Đi Bằng Phương Tiện Gì Trong Tiếng Anh

     

Chú ý: Động từ bỏ trong thắc mắc và câu trả lời cần phải gồm sự thống nhất: nếu câu hỏi dùng “go” thì câu vấn đáp cũng nên dùng “go”, nếu thắc mắc dùng “travel” thì câu vấn đáp cũng cần sử dụng “travel”.Bạn đã xem: Đi bằng phương tiện gì trong tiếng anh

Bạn đang xem: biện pháp hỏi đi bằng phương tiện gì trong tiếng anh

Ví dụ: 

- Câu hỏi: How bởi they go to lớn school?

Câu trả lời: They go to school by bus.

- Câu hỏi: How do you travel lớn Ha Noi?

2, Với chủ ngữ là “he/ she/ it” hoặc danh tự số ít Câu hỏi: 

 

 
 

 

 

Ví dụ:

- Câu hỏi: How does she go to school?

Câu trả lời: She goes to school by bus.

- Câu hỏi: How does Peter travel to lớn Ha Long?

Câu trả lời: Peter travels khổng lồ Ha Long by train Chú ý: trường đoản cú “walk” tức là “đi bộ” lúc nói không sử dụng “by”. “Walk” = “go on foot”

Ví dụ: - Câu hỏi: How does she go to school?

Câu trả lời: She walks lớn school/ She goes on foot.

3, bài xích tập

A,by B, for C, with D, in

2. She ... Khổng lồ the thể hình by bike.

A, go B,went C, traveled D, goes.

A, walk B, foot C, bus D, traffic

4, ... Does your mother travel to lớn Hong Kong?

A, Why B, How C, What D, Which

5, How ... Mrs Linh come lớn Korea?

A, does B, vì chưng C, is D, are.

Đáp án:

1-A, 2-D, 3-C, 4-B, 5-A

nội dung bài viết gợi ý: 1. CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI VỀ SỐ LƯỢNG. 2. Unit 8 tiếng anh 6 3. Unit 7 giờ anh 6 4. Unit 6 tiếng anh 6 5. Unit 5 giờ anh 6 6. Unit 4 giờ đồng hồ anh 6 7. Unit 2 tiếng anh 6 từ bỏ khóa: / phương tiện đi lại comment aquabigman.com 0 phản hồi Cách tính điểm giỏi nghiệp THPT quốc gia 2020 tiên tiến nhất : 99% Đỗ giỏi Nghiệp 1 năm trước


Bạn đang xem: đi bằng phương tiện gì trong tiếng anh

*

bao gồm thức công bố đề Minh Họa Toán năm học 2020 1 năm kia
*Xem thêm: Viết Bài Văn Thuyết Minh Về Tác Giả Nguyễn Du Lớp 10, Thuyết Minh Về Tác Giả Nguyễn Du Hay Nhất

chăm đề Câu đối chiếu trong giờ Anh 1 năm ngoái
*Xem thêm: Trẻ Sơ Sinh Đi Ngoài Có Mùi Tanh, Đi Ngoài Có Mùi Tanh, Mùi Chua Cảnh Báo Bệnh Gì

siêng đề: Tính từ với Trạng từ bỏ ( Adjectives and Adverbs) 1 thời gian trước Chuyên đề: Sự câu kết giữa nhà ngữ và cồn từ - từ bỏ hạn định (Subject - verb agreement - Determiners) 1 năm ngoái Cách tính điểm giỏi nghiệp THPT nước nhà 2019 mới nhất : 99% Đỗ xuất sắc Nghiệp 591618 lượt xem MẸO NHỚ SỐ ĐỈNH, CẠNH, MẶT CỦA 5 KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU LOẠI p;q 566849 lượt xem thiết yếu thức công bố đề Minh Họa Toán lần 2 năm học 2019 388793 lượt xem phương pháp xác định trọng tâm đường tròn nội tiếp, ngọai tiếp tam giác 379474 lượt xem ĐIỀU KIỆN VỀ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC hai 320933 lượt xem tài liệu Đề thi bài viết aquabigman.com Team siêng mục: Tin tức