Cho phản ứng hóa học: cl2 + koh + cl2 = kcl + kclo3 + h2o kcl kclo3

     

Câu 359258: Cho phản nghịch ứng hóa học: Cl2 + KOH→ KCl + KClO3 + H2O. Tỉ lệ giữa số nguyên tử clo đóng vai trò chất oxi hóa cùng số nguyên tử clo đóng vai trò hóa học khử trong phương trình chất hóa học của làm phản ứng vẫn cho khớp ứng là:

A.

Bạn đang xem: Cho phản ứng hóa học: cl2 + koh + cl2 = kcl + kclo3 + h2o kcl kclo3

1 : 5

B. 5 : 1

C. 1 : 3

D. 3 : 1


Xác định số oxi hóa của các nguyên tố để tìm chất oxi hoá và chất khử (đều là Cl2).

Viết quy trình oxi hóa và quy trình khử, thăng bằng mỗi thừa trình.

Xem thêm: Con Nợ Mẹ Dành Hết Tuổi Xuân Vì Con, Lời Bài Hát Con Nợ Mẹ

Tìm hệ số phù hợp cho hóa học oxi hóa và chất khử làm thế nào để cho tổng số electron cho bằng tổng số electron nhận.

Đặt hệ số của những chất thoái hóa và chất khử vào sơ vật dụng phản ứng, từ đó tính ra hệ số các chất khác.

Từ đó ta tính được số nguyên tử clo vào vai trò chất oxi hóa với số nguyên tử clo đóng vai trò chất khử trong phương trình hóa học.


Giải chi tiết:

Xác định số oxi hóa của những nguyên tố cố đổi:

*

Vậy ta có phương trình được cân bằng 3Cl2 + 6KOH→ 5KCl + KClO3 + 3H2O.

Xem thêm: Nêu Cảm Nghĩ Của Em Về Nhân Vật Phương Định Hay Chọn Lọc, Cảm Nhận Về Nhân Vật Phương Định (Dàn Ý

Tỉ lệ thân số nguyên tử clo vào vai trò hóa học oxi hóa cùng số nguyên tử clo vào vai trò hóa học khử trong phương trình chất hóa học là 5 : 1.

Đáp án B


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát