ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TOÁN HÌNH 7 CHƯƠNG 3

     

Bài 1: cho tam giác ABC biết BC = 1cm; AB = 6cm. Tính độ lâu năm cạnh AC biết độ lâu năm này là một vài nguyên.

Bạn đang xem: đề kiểm tra 1 tiết toán hình 7 chương 3

Bài 2: minh chứng rằng “trong một tam giác vuông, mặt đường trung con đường ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh ấy”.

Bài 3: mang đến tam giác ABC có AB = 6cm; AC = 12cm; BC = 15cm.

a) minh chứng rằng (Delta ABC) vuông.

b) Vẽ trung tuyến đường AM. Trường đoản cú M vẽ MH vuông góc cùng với AC. Trên tia đối của tia MH lấy điểm K làm thế nào cho MK = MH. Chứng tỏ (Delta MHC = Delta MKB.)

c) điện thoại tư vấn G là giao điểm của bảo hành và AM. Gọi I là trung điểm của AB. Minh chứng rằng I, G, C thẳng hàng.


Xem lời giải


Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 3 - Hình học 7

Đề bài

Bài 1: mang đến tam giác ABC vuông trên A, con đường cao AH, những đường phân giác của góc (widehat BAH) cùng (widehat CAH) cắt BC nghỉ ngơi D cùng E.

a) minh chứng (widehat HAB = widehat C.)

b) minh chứng (Delta ABE) cân.

Bài 2: cho tam giác ABC bao gồm (AB coi lời giảiĐề bài

Bài 1: mang đến tam giác ABC nhọn. Đường cao AH, vẽ HP vuông góc với AB (P trực thuộc AB); bên trên tia đối của tia PH đem (PM = PH) , vẽ HQ vuông góc với AC (Q nằm trong AC). Bên trên tia đối của tia qh lấy (QN = QH). Nối M với N mặt đường thẳng MN cắt AB, AC theo vật dụng tự tại Ivà K. Triệu chứng minh: a) (Delta AMN) cân. B) Tia HA là tia phân giác của góc (widehat IHK).

Bài 2: cho tam giác ABC vuông sinh hoạt A tất cả (widehat C = 30^0), đường cao AH. Trên đoạn HC đem điểm D làm sao để cho (H mD = HB). Từ C kẻ CE vuông góc với AD. Triệu chứng minh:

a) (Delta AB mD) là tam giác đều;

b) (AH = CE;)

c) EH // AC.


Xem lời giảiĐề bài

Bài 1: tra cứu chu vi của một tam giác cân biết hai cạnh tron ba cạnh của tam giác có độ lâu năm là 4cm; 9cm.

Bài 2: mang đến tam giác ABC ((AB > AC)). điện thoại tư vấn AD là phân giác của góc A. Bên trên tia AB lấy điểm M thế nào cho AM = AC. Hội chứng minh:

a) (Delta A mDM = Delta ADC.)

b) (widehat A mDB > widehat A mDC.)

Bài 3: mang lại tam giác ABC vuông tại B, vẽ phân giác AD (D ở trong BC). Từ D vẽ DE vuông góc cùng với AC (E thuộc AC).

a) chứng tỏ rằng: BD = DE.

Xem thêm: Thôn Đoài Ngồi Nhớ Thôn Đông, Bài Thơ: Tương Tư (Nguyễn Bính

b) triệu chứng minh: (C mD > B mD.)

e) ED cắt AB trên F. Minh chứng (Delta A mDF = Delta A mDC.)

d) chứng tỏ (BA + BC > DE + AC.)


Xem lời giảiĐề bài

Bài 1: mang lại tam giác ABC tất cả (widehat B = 70^0,widehat C = 60^0,) vẽ con đường cao AH. Hãy so sánh độ dài những đoạn HB với HC.

Bài 2: cho tam giác ABC nhọn, hai trung tuyến BD với CE giảm nhau trên G. điện thoại tư vấn H, K theo thứ tự là trung điểm của GB với GC. Chứng minh DE // HK.

Bài 3: đến tam giác ABC cân tại A ((AB > AC)), hai tuyến phố cao BD cùng CE cắt nhau trên H. Chứng minh:

a) (Delta AB mD) với (Delta AC mE) bởi nhau;

b) AH là đường trung trực của đoạn BC;

c) DE và BC song song cùng với nhau;

d) (AH > CH.)


Xem lời giảiĐề bài

Bài 1: mang lại tam giác ABC bao gồm (widehat A = 55^0,widehat B = 65^0.) Hãy so sánh các cạnh của tam giác ABC.

Bài 2: đến tam giác ADE vuông trên A gồm AD = 8cm, AE = 15 cm.

a) Tính độ lâu năm đoạn DE.

b) điện thoại tư vấn N là trung điểm của AE. Trên tia đối của tia ND mang điểm K làm thế nào cho (N mD = NK.) triệu chứng minh: (Delta AN mD = Delta ENK); so sánh độ nhiều năm đoạn trực tiếp AD và EK.

e) minh chứng AK cùng DE song song với nhau.

d) triệu chứng minh: (A mD + DE > 2 mDN.)


Xem lời giảiĐề bài

Bài 1: đến tam giác ABC cân nặng tại B gồm góc B tù.

a) so sánh độ dài hai cạnh AB với AC.

b) Biết số đo góc A bằng (25^0). Tính số đo góc B và góc C.

Bài 2: cho tam giác DEF tất cả (widehat E = 90^0,) tia phân giác DH. Qua H kẻ HI vuông góc cùng với DF (I trực thuộc DF). Bệnh minh:

a) (Delta DHE = Delta DHI).

Xem thêm: Điểm Chuẩn Học Viện Cán Bộ Tphcm Điểm Chuẩn 2021, Điểm Chuẩn Học Viện Cán Bộ Thành Phố Hồ Chí Minh

b) DH là đường trung trực của đoạn EI.

c) (EH coi lời giải
Quote Of The Day

*
“Two things are infinite: the universe & human stupidity; and I"m not sure about the universe.”


bài học kinh nghiệm liên quan lại

Lớp 12Lớp 11Lớp 10Lớp 9Lớp 8Lớp 7Lớp 6Lớp 5Lớp 4Lớp 3Lớp 2Lớp 1

*
*
*
*
*