Đề thi violympic lớp 5

     
THI VIOLYMPIC thi violympic lớp 5 VIOLYMPIC LỚP 5 VÒNG 17 THI LỚP 5 ĐÁP ÁN THI VIOLYMPIC


Bạn đang xem: đề thi violympic lớp 5

*
doc

ĐỀTHI VIOLYMPIC - LỚP 5
Xem thêm: Giải Sinh Học 8 Bài 15: Đông Máu Và Nguyên Tắc Truyền Máu, Bài 15: Đông Máu Và Nguyên Tắc Truyền Máu

*
9
*
0
*
5


Xem thêm: Điểm Sàn Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2021 Vĩnh Phúc, Điểm Chuẩn Vào Lớp 10 Năm 2022

Nội dung

ĐÁP ÁN THI VIOLYMPIC - Lớp 5VÒNG 17- Đề 3Điền số đam mê hợp1/ Hình lập phương bao gồm a sút 30% thì Sxq bớt ? % . ( 51 % )2/ Lớp bao gồm 57,5 % nữ. Nam thấp hơn nữ 6 bạn. Lớp bao gồm ? h/s . ( 40 )3/ Trường tất cả 43,75 % nữ. Nữ thấp hơn nam 80 bạn. Trường có ? h/s .( 640 )4/ Trường có 72,5 % h/s G; trăng tròn % K; còn 45 em TB. Trường gồm số h/s Glà… ( 435 )5/ Lớp tất cả 80 % h/s G. Nếu bao gồm 4 em G nữa thì số h/s G chiếm 90 %. Sốh/s G là ?( 32 )6/ 75 % của một số trong những là 91,2 thì số chính là : ….. ( 121,6 )7/ 1,25 % của một số là 36 thì số sẽ là : ….. ( 2880 )8/ HHCN gồm D = 5 m, R = 2,4 m, h = 0,5 m thì Sxq, Stp = ? dm2.( 740dm2; 3140dm2 )9/ hình trụ có p. = 75,36 dm ; S = ? dm2 . ( 452,16 dm2 )10/ Hiệu 2 số là 12,8. 37,5 % số trang bị I = 40 % số sản phẩm công nghệ II. Số trang bị II = ?( 192 )11/ Tổng 2 số là 215. 40 % số thiết bị I = 60 % số đồ vật II. Số trang bị I = ? ( 129 )12/ hình trụ có r tăng 20 % thì phường tăng ? % . ( phường tăng trăng tròn % )13/ chuyển dấu phẩy STP A sang đề nghị 1 mặt hàng thì số đó tăng 38,88 đ/v. A= ? ( 4,32 )14/ gửi dấu phẩy STP A sang buộc phải 2 sản phẩm thì số kia tăng 562,122đ/v.A = ? ( 5,678 )15/ hình tròn có r tăng 2,5 lần thì phường tăng ? lần . ( p tăng 2,5 lần )16/ Hình lập phương bao gồm a = 2,5 dm thì Sxq, Stp = ? dm2 . ( 25 dm2; 37,5dm2 )17/ hình tròn có r giảm đôi mươi % thì S sút ? % . ( S giảm 36 % )18/ hình trụ có r = 13,5 cm ; p = ? centimet . ( 84,78 cm )19/ đưa dấu phẩy STP A sang trọng trái 1 hàng thì số đó sút 22,14 đ/v .A= ? ( 24,6 )20/ gửi dấu phẩy STP A quý phái trái 2 mặt hàng thì số đó bớt 135,531đ/v .A = ? ( 136,9)21/ hình trụ có r = 1,2 dm ; S = ? dm2 . ( 4,5216 dm2 )22/ Hiệu 2 số là 186,8. Biết11số vật dụng I = số vật dụng II. Số lớn = ? ( SL=57653,8 )23/ hai kho gồm 199,5tấn. Lấy32kho sản phẩm I và kho trang bị II thì 2 kho còn =43 N. ( I=114 )24/ Kho A rộng B 24,5 tấn. Lấy32kho A với kho B thì 2 kho còn = N.43( A= 98 )25/ Tổng 2 số là 74,7. Số đồ vật I x 5 = Số sản phẩm II x 4. Số máy II = ? ( 41,5 )1126/ Hiệu 2 số là 35,8. Biết số thứ I = số sản phẩm công nghệ II. Số bé nhỏ = ? ( SB= 53,7 )5327/ Hiệu 2 số là 19,5. Biết33số sản phẩm công nghệ I = số lắp thêm II. Số khủng = ? ( SL=4597,5 )28/ Tổng 2 số là 230. 40 % số trang bị I = 60 % số thứ II. Số thiết bị II = ?( II=92; I=138 )29/ Hiệu 2 số là 44,4. Số thứ I x 5 = Số trang bị II x 2. Số đồ vật II = ? ( 74 )30 Tổng 2 số là 86,1. Số sản phẩm I x 4 = Số sản phẩm II x 3. Số sản phẩm I = ? ( 36,9 )31/ Tổng 2 số là 101,5. Biết11số lắp thêm I = số đồ vật II. Số thiết bị I = ? ( I=3443,5 )32/ Tổng 2 số là 86. Biết22số sản phẩm công nghệ I = số sản phẩm II. Số máy I = ?35( I=32,25 )33/ gửi dấu phẩy STP A sang buộc phải 2 hàng thì được B;A+B=2029,09 .A = ?( 20,09 ) 34/ đưa dấu phẩy STP A sang trái 1 hàng thì được B;A+B=21,725 .A = ?( 19,75 )35/ Tổng 2 số là 192. Biết13số trang bị I = số máy II. Số vật dụng I = ?48( I=115,2 )36/ gửi dấu phẩy STP A sang nên 1 mặt hàng thì được B;A+B=273,35 .A = ?( 24,85 )37/ đưa dấu phẩy STP A sang đề nghị 1 mặt hàng thì số đó tăng 122,04đ/v .A = ? ( 13,56 )38/ Tổng 2 số là 197,1. Biết33số sản phẩm công nghệ I = số đồ vật II. Số thứ I = ? ( I=4587,6 )39/ Hiệu 2 số là 64,2. Biết12Số máy I = Số đồ vật II . Số trang bị I = ?45( 171,2 )40/ Theo KH sx 10 000s/p. Tuy nhiên đã s/x được 10 500 s/p. Vượtmức ? %. ( 5 % )VÒNG 17- Đề 4Điền số ưng ý hợp1/ hình tròn trụ có r = 7,5 dm ; p = ? dm ; S = ? dm2 . ( 47,1 dm; 176,625 dm2 )2/ Hiệu 2 số là 12,8. 37,5 % số trang bị I = 40 % số lắp thêm II. Số thứ II = ?(V19-20) ( 192 )3/ hình trụ có phường = 109,9 dm ; S = ? dm2 . ( 961,625 dm2 )4/ hình tròn trụ có r bớt 25 % thì p. Giảm ? % . ( p. Giảm 25 % )5/ Hình lập phương gồm a = 4,5 dm thì Sxq, Stp = ? dm2 . ( 81 dm2; 121,5dm2 )6/ Hình lập phương tất cả a bớt 20% thì Stp bớt ? % . ( 36 % )7/ HHCN tất cả D = 3 m, R = 24 dm, h = 12 dm thì Sxq, Stp = ? m2.( 12,96m2; 27,36m2 )8/ 60 % của một vài là 1995 thì số chính là : ….. ( 3325 )9/ 2,5 % của một trong những là 2 thì số đó là : ….. ( 80 )10/ gửi dấu phẩy STP A sang đề nghị 1 sản phẩm thì số kia tăng 122,13 đ/v.A = ? ( 13,57 )11/ gửi dấu phẩy STP A sang yêu cầu 2 sản phẩm thì số kia tăng 1387,98đ/v .A = ? ( 14,02 )12/ gửi dấu phẩy STP A lịch sự trái 1 sản phẩm thì số đó giảm 180,81đ/v .A = ? ( 200,9 )13/ chuyển dấu phẩy STP A lịch sự trái 2 mặt hàng thì số đó sút 244,332đ/v .A = ? ( 246,8 ) 14/ Lớp tất cả 43,75 % nữ. Nữ ít hơn nam 4 bạn. Lớp tất cả ? h/s . ( 32 )15/ Lớp bao gồm 81,25% h/sG.Nếu gồm 4 em G nữa thì số h/sG chiếm93,75%.Số h/sG là ?