ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TOÁN 8 CHƯƠNG 4 ĐẠI SỐ

     

Bộ 5 đề kiểm tra 1 huyết Chương 4 Đại số 8 năm 2018dưới đâytổng hợp lại hầu như kiến thức đặc biệt trong quá trình học nhằm giúp những em rèn luyện và xem thêm thêm.Hy vọng đây sẽ là tư liệu hữu íchgiúp các em sẵn sàng thật giỏi kiến thức để triển khai bài thi đạt tác dụng cao. Chúc các em ôn bài xích thật xuất sắc !


*

BỘ 5 ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG IV ĐẠI SỐ

MÔN TOÁN – LỚP 8

ĐỀ 1:

I TRẮC NGHIỆM: (3 điểm).Bạn vẫn xem: Đề đánh giá 1 tiết đại số 8 chương 4 tất cả đáp án

Câu 1: quý giá x = 3 là nghiệm của bất phương trình nào trong số bất phương trình sau ?

A. 2x + 3 2x + 5 C. 5 - x > 3x - 12 D.- 4x > x + 5

Câu 2: trong những bất phương trình sau bất phương trình nào trong số bất phương trình số 1 một ẩn.

Bạn đang xem: đề kiểm tra 1 tiết toán 8 chương 4 đại số

A. 3x - 3 Câu 3: Nghiệm của bất phương trình: -2x > 10:

A. X > 5 B. X -5 D. X Câu 4: Bất phương trình nào sau đây không tương đương với bất phương trình 3 – x – 4

Câu 5: mang lại a > b. Đánh dấu x vào ô tương ứng trong những câu sau:

STT

Câu

Đúng

Sai

a,

(frac35,a,, > frac35,,b)

b,

-15 a > -15 b

c,

4 – 2a

Câu 6: Nối câu A với câu B làm thế nào cho phù hợp.


*

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm): kiếm tìm x sao cho:

a) cực hiếm của biểu thức 3x - 2 không âm?

b) quý hiếm của biểu thức(frac5,, - ,,2x6) to hơn giá trị biểu thức (frac3,, + ,,x2)

Câu 2: (3 điểm) Giải các bất phương trình sau và màn trình diễn tập đúng theo nghiệm bên trên trục số.

a) (4x ge 3x - 5) b) (frac2x + 3 - 4 ge frac4 - x - 3)

Câu 3: (1điểm): Giải những phương trình sau

a) |-2x| = x +6 b) |x-2| - 3x + 4=0

Câu 4: (0,5điểm): chứng tỏ bất đẳng thức: a2 + b2 +2 (ge )2(a + b ) .

Xem thêm: Văn Mẫu 8 Bài Viết Số 2 Đề 1: Hãy Kể Về Kỉ Niệm Với Con Chó, Hãy Kể Về Một Kỉ Niệm Đáng Nhớ Đối Với Một Con

ĐỀ 2:

I. Trắc nghiệm (3đ)

Câu 1: Bất phương trình làm sao sau đó là bất phương trình số 1 một ẩn:

A. 0x + 3 > 0

B. X2 + 1 > 0

C. X + y 1

Câu 2: Hình vẽ sau đây biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình như thế nào ?


*

A. X - 5 (le ) 0

B. X - 5 (ge )0

C. X(le ) – 5

D. X (ge )–5

Câu 3: mang lại bất phương trình: - 5x+10 > 0. Phép thay đổi đúng là:

A. 5x > 10

B. 5x > -10

C. 5x

Câu 4: : Nghiệm của bất phương trình - 2x > 10 là:

A. X > 5

B. X -5

D. X

Câu 5: mang lại |a| = 3 với a A. A = 3

B. A = –3

C. A = 3

D. 3 hoặc – 3

Câu 6: mang lại a > b. Bất đẳng thức tương tự với nó là:

C. 3a + 1

A. A + 2 > b + 2

B. – 3a – 4 > - 3b – 4

II. Tự luận: (7đ )

Câu 1: (3,0 đ ) Giải các bất phương trình sau và màn biểu diễn tập nghiệm bên trên trục số :

a) 3x + 5 2 – 3y2 – 2xy +10x +14y – 18 ; cơ hội đó quý giá của x, y là bao nhiêu?

ĐỀ 3:

Trắc nghiệm:(3 đ)

Câu 1. đến x y – 3 B. 3 – 2x ay D.(ax le ay)

Câu 3.

Xem thêm: Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Bộ Phận Được In Đậm Lớp 3, Luyện Từ Và Câu: Luyện Tập Về Câu Hỏi, Câu 1

Bất phương trình làm sao dưới đây là bất phương trình số 1 một ẩn?

A. (frac12x + 1 > 0) B. 0.x + 5 > 0

C. 2x2 + 3 > 0 D (frac12x + 2) - 3} ight})

A. 3x + 3 > 9 B. –5x > 4x + 1

C. X – 2x 5 – x

Câu 6: hình mẫu vẽ bên màn trình diễn tập nghiệm của bất phương trình:


*

A. X 2

II. Tự luận: (7đ)

Bài 1: (1,5đ) đến a.Để xem không thiếu thốn nội dung của đề thi các em vui vẻ đăng nhập và chọn Xem online và thiết lập về.