ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 6 CHƯƠNG 3

     

Câu 3.

Bạn đang xem: đề kiểm tra 1 tiết đại số 6 chương 3

 (2 điểm) Hãy điền vào ô trống của hình vuông vắn sao mang đến tổng các số ở những cột cùng đường chéo bằng nhau.


Câu 4. (2 điểm) Tìm những giá trị nguyên của x biết (left| x + 7 ight| + left| x + 1 ight| = 6.)

Câu 5. (2 điểm) Tìm những số nguyên n thỏa mãn :

a)(left( n^2 - 3 ight)left( n^2 - 25 ight) = 0) ;

b) (left( n^2 - 3 ight)left( n^2 - 25 ight)

(a)

15

5

0

( - 8)

( - 5)

(b)

11

( - 8)

3

9

2

(left( a - 1 ight)b)

154

 ( - 32)

( - 3)

( - 81)

( - 12)


LG bài 2

Phương pháp giải:

Sử dụng:

+) Qui tắc dấu ngoặc: Khi quăng quật dấu ngoặc bao gồm dấu ("-") đứng trước, ta buộc phải đối dấu toàn bộ các số hạng trong lốt ngoặc: vệt ("-") thành vệt ("+") với dấu ("+") thành lốt ("-".) Khi bỏ dấu ngoặc tất cả dấu ("+") đứng trước thì dấu những số hạng vào ngoặc vẫn giữ nguyên. 

+) Qui tắc gửi vế: khi chuyển một vài hạng từ vế này sang trọng vế tê của một đẳng thức, ta nên đổi lốt số hạng đó: vết ("+") biến thành dấu ("-") cùng dấu ("-") thành lốt ("+".)

Lời giải đưa ra tiết:

Câu 2.

Xem thêm: Giải Thích: Na2Co3 Làm Quỳ Tím Chuyển Màu Gì ? Na2Co3 Làm Quỳ Tím Chuyển Màu Gì?

a)(left( 14 - x ight) - 12 = 5)

(14 - x - 12 = 5)

(x = 3.)

b) (15 - x = - 1)

(x = 16.)

c) (2x + 3 = - 99)

(2x = - 102)

(x = - 61.)


LG bài xích 3

Phương pháp giải:

Đây là việc mở, mỗi HS có thể có các hiệu quả khác nhau

Lời giải chi tiết:

Câu 3. Đây là việc mở, mỗi HS hoàn toàn có thể có các công dụng khác nhau. Sau đó là một phương án.

 

11

( - 5)

5

( - 10)

( - 4)

2

( - 1)

9

( - 7)


LG bài 4

Phương pháp giải:

Viết 6 thành tổng 2 số nguyên dương tự đó tìm được x

Lời giải đưa ra tiết:

Câu 4.

Xem thêm: Giải Toán 9 Bài 1: Nhắc Lại Và Bổ Sung Các Khái Niệm Về Hàm Số

 (x in left - 7, - 1 ight.)


LG bài bác 5

Phương pháp giải:

a, Sử dụng: a.b=0 a=0 hoặc b=0

b, a.b

Lời giải đưa ra tiết:

Câu 5.

a)(n = 5) cùng (n = - 5) ;

b) tạo thành hai ngôi trường hợp

(left{ matrix n^2 - 3 0 hfill cr ight.) vấn đề này không xảy ra.(left{ matrix{ n^2 - 3 > 0 hfill cr n^2 - 25

Đáp số : (n = 2,) (n = - 2,) (n = 3,) (n = - 3,) (n = 4,) (n = - 4.)

aquabigman.com

 *
Bình luận
*
chia sẻ

Bài tiếp theo sau
**
*
*
*
*
*
*

vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp aquabigman.com
Cảm ơn bạn đã sử dụng aquabigman.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?