Cho Tam Giác Abc M Là Trung Điểm Của Bc. Trên Tia Đối Của Tia Ma Lấy Điểm E Sao Cho Me=Ma

     
*

Cho tam giác ABC tất cả M là trung điểm của BC, trên tia đối của MA mang điểm E thế nào cho ME = MA. Chứng minh:

a/ tam giác MAB = tam giác MEC

b/ AC song song cùng với BE

c/ bên trên AB lấy điểm I, trên CE lấy K làm sao cho BI = CK. CMR I, M, K trực tiếp hàng


*

Cho Tam giác ABC có M là trung điểm của BC, trên tia đối của tia MA rước điểm E làm thế nào để cho ME=MA. Bệnh minh:a) tam giác MAB = tam giác MEC . B) AC//BE.c) bên trên AB đem điểm I , bên trên tia CE lấy K làm sao cho BI=CK. Chứng tỏ : I, M, K trực tiếp hàng.

Bạn đang xem: Cho tam giác abc m là trung điểm của bc. trên tia đối của tia ma lấy điểm e sao cho me=ma

ai đó giúp mình với !!!

 


*

vẽ hình ; bạn tự vẽ nha

a) Xét tam giác MAB với tam giác MEC

có AM =ME

 BM=MC

góc AMB=gócBME

 vạy tam giác MAB=tam giác MEC.(c.g.c)

b) vì tam giác AMC=tam giác MEC

=> góc EAC= góc EAC

=>AC//BE

c) Tam giác AMB=tam giác CME=>gócABC = gócBCE

=>Tam giác IMB =tam giác CMK(c.g.c)

=>góc IMB= góc CMK

T/C BMI+IMC=180

=>góc CMK +IMC=180

=>IMK=180

Vậy I,M,K thẳng hàng


 Cho tam giác ABC gồm M là trung điểm của BC ,trên tia đối của MA mang điểm E làm sao để cho MA=ME .chứng minh rằng 

a,tam giác ABC = tam giác MEC 

b, AC // BE 

c, trên AB mang điểm I , bên trên CE mang điểm K thế nào cho BI=CK .chứng minh rằng I,M,K thẳng hàng 


Cho tam giác ABC bao gồm M là trung điểm của BC , bên trên tia đối của tia MA mang điểm E làm sao cho ME = MA . Chứng minh a, Tam giác MAB = tam giác MEC b, AC song song cùng với BE c, trên tia AB rước điểm I . Bên trên cạnh CE đem điểm K thế nào cho BI = CKK . Minh chứng I,M,K trực tiếp hàng  trình bày bí quyết làm nữa nha 


Xét ABM cùng EMC có : AM = ME BM = centimet Góc AMB = góc CME ( đối đỉnh ) => tam giac ABM = Tam giác EMC Ta có : Tam giác AMB = tam giác EMC yêu cầu góc BAM = góc EMC ngoài ra : 2 góc BAM với AEC nuốm vị trí so le vào => AB // CE c Xét tam giác AIB và tam gics CIK có : AI = IC BI = Ik Góc AIB = góc CIK ( đối đỉnh ) => tam giác AIB = tam giác CIK


Cho tam giác ABC gồm M là trung điểm của BC , trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao để cho ME = MA . Hội chứng minh a, Tam giác MAB = tam giác MEC b, AC tuy nhiên song với BE c, trên tia AB đem điểm I . Bên trên cạnh CE đem điểm K làm thế nào cho BI = CKK . Minh chứng I,M,K trực tiếp hàng  trình bày giải pháp làm nữa nha 


Xét ABM cùng EMC bao gồm :

AM = ME

BM = CM

Góc AMB = góc CME ( đối đỉnh )

=> tam giac ABM = Tam giác EMC 

Ta tất cả : Tam giác AMB = tam giác EMC đề xuất góc BAM = góc EMC

Mặt khác : 2 góc BAM với AEC ráng vị trí so le trong 

=> AB // CE

c Xét tam giác AIB với tam gics CIK tất cả :

 AI = IC 

BI = Ik

Góc AIB = góc CIK ( đối đỉnh )

