Đề Kiểm Tra 15 Phút Hóa 8 Chương 1

     

Đáp án cùng lời giải chi tiết Đề chất vấn 15 phút Hóa 8 Chương 1 Đề số 2 ở trong phần: Chương 1: hóa học - Nguyên tử - Phân tử

Đề bài

Phần trắc nghiệm (3 điểm)Câu 1. Nguyên tử X nặng nề 5,312.10-23 gam, chính là nguyên tử của nguyên tố hoá học nào sau đây?

A. O: 16 đvC B. Fe: 56 đvC.

Bạn đang xem: đề kiểm tra 15 phút hóa 8 chương 1

C. S: 32 đvC D. P: 31 đvC.

Câu 2. Cho cách làm hoá học sau Al2(SO4)3. Phân tử bao gồm tổng số nguyên tử là

A.15 nguyên tử. B. 5 nguyên tử.

C. 17 nguyên tử. D. 10 nguyên tử

Câu 3. Để tách rượu thoát khỏi hỗn đúng theo rượu lẫn nước, dùng cách nào sau đây?

A. Lọc. B. Dùng phễu chiết.

C. Bác cất. D. Đốt

Câu 4. Trong các công thức hoá học sau : O2, N2, Al, Al2O3, H2, AlCl3, H2O, P.

Số đơn chất là

A. 4. B. 3. C. 5. D. 6.

Câu 5. Nguyên tử của nguyên tố A nặng hơn nguyên tử của nguyên tố B 9 lần, nguyên tử của nguyên tố B vơi bằng 310">310310 nguyên tử của nguyên tố C, nguyên tử của thành phần C bằng một nửa nguyên tử brom. Vậy A, B, C là số đông nguyên tố làm sao sau đây?

A. Mg, N, C. B. Ag, C, Ca.

C. Pb, Zn, Ca. D. O, Fe, C.

Câu 6. Công thức hoá học của các oxit do sắt kẽm kim loại Fe(III), Pb(IV), Ca(II) thứu tự là

A. FeO, PbO2, CaO. B. Fe2O3, PbO, CaO.

Xem thêm: Nhiệt Độ Trung Bình Hà Nội, Thời Tiết Hà Nội Từng Tháng Trong Năm

C. Fe2O3, PbO, Ca2O. D. Fe2O3, PbO2, CaO.

Phần trường đoản cú luận (7 điểm)

Nguyên tử của yếu tắc A có 12 proton, có 2 electron ở phần ngoài cùng, nguyên tử này nặng bởi 3/2 nguyên tử oxi.

a) Vẽ sơ đồ cấu trúc nguyên tử của thành phần A.

b) Tính nguyên tử khối của A.

c) hạt nhân nguyên tử A gồm bao nhiêu nơtron?

Lời giải đưa ra tiết

Phần trắc nghiệm (3 điếm)

Trả lời đúng từng câu được 0,5 điểm

Câu 1. C

Biết khối lượng nguyên tử (gam), tìm nguyên tử khối:

1 đvC có cân nặng là 1,9923.10−23112=0,166.10−23(g)">1,9923.10−23112=0,166.10−23(g)1,9923.10−23112=0,166.10−23(g)

Suy ra nguyên tử khối là: 5,312.10−23.10,166.10−23=32(đvc).">5,312.10−23.10,166.10−23=32(đvc).5,312.10−23.10,166.10−23=32(đvc).

Câu 2. C Câu 3. C Câu 4. C Câu 5. B

Câu 6. D

Chỉ đề xuất viết công thức hoá học của những hợp hóa học theo qui tắc con đường chéo, nghĩa là hoá trị của thành phần A là chỉ số của yếu tắc B hay team nguyên tử B, cùng hoá trị của B là chỉ số của A (các chỉ số là số về tối giản nhất)

Phần từ bỏ luận

a) (3 điểm). Nguyên tử A có p=12">p=12p=12 bao gồm 3 lớp electron lớp 1 tất cả 2 (e), lớp 2 gồm 8 (e), lớp 3 có 2 (e). Từ phía trên vẽ sơ đồ cấu trúc nguyên tử cúa A.

b) (2 điểm). Nguyên tử khối của A là: 162.3=24.">162.3=24.162.3=24.

c) (2 điểm). Phân tử nhân nguyên tử A gồm số nơtron là: 24−12=12.">24−12=12.

Xem thêm: Soạn Địa 8 Bài 5 : Đặc Điểm Dân Cư, Xã Hội Châu Á, Soạn Địa 8 Trang 18

Đề đánh giá 15 phút Hóa 8 Chương 1 Đề số 2 được soạn từ gần như thầy gia sư dạy giỏi môn Hóa theo lịch trình SGK lớp 8 , aquabigman.com gửi đến các bạn học sinh rất đầy đủ các bài soạn hóa 8 và biện pháp Giải Sách bài xích tập hóa học lớp 8 giúp nhằm học tốt Hóa học tập 8.