Tiếng anh 7 unit 1 communication

     

Unit 1: My hobbies

Communication (phần 1 → 3 trang 11 SGK tiếng Anh 7 mới)

1. Match the activities with the picture(Nối hoạt động với hình ảnh.)

A. Carving wood.

Bạn đang xem: Tiếng anh 7 unit 1 communication

B. Making models.

C. Ice-skating.

D. Dancing.

E. Making pottery.

*

2. What vị you think about the hobbies in 1? Look at the table below và tick the boxes. Then, complete the sentences below by writing one reason to explain your choice. (Bạn suy nghĩ gì về các sở say mê trong bài xích 1? nhìn vào bảng sau đây và ghi lại vào đúng ô. Sau đó kết thúc các câu bên dưới đây bằng phương pháp viết một nguyên nhân cho sự gạn lọc của bạn.)

Lời giải:

 

Boring

unusual

interesting

making pottery

 

 

x

dancing

 

 

x

ice-skating

 

 

x

making models

x

 

 

carving wood

 

x

 

1. I find making pottery interesting because it requires patience and carefulness.

2. I think khiêu vũ is interesting because of its active energy.

3. I find ice-skating unusual because it’s quite hard lớn balance the toàn thân and I can fall down easily.

4. I think making models is boring because I don"t enjoy working with tiny materials and mechant things.

Xem thêm: Lịch Sử 10 Bài 20 - Soạn : Xây Dựng Và Phát Triển Văn Hóa Dân

5. I find carving wood boring because it"s messy và sometimes I can cut my hand.

3. Now, interview a classmate about the hobbies in 1. Take notes và present your partner"s answers to lớn the class. (Bây giờ, chất vấn một người chúng ta cùng lớp về các sở thích hợp trong bài 1. Ghi chép và trình diễn câu trả lời của các bạn ấy trước lớp.)

A: I"ve heard that you really enjoy reading book. How often bởi vì you reading book?

B: hmm… I read book everyday whenever I have breaktime.

A: Whoa… Why vị you find reading interesting?

B: I think reading not only helps me broaden my knowledge but also improves my characteristics. I"ve become far more mature & confident since I realized meaningful ideas inside books.

A: bởi you have any tips to read book?

B: I usually read under appropriate light, use bookmarks and chú ý down important ideas.

A: Thank you for your sharing.

Hướng dẫn dịch:

A: Tớ theo thông tin được biết rằng cậu rất thích đọc sách. Bao thọ thì cậu xem sách một lần?

B: Hừm hừm.. Tớ phát âm sách từng ngày bất cứ lúc nào tớ nghỉ.

A: Woa. Sao cậu lại thấy đọc sách khôn xiết thú vị.

B: Tớ nghĩ gọi không chỉ mang về cho tớ gọi biết mà còn hỗ trợ tớ rèn giũa tính giải pháp nữa. Tớ sẽ trở nên trưởng thành và sáng sủa hơn không ít từ khi tớ nghiền ngẫm được hồ hết điều tốt đời trong số cuốn sách.

Xem thêm: Cách Tính Tỉ Số Truyền Bánh Răng, Công Thức Tính Tỉ Số Truyền Mới Nhất Hiện Nay

A: Cậu tất cả mẹo nhỏ dại nào để đọc sách không?

B: Tớ thường đọc sách dưới ánh sáng thích hợp, dùng đánh dấu sách với ghi chú lại những phát minh quan trọng.