ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 11 CHƯƠNG 2 CÓ ĐÁP ÁN

     

Đáp án với lời giải cụ thể Đề soát sổ 1 huyết (45 phút) chất hóa học 11 Chương II Đề số 4 nằm trong phần: CHƯƠNG 2: NITƠ – PHOTPHO

Đề bài

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Nén hỗn hợp có 4 lít khí nitơ cùng 14 lít khí hiđro (ở cùng điều kiện nhiệt độ với áp suất) trong bình làm phản ứng ở ánh nắng mặt trời và xúc tac mê thích hợp. Sau làm phản ứng, gửi bình về nhiệt độ độ thuở đầu thu đưọc 16,4 lít tất cả hổn hợp khí. Thể tích khí amoniac chiếm được là:

A.2,00 lít B.1,75 lít

C.1,60 lít D.2,25 lít

Câu 2. Dẫn 4 lít khí NO cùng 4 lít O2, sau bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, thể tích khí nhận được là bao nhiêu? Biết các khí đo nghỉ ngơi cùng đk nhiệt độ và áp suất.

Bạn đang xem: đề kiểm tra 1 tiết hóa 11 chương 2 có đáp án

A.3 lít B.4 lít

C.5 lít D. 6 lít

Câu 3. Amoniac phản bội ứng được với nhóm các chất nào sau đây?

A.Cl2,CuO,Ca(OH)2,HNO3,ddFeCl2B.Cl2,HNO3,CuO,O2,ddFeCl3C.Cl2,HNO3,KOH,O2,CuOD.CuO,Fe(OH)3,O2,Cl2">A.Cl2,CuO,Ca(OH)2,HNO3,ddFeCl2B.Cl2,HNO3,CuO,O2,ddFeCl3C.Cl2,HNO3,KOH,O2,CuOD.CuO,Fe(OH)3,O2,Cl2A.Cl2,CuO,Ca(OH)2,HNO3,ddFeCl2B.Cl2,HNO3,CuO,O2,ddFeCl3C.Cl2,HNO3,KOH,O2,CuOD.CuO,Fe(OH)3,O2,Cl2

Câu 4. Lúc dẫn khí NH3 vào bình đựng Cl2 thì phản nghịch ứng tạo ra “khói” trắng. Hợp hóa học tạo thành bao gồm công thức hóa học là:

A. N2 B. NH3

C. NH4Cl D.HCl

Câu 5. Dung dịch amoniac rất có thể hòa tan được Zn(OH)2 là do nguyên nhân nào sau đây?

A. Bởi Zn(OH)2 là một bazơ ít tan

B. Vì chưng Zn(OH)2 có kỹ năng tạo thành phức chất tan

C. Do Zn(OH)2 là một bazơ lưỡng tính

D. Vày NH3 là một hòa hợp chất có cực và là 1 trong những bazơ yếu

Câu 6. Có thể phân minh muối amoni với các muối khác bằng cách nào mang lại nó tính năng với kiềm mạnh, vị lí vị nào sau đây?

A. Muối bột amoni đang chuyển hóa thành màu đỏ

B. Có giải phóng một hóa học khí ko màu bám mùi khai

C. Có giải phóng một hóa học khí màu nâu đỏ

D. Giải tỏa một hóa học không màu, ko mùi

Câu 7. Hòa tan trọn vẹn 11,2 gam bột fe vào hỗn hợp HNO3 đặc, nóng, dư chiếm được V lít khí NO2 (đktc). Quý giá của V là:

A. 4,48 lít B. 14,40 lít

C. 13,44 lít D. 6,72 lít

Câu 8. Khi cân nặng bằng: N2+3H2→2NH3">N2+3H2→2NH3N2+3H2→2NH3 được thiết lập, mật độ cácchất như sau: =3M;

=9M;=1M.">=3M;

=9M;=1M.=3M;

=9M;=1M. Nồng độ thuở đầu của N2 là:

A.3,9M B.3,7M

C.3,6M D.3,5M

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 9. Cho 11 gam tất cả hổn hợp Al cùng Fe vào dung dịch HNO3 loãng dư, nhận được 6,72 lít (đktc) NO bay ra. Tính phần trăm theo khôi lượng mỗi kim loại trong các thành phần hỗn hợp ban đầu?

Câu 10. Để trung hòa trọn vẹn dung dịch thu được khi thủy phân 4,54 gam một photpho trihalogenua phải 55 ml dung dịch NaOH 3M. Khẳng định công thức photpho trihalogenua đem dùng ở trên?

