CÔNG THỨC MẶT PHẲNG NGHIÊNG

     
Home/ Môn học/Vật Lý/Nêu cách làm tính công xung quanh phẳng nghiêng? Đại lượng và solo vịNếu mặt phẳng nghiêng cao 13m, lâu năm 20m thì phương pháp tính công là gìCách tính hi


Bạn đang xem: Công thức mặt phẳng nghiêng

Nêu cách làm tính công cùng bề mặt phẳng nghiêng? Đại lượng và đối chọi vịNếu phương diện phẳng nghiêng cao 13m, nhiều năm 20m thì phương pháp tính công là gìCách tính hi
Xem thêm: Bùng Nổ Dân Số Là Gì? Nguyên Nhân Bùng Nổ Dân Số Thế Giới Bùng Nổ Dân Số Thế Giới Xảy Ra Khi Nào

Nêu bí quyết tính công trên mặt phẳng nghiêng? Đại lượng và đơn vịNếu khía cạnh phẳng nghiêng cao 13m, dài 20m thì phương pháp tính công là gìCách tính công suất mặt phẳng nghiêngCách tính công suất người đó vận động trên mặt phẳng nghiêng *Trả lời một câu thôi cũng được, vấn đáp hết càng xuất sắc cảm ơn*
Xem thêm: Tóm Tắt Cuộc Chia Tay Của Những Con Búp Bê Hay, Ngắn Gọn (4 Mẫu)

*

Đáp án:

Giải thích quá trình giải:

Công cùng bề mặt phẳng nghiêng:

A=F.h.cosa (J)

Hiệu suất trên mặt phẳng nghiêng:

Sử dụng công thức:H=P.hF.L" role="presentation" style="font-family: "Open Sans", sans-serif; display: inline; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 15px; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;" tabindex="0">H=P.h/F.L

Trong đó:H" role="presentation" style="font-family: "Open Sans", sans-serif; display: inline; font-style: normal; font-weight: 400; line-height: normal; font-size: 12px; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: #141414; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #fcfcff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; position: relative;" tabindex="0">H: năng suất mp nghiêngP" role="presentation" style="font-family: "Open Sans", sans-serif; display: inline; font-style: normal; font-weight: 400; line-height: normal; font-size: 12px; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: #141414; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #fcfcff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; position: relative;" tabindex="0">P: độ phệ trọng lực chức năng lên vậth" role="presentation" style="font-family: "Open Sans", sans-serif; display: inline; font-style: normal; font-weight: 400; line-height: normal; font-size: 12px; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: #141414; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #fcfcff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; position: relative;" tabindex="0">h: độ dài mp nghiêngF" role="presentation" style="font-family: "Open Sans", sans-serif; display: inline; font-style: normal; font-weight: 400; line-height: normal; font-size: 12px; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: #141414; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #fcfcff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; position: relative;" tabindex="0">F: độ lớn của phù hợp lực theo phương mp nghiêng.L" role="presentation" style="font-family: "Open Sans", sans-serif; display: inline; font-style: normal; font-weight: 400; line-height: normal; font-size: 12px; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: #141414; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #fcfcff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; position: relative;" tabindex="0">L: chiều lâu năm mp nghiêng.

hiệu suất fan đó chuyển động trên mặt phẳng nghiêng là tỉ số giữa độ lâu năm của khía cạnh dốc trên độ cao của mặt phằng