=> tam giác AIB = tam giác CIK


cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC, trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME=MA

a)CM: tam giác MAB= tam giác MEC 

b)CM: AC//BE

c)trên AB đem điểm I. Tia CE lấy điểm K làm sao để cho BI=CK

d) CM: I,M,K thẳng hàng 


a) Xét ∆ABM và ∆CME ta có : 

BM = MC ( M là trung điểm BC)

AM = ME 

AMB = CME ( đối đỉnh) 

=> ∆ABM = ∆CME(c.g.c)

b) Xét ∆AMC cùng ∆BME ta có : 

AM = ME 

BM = MC 

AMC = BME ( đối đỉnh) 

=> ∆AMC = ∆BME(c.g.c)

=> ACM = MBE 

Mà 2 góc này ở vị trí so le trong 

=> AC//BE 


c) vì ∆AMB = ∆CME 

=> ABC = BCK 

Xét ∆IMB với ∆CMK ta có :

BM = MC 

BI = CK 

ABC = BCE (cmt)

=> ∆IMB = ∆CMK (c.g.c)

=> IMB = CMK 

Ta tất cả : 

BMI + IMC = 180° ( kề bù) 

Mà IMB = CMK 

=> CMK + IMC = 180° 

=> IMK = 180° 

=> IMK là góc bẹt 

=> I , M , K trực tiếp hàng 


Xét ABM với EMC tất cả : AM = ME BM = cm Góc AMB = góc CME ( đối đỉnh ) => tam giac ABM = Tam giác EMC Ta tất cả : Tam giác AMB = tam giác EMC bắt buộc góc BAM = góc EMC mặt khác : 2 góc BAM với AEC nắm vị trí so le trong => AB // CE c Xét tam giác AIB cùng tam gics CIK có : AI = IC BI = Ik Góc AIB = góc CIK ( đối đỉnh ) => tam giác AIB = tam giác CIK


 Cho tam giác ABC tất cả M là trung điểm của BC, bên trên tia đối của tia MA rước điểm E thế nào cho ME = MA. Triệu chứng minh:

a) tam giác MAB = tam giác MEC

b) AC // BE.

Xem thêm: Cách Mắc Ampe Kế Và Vôn Kế Và Vôn Kế Vào Mạch Điện, Nếu Cách Mắc Vôn Kế Và Ampe Kế Vào Mạch Điện

c) trên đoạn trực tiếp AB mang điểm I , trên đoạn trực tiếp CE lấy điểm K sao để cho BI = CK. Chứng tỏ ba điểm I, M, K trực tiếp hàng 


b: Xét tứ giác ABEC có

M là trung điểm của AE

M là trung điểm của BC

Do đó: ABEC là hình bình hành

Suy ra: AC//BE


Cho ∆ ABC có M là trung điểm của BC, trên tia đối của tia MA đem điểm E làm thế nào cho ME = MA. Chứng minh:

1) ∆MAB = ∆MEC

2) AC // BE

3) trên AB rước điểm I, trên tia CE mang K làm thế nào cho BI = CK. Chứng minh: I, M, K thẳng hàng.

Xem thêm: Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Pháp Luật Và Kỉ Luật Câu Hỏi 25355

làm cấp tốc mình tick ạ.


1)xét tam giác MAB với tam giac1 MEC có

BM=CM(M là trung điểm BC)

ME=MA(gt)

góc AMB=góc EMC(đối đỉnh)

nên tam giác MAB = tam giac1 MEC

2)xét tam giác AMC và tam giác EMB có

BM=CM(M là trung điểm BC)

ME=MA(gt)

góc AMC=góc BME(đối đỉnh)

nên tam giác AMC= tam giác EMB 

nên góc CAM=góc BEM

mà 2 góc này ở vị trí slt

nên AC//BE

3)ta tất cả tam giác ABM=tam giac1 CEM(cmt)

nên góc BAM=góc CEM

mà 2 góc này ở địa điểm slt

nên AB//CE

xét tam giác MBI và tam giac1 MKC có:

BI=CK(gt)

BM=CM(M là trung điểm BC)

góc IBM=góc KCM(slt của AB//CE)

nên tam giác MBI = tam giac1 MKC

nên góc BMI=góc CMK

mà 2 góc này ở vị trí đối đỉnh

nên I,M,K trực tiếp hàng


Đúng 0

Bình luận (0)

