Đề Kiểm Tra Chương 2 Đại Số 8

     


*

Đề kiểm tra 45 phút Toán 8 Chương 2 Đại số (Có lời giải – Đề 1)

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Bài 1:(3 điểm) Rút gọn biểu thức:

*

Bài 2:( 2 điểm) mang lại biểu thức:

*

a) tra cứu điều kiện khẳng định của biểu thức P.

Bạn đang xem: đề kiểm tra chương 2 đại số 8

b) Tìm những giá trị của x để p nhận giá chỉ trị bằng 0.

Xem thêm: Dàn Ý Thuyết Minh Về Hoa Đào Hay Chọn Lọc, Dàn Ý Thuyết Minh Về Hoa Đào

Bài 3:(2 điểm) minh chứng rằng:

*

Bài 4:(2 điểm) đến biểu thức:

*

a) Rút gọn gàng biểu thức A.

Xem thêm: Qua Đèo Ngang Chế Bài Qua Đèo Ngang Chế Hay Nhất, Qua Đèo Ngang Chế Hay Nhất

b) tìm x ∈ Z làm sao cho A luôn luôn nhận quý giá nguyên

Bài 5:(1 điểm) Tìm giá trị lớn nhất của phân thức

*

Đáp án và lý giải giải

Bài 1

a) Điều kiện : x ≠ 0 cùng x ≠ 1.

*

b)Điều kiện : x ≠ -1 và x ≠ 2

*

Bài 2

a) P xác định khi x3– 4x ≠ 0

Ta có: x3– 4x = x(x2– 4)= x(x – 2)(x + 2) ≠ 0

⇒ x ≠ 0 cùng x ≠ 2 và x ≠ -2

b)P = 0 lúc x ≠ 0 cùng x ≠ ± 2 và x4– 4x3– 4x2= 0

Ta có: x4– 4x3– 4x2= x2(x2– 4x + 4) = x2(x – 2)2 = 0

⇒ x = 0 hoặc x = 2

Vậy không có giá trị làm sao của x để p = 0

Bài 3

Biến đổi vế trái ( VT), ta có:

*

Bài 4

Điều kiện: x ≠ 0; x ≠ 1 cùng x ≠ 3

*

b) A ∈ Z khi x – một là ước của 3, với x ∈ Z, x ≠ 0; x ≠ 1; x ≠ 3

⇒ x – 1 = ±1; x – 1 = ±3

Với x ∈ Z, x ≠ 0; x ≠ 1; x ≠ 3 ⇒ x = 2; x = 4; x = -2

Bài 5:(1 điểm)

*

Post navigation


⟵Đề kiểm tra 15 phút Toán 8 Chương 2 Đại Số (Có giải đáp – Đề 3)
Đề kiểm soát 45 phút Toán 8 Chương 2 Đại số (Có giải đáp – Đề 2)⟶