( 26 )16/ Hiệu 2 số là 19,5. 37,5 % số trang bị I = 40 % số sản phẩm công nghệ II. Số trang bị II = ?( 292,5 )17/ Tổng 2 số là 112,5. 50 % số thiết bị I = 40 % số lắp thêm II. Số vật dụng I = ?( 50 )18/ Trường gồm 57,5 % nữ. Nam ít hơn nữ 150 bạn. Trường tất cả ? h/s .( 1000 )19/Trường gồm 75% h/sG. Nếu có 75emG nữa thì số h/sG chiếm phần 80%. Sốh/s G là?( 1125 )20/ hình trụ có r = 3,5 dm ; S = ? dm2 . ( 38,465 dm2 )21/ Hiệu 2 số là 48,6. Số sản phẩm công nghệ I x 5 = Số đồ vật II x 3. Số sản phẩm công nghệ I = ? ( 72,9 )1222/ Hiệu 2 số là 6,4. Biết Số đồ vật I = Số đồ vật II . Số thứ I = ? ( 25,6 )2323/ Hiệu 2 số là 49,5. 12,5 % số vật dụng I = 40 % số thiết bị II. Số đồ vật I = ?( 72 )24/ Hiệu 2 số là 148. Biết22số vật dụng I = số thiết bị II. Số bé bỏng = ? ( SB=222;35SL=370 )2125/ Hiệu 2 số là 14,2. Biết số đồ vật I = số lắp thêm II. Số sản phẩm I = ? ( 71 )53 26/ Hiệu 2 số là 222,3. Biết11số máy I = số thiết bị II. Số bự = ?25( SL=370,5 )27/ Hiệu 2 số là 86,5. Biết11số sản phẩm công nghệ I =số trang bị II. Số nhỏ xíu = ?34( SB=259,5 )28/ Tổng 2 số là 57,6. Số đồ vật I x 5 = Số đồ vật II x 3. Số trang bị II = ? ( 36 )29/ Tổng 2 số là 124,5. Số đồ vật I x 2 = Số lắp thêm II x 3. Số lắp thêm I = ? ( 74,7 )30/ Tổng 2 số là 112,5. Biết11số trang bị I = số sản phẩm II. Số lắp thêm I = ? ( I=2345 )31/ Tổng 2 số là 203,5. Biết11số lắp thêm I = số trang bị II. Số máy II = ? ( II=56111 )32/Chuyển lốt phẩy STP A sang cần 1 mặt hàng thì số mới lớn hơn76,14đ/v.A = ?( 8,46 )33/ đưa dấu phẩy STP A sang trọng trái 1 sản phẩm thì số mới bé dại hơn75,51đ/v.A = ?( 83,9 )34/Chuyển vệt phẩy STP A sang trái 2 mặt hàng thì số mới nhỏ hơn41,085đ/v.A = ?( 41,5 )35/ gửi dấu phẩy STP A sang bắt buộc 1 mặt hàng thì được B;A+B=500,94 .A = ?( 45,54 ) 36/ chuyển dấu phẩy STP A sang phải 2 hàng thì được B;A+B=95,546 .A = ?( 0,946 )37/ gửi dấu phẩy STP A quý phái trái 2 sản phẩm thì được B;A+B=249,268 .A = ?( 246,8 )38/ Tổng 2 số là 328,5. 50 % số thứ I = 40 % số đồ vật II. Số máy I = ?( I=146; II=182,5 )39/ hai kho có 195 tấn. Lấy12kho thiết bị I với kho đồ vật II thì 2 kho còn =23N. ( I= 78 )40/ Kho B hơn A 22,5 tấn. Lấy( A= 112,5 )45kho A và kho B thì 2 kho còn = N.56