Xét ABM với EMC tất cả : AM = ME BM = cm Góc AMB = góc CME ( đối đỉnh ) => tam giac ABM = Tam giác EMC Ta bao gồm : Tam giác AMB = tam giác EMC bắt buộc góc BAM = góc EMC ngoài ra : 2 góc BAM và AEC vậy vị trí so le vào => AB // CE c Xét tam giác AIB cùng tam gics CIK gồm : AI = IC BI = Ik Góc AIB = góc CIK ( đối đỉnh ) => tam giác AIB = tam giác CIK


Đúng 0
Bình luận (0)

Xét ABM với EMC có : AM = ME BM = centimet Góc AMB = góc CME ( đối đỉnh ) => tam giac ABM = Tam giác EMC Ta bao gồm : Tam giác AMB = tam giác EMC buộc phải góc BAM = góc EMC còn mặt khác : 2 góc BAM với AEC nạm vị trí so le vào => AB // CE c Xét tam giác AIB cùng tam gics CIK gồm : AI = IC BI = Ik Góc AIB = góc CIK ( đối đỉnh ) => tam giác AIB = tam giác CIK


Đúng 0
Bình luận (0)

Cho tam giác ABC , M là trung điểm của BC . Bên trên tia đối của tia MA lấy điểm E làm thế nào để cho ME=MA . Triệu chứng minh

a) tam giác ABM = tam giác ECM

b) AB // CEc) bên trên AB lấy điểm I , trên tia CE rước điểm K thế nào cho BI=CK. C/m : I,M,K thẳng hàng


Xem bỏ ra tiết
Lớp 7Toán
1
0
GửiHủy

Xét ABM cùng EMC bao gồm : AM = ME BM = centimet Góc AMB = góc CME ( đối đỉnh ) => tam giac ABM = Tam giác EMC Ta bao gồm : Tam giác AMB = tam giác EMC nên góc BAM = góc EMC ngoài ra : 2 góc BAM với AEC nuốm vị trí so le trong => AB // CE c Xét tam giác AIB với tam gics CIK có : AI = IC BI = Ik Góc AIB = góc CIK ( đối đỉnh ) => tam giác AIB = tam giác CIK


Đúng 1

Bình luận (0)

cho tam giác ABC tất cả M là trung điểm củaBC trên tia đối của MA mang E làm sao để cho ME=MA 

C minh 

a,AC//BE

b, trên AB rước I bên trên CE lấy K làm sao cho BI=CK , chứng minh I,M,K thẳng hàng


Xem đưa ra tiết
Lớp 7ToánCâu hỏi của OLM
2
0
GửiHủy

Xét (Delta)AMC và  (Delta)EMB có:

BME=AMC(2 góc đối đỉnh)

AM=ME

BM=MC

nên  tam giác AMC = tam giác EMB

từ đó dễ thấy MAC=MEB nhưng mà 2 góc này ở đoạn slt bắt buộc AC//BE

(Delta)


Đúng 0

Bình luận (0)

#)Giải :

A B C M E I K

a) Xét (Delta AMC) và (Delta EMC) có :

(BM=MC) (M là trung điểm của BC)

(widehatAMB=widehatEMC) (hai góc thay đổi đỉnh)

(AM=ME) (gt)

(RightarrowDelta AMB=Delta EMCleft(c.g.c ight))

(RightarrowwidehatCEM=widehatBAM) (cặp cạnh khớp ứng = nhau)

Mà nhị góc này lại ở hai vị trí so le trong

(Rightarrow AC//BE)

b) Ta có: AB = CE ((Delta AMB=Delta EMC))

Mà BI = chồng (gt)

(Rightarrow AB-BI=EC-CK) hay AI = EK

Xét (Delta AMI) và (Delta EMK) có:

AM = EM (GT)

(widehatBAM=widehatCEM) (tam giác AMB = tam giác EMC)

AI = EK (cmt)

(Delta AMI=Delta EMKleft(c.g.c ight))

(RightarrowwidehatAIM=widehatEMK) (cặp cạnh khớp ứng = nhau)

Mà ta có: (widehatAMK+widehatEMK=180^o) (kề bù)

(RightarrowwidehatAMI+widehatIMK=180^o)

Hay (widehatIMK=180^o)

Hay I,M,K thẳng hàng


Đúng 0
Bình luận (0)