Cho m gam hỗn hợp mg al vào 250ml

     

Cho 6 g hợp kim Cu, Fe cùng Al vào hỗn hợp axit HCl dư thấy thoát ra 3,024 lít H2(đktc) cùng 1,86 g chất rắn không tan. Thành phần phần trăm của hợp kim là
Bạn đang xem: Cho m gam hỗn hợp mg al vào 250ml

Cho m gam mãng cầu tan hết vào 100 ml dung dịch gồm (H2SO4 0,5M với HCl 1M) thu được 4,48 lít khíH2 (ở đktc). Cô cạn hỗn hợp sau bội nghịch ứng trọng lượng chất rắn chiếm được là


Để hoà tan hoàn toàn 6,4 gam các thành phần hỗn hợp gồm kim loại R (chỉ tất cả hoá trị II) với oxit của nó đề xuất vừa đủ 400 ml dung dịch HCl 1M. Sắt kẽm kim loại R là


Hòa tan hoàn toàn a gam mãng cầu vào 100 ml hỗn hợp Y có H2SO4 0,5M cùng HCl 1M, thấy thoát ra 6,72 lít khí H2đktc. Cô cạn dung dịch sau bội nghịch ứng thu được m gam rắn khan. Giá chỉ trị gần nhất của m là


Hòa tan trọn vẹn 5,95 gam các thành phần hỗn hợp hai kim loại Al với Zn bằng dung dịch H2SO4loãng thì khối lượng dung dịch tăng 5,55 gam. Khối lượng Al với Zn (tính theo gam) trong các thành phần hỗn hợp lần lượt là


Hòa tung m gam tất cả hổn hợp X (gồm Al, Fe, Zn và Mg) bằng dung dịch HCl dư. Sau phản ứng, cân nặng dung dịch axit tăng thêm (m - 2) gam. Cân nặng (gam) của muối chế tạo ra thành trong hỗn hợp sau bội phản ứng là
Xem thêm: Các Thành Phần Kinh Tế Hiện Nay Ở Việt Nam? Just A Moment

Cho 1,67 gam láo hợp bao gồm hai kim loại ở hai chu kỳ liên tục thuộc team IIA tác dụng hết với hỗn hợp HCl (dư), bay ra 0,672 lít khí H2(ở đktc). Hai kim loại đó là


Hoà tan hết 7,74 gam các thành phần hỗn hợp bột Mg, Al bằng 500 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M với H2SO40,28M thu được hỗn hợp X với 8,736 lít khí H2(đktc). Cô cạn dung dịch X thu được lượng muối hạt khan là


Cho 3,68 gam lếu hợp bao gồm Al và Zn tác dụng với một số lượng vừa đủ dung dịch H2SO410%, nhận được 2,24 lít khí H2(ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau bội phản ứng là


Cho 13,5 gam láo hợp những kim một số loại Al, Cr, Fe tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4loãng nóng (trong điều kiện không tồn tại không khí), thu được hỗn hợp X cùng 7,84 lít khí H2(đktc). Cô cạn hỗn hợp X (trong điều kiện không có không khí) được m gam muối hạt khan. Quý hiếm của m là


Cho 11,9 gam hỗn hợp Zn với Al phản nghịch ứng toàn vẹn với hỗn hợp H2SO4 loãng thu được m gam muối trung hòa - nhân chính và 8,96 lít khíH2đktc. Quý giá của m là
Xem thêm: Tại Sao Khi Rót Nước Sôi Vào Cốc Thủy Tinh Thì Cốc Dày Dễ Vỡ Hơn Cốc Mỏng

Hoà tan trọn vẹn 2,45 gam các thành phần hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm thổ vào 200 ml hỗn hợp HCl 1,25M, thu được hỗn hợp Y chứa các chất tan có nồng độ mol bởi nhau. Hai sắt kẽm kim loại trong X là


Hòa rã m gam hỗn hợp X (gồm Al, Fe, Zn với Mg) bằng dung dịch HCl dư. Sau bội nghịch ứng, khối lượng dung dịch axit tạo thêm (m – 0,8) gam. Trọng lượng (gam) của muối chế tác thành trong dung dịch sau phản nghịch ứng là