Cho Tam Giác Nhọn Abc

     

(overrightarrow HA + overrightarrow HB + overrightarrow HC = overrightarrow HA + left( overrightarrow HB + overrightarrow HC ight) = overrightarrow HA + overrightarrow HE = overrightarrow HD ).

Bạn đang xem: Cho tam giác nhọn abc


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Cho tam giác ABC vuông trên A, AB = 4a, AC = 5a. Tính:

(left| overrightarrow AB - overrightarrow AC ight|);


Câu 2:


Cho tam giác ABC. Điều kiện bắt buộc và đủ để G là trọng tâm của tam giác ABC là:

A. (overrightarrow GA + overrightarrow GB = overrightarrow GC ).

B. (overrightarrow GB + overrightarrow GC = overrightarrow AG ).

C. (overrightarrow GC + overrightarrow GB = overrightarrow GA ).

D. (overrightarrow GA + overrightarrow GB - overrightarrow GC = overrightarrow 0 ).


Câu 3:


Cho ba điểm A, B, M phân biệt. Điều kiện yêu cầu và đủ để M là trung điểm của đoạn thẳng AB là:

A. (overrightarrow MA = overrightarrow MB ).

B. (left| overrightarrow MA ight| = left| overrightarrow MB ight|).

C. (overrightarrow MA ,overrightarrow MB ) ngược hướng.

D. (overrightarrow MA + overrightarrow MB = overrightarrow 0 ).

Xem thêm: O3 + Ki + Hồ Tinh Bột - Thì Thấy Dung Dịch Chuyển Sang Màu Xanh La


Câu 4:


Cho tứ giác ABCD là hình bình hành. Gọi O là giao điểm của hai tuyến đường chéo, E là trung điểm của AD, G là giao điểm của BE cùng AC. Tính:

(overrightarrow OA + overrightarrow OB + overrightarrow OC + overrightarrow OD );


Câu 5:


Cho tứ giác ABCD là hình bình hành. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. (overrightarrow BA + overrightarrow DA = overrightarrow CA ).

B. (overrightarrow AB + overrightarrow BC = overrightarrow AD ).

C. (overrightarrow AB + overrightarrow AD = overrightarrow CA ).

D. (overrightarrow AB + overrightarrow BC = - overrightarrow AC ).


Câu 6:


Cho tam giác ABC. Tìm tập hợp các điểm M trong phương diện phẳng vừa lòng (left| overrightarrow AB + overrightarrow BM ight| = left| overrightarrow AC - overrightarrow AM ight|).

Bình luận


phản hồi
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo và huấn luyện tại aquabigman.com


*

links
thông tin aquabigman.com
Tải vận dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn đúng đắn nhé!


Đăng ký


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký kết

Bạn đã tài giỏi khoản? Đăng nhập


aquabigman.com

Bằng phương pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


aquabigman.com

Bằng biện pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản thực hiện và chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Write About Advantages And Disadvantages Of Country Life, Mới Nhất 2023


Quên mật khẩu


Nhập showroom email bạn đăng ký để mang lại mật khẩu đăng nhập
đem lại password

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


aquabigman.com

Bằng bí quyết đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản áp dụng và chế độ Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui lòng để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
aquabigman.com