dùng 1,42 mol O2, thành phầm cháy tất cả CO2, H2O cùng N2; trong những số ấy số mol của CO2 ít hơn của H2O là a mol. Dẫn toàn thể sản phẩm cháy qua nước vôi vào (lấy dư), sau khi các bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thấy khối lượng dung dịch sút m gam; bên cạnh đó thu được 2,688 lít khí N2 (đktc). Cực hiếm của m là

A. 32,12

B. 32,88

C. 31,36

D. 33,64


Xem đưa ra tiết
Lớp 12Hóa học
1
0
GửiHủy

Đáp án B

Vì nHCOOCH3 = nCH3COOC2H5 ⇒ Xem các thành phần hỗn hợp X chỉ chứa C3H6O2.

Xem thêm: Có 9 Ô Tô Chuyển Thực Phẩm Vào Thành Phố Trong Đó Có 5 Ô Tô, Just A Moment

Y gồm: ⇔ C6H16N2 (hexametylenđiamin) cùng C6H14N2O2 (lysin).

Đặt nC3H6O2 = b || nC6H16N2 = c || nC6H14N2O2 = d

*

⇒ mGiảm = mCaCO3 – ∑m(CO2 + H2O) = 32,88 gam


Đúng 0

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)