DIỆN TÍCH MẶT CẦU BÁN KÍNH R

     
S là diện tíchπ là 3.14159265359R là phân phối kính

Hình cầu là gì?

Trong toán học, quả cầu (hay nói một cách khác là khối cầu, hình cầu, bóng hay bong bóng) diễn đạt phần bên trong của một mặt cầu; cả hai có mang quả cầu và phương diện cầu không chỉ là được cần sử dụng trong không gian bố chiều mà còn cho tất cả các không gian có số chiều ít hơn hay nhiều hơn, và bao quát là cho các không gian metric.

Bạn đang xem: Diện tích mặt cầu bán kính r

Tùy theo đối tượng nghiên cứu, tín đồ ta rất có thể cứu xét quả mong là phần tính luôn các điểm biên (như định nghĩa quả ước trong hình học truyền thống và khái niệm hình mong đóng trong tô pô) hay trái lại khối cầu là “phần bên trong” ko kể các điểm biên (như khái niệm hình mong mở trong đánh pô).

Đặc biệt trong sơn pô học, ngành toán học cải tiến và phát triển nhất hiện tại nay, quan niệm quả cầu trong vô số trường phù hợp chỉ bao gồm tính phương pháp biểu trưng cho một lớp đối tượng người tiêu dùng thỏa mãn cùng một công dụng vì những hình khối dễ dàng và đơn giản như hình quả trám, hình lập phương thậm chí là hình loại ly không quai đa số được xem như là các khối cầu.

*

Chu vi hình trụ là gì?

Chu vi hình tròn trụ hay độ dài con đường tròn là con đường biên giới hạn của hình tròn. Cách làm của chu vi hình trụ là lấy đường kính nhân với pi hay 2 lần nửa đường kính nhân pi

Công thức tính chu vi hình tròn:

C=2R. π tuyệt C=D. π

Trong đó:

C: là chu vi đường trònD: là đường kínhR: là buôn bán kínhπ: là hằng số giá chỉ trị tương tự 3,14

Quả ước trong không gian metric

Giả sử M là một không gian metric. Một quả cầu (mở) với bán kính r > 0 và trọng tâm là điểm p trong M được tư tưởng là

{displaystyle B_r(p)={xin Mmid d(x,p)

với d là khoảng cách hay còn gọi là metric. Nếu ký kết hiệu nhỏ tuổi hơn (

bằng cam kết hiệu nhỏ hơn hoặc bởi (≤), ta được định nghĩa về chiếc gọi là quả ước đóng:

displaystyle ar B_r(p)=xin Mmid d(x,p)leq r

Chú ý rằng, bất cứ là đóng hay mở, trái cầu luôn luôn chứa điểm p vì r>0. Một quả cầu 1-1 vị (đóng tuyệt mở) là quả ước có chào bán kính r bằng 1 trong hai khái niệm nói trên.

Một tập con của một không gian metric được call là bị chặn nếu nó được chứa trong một quả cầu nào

đó. Một tập đúng theo được gọi là bị ngăn toàn phần nếu mang lại trước một phân phối kính r bất kỳ, rất có thể tìm được

một số hữu hạn quả mong có chào bán kính r mà lấp được tập thích hợp đó.

Xem thêm: Các Đơn Vị Đo Điện Năng Là Gì Và Công Thức Tính Điện Năng Tiêu Thụ

Các quả ước mở cùng với metric d tạo ra một cơ sở của topo cảm ứng bởi d (theo định nghĩa). Điều này có

nghĩa là, tất cả các tập mở trong một không khí metric đều rất có thể biểu diễn bằng hợp của một số quả

cầu mở như thế nào đó.

*

Quả cầu Euclide

Với các metric không giống nhau, dạng hình quả ước trong và một không gian hoàn toàn có thể khác nhau. Ví dụ:

Trong không gian 2 chiều:

Với chuẩn-1 (tức là theo hình học taxicab), quả cầu là một hình vuông vắn có những đường chéo cánh song tuy vậy với các trục tọa độ.

Với chuẩn chạm màn hình từ khoảng phương pháp Chebyshev, quả mong là một hình vuông có các cạnh song song với các trục tọa độ.

Trong không gian 3 chiều:

Với chuẩn-1, quả cầu là một bát diện đều với những đường chéo thân song song với các trục tọa độ.

Xem thêm: Hỏi Đáp Bảo Hiểm Y Tế Quân Nhân, Please Wait

Với chuẩn cảm ứng từ khoảng cách Chebyshev, quả ước là một khối lập phương có các cạnh song song với những trục tọa độ.