Câu 11. Hòa tan không còn x gam bột nhôm vào hỗn hợp HNO3 đặc, lạnh thu được các thành phần hỗn hợp khí tất cả 1,008 lít N2O và 3,36 lít NO2 (các khí đo ngơi nghỉ đktc ). Xác định giá trị của x.

Lời giải đưa ra tiết

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu1234
Đáp ánCDBC
Câu5678
Đáp ánBBCD
II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 9.

Ta có: nNO=6,7222,4=0,3(mol)">nNO=6,7222,4=0,3(mol)nNO=6,7222,4=0,3(mol)

Cách 1.

Gọi a là số mol của Al cùng b là số mol của Fe

*

Theo đề bài, ta tất cả hệ phương trình: {27a+56b=11a+b=6,7222,4=0,3">⎧⎪⎨⎪⎩27a+56b=11a+b=6,7222,4=0,3{27a+56b=11a+b=6,7222,4=0,3

Giải hệ phương trình ta có: {a=0,2b=0,1">{a=0,2b=0,1{a=0,2b=0,1

Vậy: %mAl=0,2×2711×100%=49,1%%mFe=100%−49,1%=50,9%">%mAl=0,2×2711×100%=49,1%%mFe=100%−49,1%=50,9%%mAl=0,2×2711×100%=49,1%%mFe=100%−49,1%=50,9%

Cách 2.

Xem thêm: Sandy&Amp;Mandy Sinh Năm Bao Nhiêu, Sandy City, Ut

Gọi a là cân nặng của Al ⇒nAl=a27(mol)">⇒nAl=a27(mol)⇒nAl=a27(mol)

Và khối lượng của sắt là: (11−a)gam⇒nFe=11−a56(mol)">(11−a)gam⇒nFe=11−a56(mol)(11−a)gam⇒nFe=11−a56(mol)

*

Theo đề bài, ta có phương trình:

∑nNO=a27+11−a56=0,3⇔56a+297−27a=453,6⇔29a=156,6⇒a=5,4">∑nNO=a27+11−a56=0,3⇔56a+297−27a=453,6⇔29a=156,6⇒a=5,4∑nNO=a27+11−a56=0,3⇔56a+297−27a=453,6⇔29a=156,6⇒a=5,4

Vậy: %mAl=5,411×100%=49,1%%mFe=100%−49,1%=50,9%">%mAl=5,411×100%=49,1%%mFe=100%−49,1%=50,9%%mAl=5,411×100%=49,1%%mFe=100%−49,1%=50,9%

Câu 10.

Ta có: nNaOH=0,055×3=0,165(mol)">nNaOH=0,055×3=0,165(mol)nNaOH=0,055×3=0,165(mol)

Gọi X là halogen trong hòa hợp chất.

*

Từ (2) cùng (3) ⇒5x=0,165⇒x=0,033(mol)">⇒5x=0,165⇒x=0,033(mol)⇒5x=0,165⇒x=0,033(mol)

Mà nPX3=4,5431+3X=0,033">nPX3=4,5431+3X=0,033nPX3=4,5431+3X=0,033

⇒X=35,5:clo(Cl)">⇒X=35,5:clo(Cl)⇒X=35,5:clo(Cl)

Câu 11.

Ta có: nN2O=1,00822,4=0,045(mol);">nN2O=1,00822,4=0,045(mol);nN2O=1,00822,4=0,045(mol);

nNO2=3,3622,4=0,15(mol)">nNO2=3,3622,4=0,15(mol)nNO2=3,3622,4=0,15(mol)

*

Từ (1) cùng (2) ⇒∑nAl=0,12+0,05=0,17(mol)">⇒∑nAl=0,12+0,05=0,17(mol)⇒∑nAl=0,12+0,05=0,17(mol)

Vậy: mAl=0,17×27=4,59(gam)">mAl=0,17×27=4,59(gam)mAl=0,17×27=4,59(gam).

Xem thêm: Thi Nói Tên Những Con Vật Đẻ Trứng Trong Thế Giới Động Vật, Kho Học 5: Thi Kể Tên Những Con Vật Đẻ Con

Đề đánh giá 1 tiết (45 phút) chất hóa học 11 Chương II Đề số 4 được biên soạn từ không ít thầy cô giáo dạy giỏi môn Hóa theo chương trình SGK lớp 11 , aquabigman.com gửi đến chúng ta học sinh không hề thiếu các bài soạn hóa 11 và biện pháp Giải Sách bài bác tập hóa học lớp 11 giúp để học tốt Hóa học tập 11.