ĐIỀU CHẾ THUỐC NỔ TNT

     

TNT (2,4,6- trinitrotoluen) được điều chế bằng phản ứng của toluen với láo hợp bao gồm HNO3 đặc cùng H2SO4 đặc, trong đk đun nóng. Biết hiệu suất của toàn bộ quá trình tổng vừa lòng là 80%. Lượng TNT (2,4,6- trinitrotoluen) tạo thành thành từ bỏ 230 gam toluen là
Bạn đang xem: điều chế thuốc nổ tnt

C6H5CH3 + 3HNO3 $xrightarrowH_2SO_4,đặc,,t^o$ C6H2(NO2)3CH3 + 3H2O (1)

gam: 92 → 227

gam: 230.80% → x


 Phương trình bội phản ứng:

C6H5CH3 + 3HNO3 $xrightarrowH_2SO_4,đặc,,t^o$ C6H2(NO2)3CH3 + 3H2O (1)

gam: 92 → 227

gam: 230.80% → x

Theo phương trình cùng giả thiết ta thấy khối lượng TNT (2,4,6-trinitrotoluen) chế tạo thành từ bỏ 230 gam toluen với công suất 80% là : 

x=$frac230.80\% .22792 = 454$ gam.


*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

Cho những chất :

(1) C6H5CH3

(2) p-CH3C6H4C2H5

(3) C6H5C2H3

(4) o-CH3C6H4CH3

Dãy gồm những chất là đồng đẳng của benzen là :


*

Khi trên vòng benzen tất cả sẵn nhóm gắng X, thì nhóm vật dụng hai đang ưu tiên thế vào vị trí m - . Vậy X là hồ hết nhóm ráng nào ?


Cho sơ đồ: $Axetilen,,,xrightarrowC,,600^0C,,X,,,xrightarrowHNO_3,đặc/,H_2SO_4,đặc,,,Y,,xrightarrowCl_2,,Fe,,t^o,,Z$

CTCT tương xứng của Z là:
Xem thêm: Máy Bơm Nước 12V Lưu Lượng Lớn, Máy Bơm Nước 12V Công Suất Lớn

Lượng clobenzen thu được khi mang đến 15,6 gam C6H6 công dụng hết cùng với Cl2 (xúc tác bột Fe) với hiệu suất phản ứng đạt 80% là :


Hỗn hợp gồm một mol C6H6 với 1,5 mol Cl2. Trong đk có xúc tác bột Fe, to, công suất 100%. Sau phản ứng thu được chất gì ? từng nào mol ?


Một hợp chất hữu cơ X bao gồm vòng benzen tất cả CTĐGN là C3H2Br và M = 236. Call tên hợp hóa học này biết rằng hợp chất này là thành phầm chính trong phản ứng thân C6H6 và Br2 (xúc tác Fe).


TNT (2,4,6- trinitrotoluen) được điều chế bằng phản ứng của toluen với hỗn hợp có HNO3 đặc với H2SO4 đặc, trong điều kiện đun nóng. Biết công suất của toàn cục quá trình tổng đúng theo là 80%. Lượng TNT (2,4,6- trinitrotoluen) chế tạo ra thành từ bỏ 230 gam toluen là


Để oxi hoá không còn 10,6 gam o-xilen (1,2-đimetylbenzen) cần bao nhiêu lít dung dịch KMnO4 0,5M trong môi trường xung quanh H2SO4 loãng. đưa sử cần sử dụng dư 20% so với lượng phản bội ứng.


Đốt cháy hoàn toàn một thể tích tương đối hợp chất hữu cơ A cần 10 thể tích oxi (đo cùng đk nhiệt độ cùng áp suất), sản phẩm thu được chỉ gồm CO2 và H2O với tỉ lệ khối lượng là 44 : 9. Biết MA

Xem thêm: 15+ Blog Radio Tuyển Ctv Viết Bài Online 2021, 15+ Blog Radio Tuyển Cộng Tác Viên 2021


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát