Cho hỗn hợp gồm 6.72 gam mg và 0.8 gam mgo

     

Cho láo lếu hợp gồm 6,72 gam Mg với 0,8 gam MgO chức năng hết với lượng dư dung dịch HNO3. Sau khoản thời gian các bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được 0,896 lít một khí X (đktc) cùng dung dịch Y. Làm cất cánh hơi dung dịch Y chiếm được 46 gam muối bột khan. Khí X là

+) nMg(NO3)2 = nMg + nMgO => mMg(NO3)2 muối hạt khan cất Mg(NO3)2 cùng NH4NO3

Quá trình mang lại – nhận e:

$eginalign& overset0mathopM,g o overset+2mathopMg,,+,2e~~~~~~,,,~~overset+5mathopN,,,+ ext ne o X \ & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,overset+5mathopN,,,+ ext 8e o overset-3mathop,N,H_4 \ endalign$

Bảo toàn e: 2.nMg = n.nX + 8.nNH4NO3 

nMg = 0,28 mol; nMgO = 0,02 mol

MgO tác dụng với HNO3 không sinh ra sản phẩm khử vì đã chiếm hữu số oxi hóa tối đa

Ta có: nMg(NO3)2 = nMg + nMgO = 0,28 + 0,02 = 0,3 mol => mMg(NO3)2 = 44,4 gam muối khan chứa Mg(NO3)2 cùng NH4NO3

=> nNH4NO3 = 0,02 mol

Quá trình cho – dìm e:

$eginalign& overset0mathopM,g o overset+2mathopMg,,+,2e~~~~~~,,,~~overset+5mathopN,,,+ ext ne o X \ và ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,overset+5mathopN,,,+ ext 8e o overset-3mathop,N,H_4 \ endalign$

Bảo toàn e: 2.nMg = n.nX + 8.nNH4NO3 => 2.0,28 = 0,04.n + 8.0,02 => n = 10

=> X là N2

Đáp án bắt buộc chọn là: b
Bạn đang xem: Cho hỗn hợp gồm 6.72 gam mg và 0.8 gam mgo

*

Khi đầu bài xích nói chiếm được khí X cơ mà không ghi là thành phầm khử độc nhất vô nhị => giả sử có NH4NO3

...Bạn đã xem: cho hỗn hợp tất cả 6.72 gam mg với 0.8 gam mgo

Bài tập có liên quan

Bài tập tính thoái hóa của HNO3 Luyện tức thì

*

*Xem thêm: 1 Byte Bằng Bao Nhiêu Bit? Một Byte Bằng Bao Nhiêu Bit

*

*

Câu hỏi liên quan

Tổng thông số cân bằng của những chất trong phản nghịch ứng dưới đấy là :

Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Cho sơ đồ vật phản ứng : FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O

Sau khi cân bằng, hệ số cân đối của HNO3 trong bội nghịch ứng là :

Tỉ lệ số phân tử HNO3 đóng vai trò hóa học oxi hóa và môi trường thiên nhiên trong làm phản ứng sau là :

FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Cho sơ đồ gia dụng phản ứng : Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2 + N2O + H2O

Biết khi cân đối tỉ lệ số mol thân N2O cùng N2 là 3 : 2. Tỉ lệ thành phần mol nAl : nN2O : nN2 thứu tự là

Cho 0,05 mol Mg phản nghịch ứng toàn diện với HNO3 giải hòa ra V lít khí N2 (đktc, là thành phầm khử duy nhất). Quý giá của V là

Cho 19,2 gam sắt kẽm kim loại M tan trong dung dịch HNO3 dư được 4,48 lít NO (đktc, là sản phẩm khử duy nhất). M là

Hoà tan hết 5,4 gam kim loại M trong HNO3 dư được 8,96 lít khí đktc gồm NO cùng NO2, dX/H2 = 21. Kiếm tìm M hiểu được N+2 và N+4 là thành phầm khử của N+5

Cho 11 gam hỗn hợp gồm Al với Fe vào hỗn hợp HNO3 dư được 6,72 lít NO (đktc, là thành phầm khử duy nhất). Khối lượng của Al cùng Fe theo lần lượt là

Hoà tan hết m gam Al vào dung dịch HNO3 dư được 0,01 mol NO với 0,015 mol N2O là các sản phẩm khử của N+5. Cực hiếm của m là

Cho 6,4 gam Cu tan toàn vẹn trong 200ml dung dịch HNO3 nhận được khí X tất cả NO và NO2, dX/H2 = 18 (không còn thành phầm khử nào khác của N+5). Nồng độ mol/lít của hỗn hợp HNO3 đã cần sử dụng là

Cho 1,35 gam láo lếu hợp gồm Cu, Mg, Al công dụng hết với dung dịch HNO3 thu được tất cả hổn hợp khí bao gồm 0,01 mol NO với 0,04 mol NO2 (không còn thành phầm khử nào khác của N+5). Cân nặng muối trong hỗn hợp là

Hòa tan trọn vẹn 8,9 gam láo hợp tất cả Mg cùng Zn bằng số lượng vừa đủ 500 ml dung dịch HNO3 1M. Sau thời điểm các làm phản ứng kết thúc, thu được 1,008 lít khí N2O (đktc, khí duy nhất) và dung dịch X cất m gam muối. Quý giá của m là

Hoà tung hết tất cả hổn hợp X bao gồm Zn cùng ZnO trong dung dịch HNO3 loãng dư thấy không có khí cất cánh ra với trong dung dịch cất 113,4 gam Zn(NO3)2 với 8 gam NH4NO3. Phần trăm cân nặng Zn trong X là

Cho láo hợp gồm 6,72 gam Mg và 0,8 gam MgO tính năng hết với lượng dư hỗn hợp HNO3. Sau khoản thời gian các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được 0,896 lít một khí X (đktc) và dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y chiếm được 46 gam muối bột khan. Khí X là

Cho 20,88 gam FexOy phản nghịch ứng với dung dịch HNO3 dư được 0,672 lít khí B (đktc, là sản phẩm khử duy nhất) với dung dịch X. Trong hỗn hợp X tất cả 65,34 gam muối. Oxit của sắt cùng khí B là

Hoà tan đến phản ứng hoàn toàn 0,1 mol FeS2 vào HNO3 quánh nóng dư. Thể tích NO2 cất cánh ra (ở đktc, hiểu được N+4 là thành phầm khử độc nhất vô nhị của N+5) là

Cho 19,2 gam Cu làm phản ứng với 500 ml dung dịch NaNO3 1M cùng 500 ml HCl 2M. Tính thể tích khí NO bay ra (đktc) biết NO là thành phầm khử độc nhất của N+5 :

Cho 4,8 gam S tan hết trong 100 gam HNO3 63% nhận được NO2 (sản phẩm khử duy nhất, khí duy nhất) và dung dịch X. Hỗn hợp X hoàn toàn có thể hoà rã hết về tối đa bao nhiêu gam Cu (biết sản phẩm khử ra đời là NO2) ?

Cho 2 phân tích sau:

Thí nghiệm 1: mang lại 6,4 gam Cu phản ứng cùng với 120 ml dung dịch HNO3 1M được a lít NO.

Biết NO là thành phầm khử nhất của N+5. Mối contact giữa a cùng b là

Cho 29 gam láo lếu hợp gồm Al, Cu cùng Ag tác dụng vừa đủ với 950 ml dung dịch HNO3 1,5M, nhận được dung dịch đựng m gam muối cùng 5,6 lít hỗn hợp khí X (đktc) có NO cùng N2O. Tỉ khối của X đối với H2 là 16,4. Giá trị của m là

Hòa tan trọn vẹn m gam Al bằng 620 ml hỗn hợp HNO3 1M toàn diện thu được hỗn hợp khí X ( có hai khí) và dung dịch Y cất 8m gam muối. Cho dung dịch NaOH dư vào Y thấy có 25,84 gam NaOH phản bội ứng. Hai khí trong X là cặp khí làm sao sau đây

Cho 21,6 gam bột Mg tan không còn trong hỗn hợp hỗn hợp gồm NaNO3 cùng NaHSO4 thu được hỗn hợp X chỉ cất m gam các thành phần hỗn hợp muối th-nc và 5,6 lít các thành phần hỗn hợp khí Y gồm N2O cùng H2( tỉ khối của Y so với H2 là 13,6). Quý hiếm gần nhất của m là

Hòa tan hết 28,16 gam hỗn hợp rắn X tất cả Mg, Fe3O4 cùng FeCO3 vào dung dịch cất H2SO4 cùng NaNO3, nhận được 4,48 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí Y (gồm CO2, NO, N2, H2) có trọng lượng 5,14 gam với dung dịch Z chỉ chứa các muối trung hòa. Dung dịch Z bội nghịch ứng buổi tối đa với 1,285 mol NaOH, chiếm được 43,34 gam kết tủa và 0,56 lít khí (đktc). Khía cạnh khác, cho dung dịch Z chức năng với lượng dư dung dịchBaCl2thu được 166,595 gam kết tủa. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Phần trăm cân nặng Mg vào X là

Dung dịch X chứa 0,2 mol Fe(NO3)3 và 0,24 mol HCl. Hỗn hợp X rất có thể hòa chảy được tối đa từng nào gam Cu (biết bội nghịch ứng chế tạo ra khí NO là thành phầm khử duy nhất)

Cho hỗn hợp X cất 18,6 gam gồm Fe, Al, Mg, FeO, Fe3O4 cùng CuO. Tổ hợp hết trong hỗn hợp HNO3 dư thấy có 0,98 mol HNO3 tham gia phản ứng chiếm được 68,88 gam muối cùng 2,24 lít (đktc) khí NO duy nhất. Mặt khác, từ tất cả hổn hợp X ta hoàn toàn có thể điều chế được tối đa m gam kim loại. Giá trị của m là

Hỗn hợp X gồm Al cùng Fe bao gồm tỉ lệ số mol tương xứng là 1:1. Mang đến 2,49 gam X vào dung dịch chứa 0,17 mol HCl, thu được dung dịch Y. Cho 200 ml dung dịch AgNO3 1M vào Y, chiếm được khí NO và m gam hóa học rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Quý hiếm của m ngay gần nhất với cái giá trị làm sao sau đây

HNO3 chỉ thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với những chất thuộc dãy nào bên dưới đây?

Cho m gam hỗn hợp G tất cả Mg cùng Al tất cả tỉ lệ mol 4 : 5 vào hỗn hợp HNO3 20%. Sau khi các kim loại tan hết có 6,72 lít hỗn hợp X bao gồm NO, N2O, N2 cất cánh ra (đktc) cùng được dung dịch T. Thêm 1 lượng O2 vừa đủ vào X, sau phản ứng được các thành phần hỗn hợp khí Y. Dẫn Y rảnh qua dung dịch KOH dư, bao gồm 4,48 lít hỗn hợp khí Z đi ra (đktc). Tỉ khối của Z so với H2 bởi 20. Nếu đến dung dịch NaOH vào hỗn hợp T thì lượng kết tủa lớn số 1 thu được là (m + 39,1) gam. Biết HNO3 dùng dư 20% đối với lượng đề xuất thiết. Nồng độ xác suất của Al(NO3)3 vào T gần nhất với

HNO3 chỉ biểu hiện tính axit khi công dụng với những chất thuộc hàng nào dưới đây?

Cho m gam các thành phần hỗn hợp X (gồm Mg, Al, Zn cùng Cu) công dụng hết với hỗn hợp HNO3 thu được dung dịch Y (không bao gồm muối amoni) và 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí Z (gồm N2, NO, N2O cùng NO2, trong số ấy N2 và NO2 có tỷ lệ thể tích bởi nhau) gồm tỉ khối đối với heli bằng 8,9. Số mol HNO3 làm phản ứng là

Cho đôi mươi gam Fe chức năng với HNO3 loãng thu được thành phầm khử tuyệt nhất NO. Sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn còn dư 3,2 gam Fe. Thể tích NO thu được sinh sống đktc là :

Cho lếu láo hợp gồm 0,1 mol CuO và 0,1 mol Cu tác dụng với hỗn hợp HNO3 đặc nóng, dư nhận được V lít khí NO2 (đktc). Quý giá của V là

hòa tan hết 30 gam hóa học rắn bao gồm Mg, MgO, MgCO3 trong hỗn hợp HNO3 thấy tất cả 2,15 mol HNO3 phản bội ứng. Sau bội nghịch ứng thu được 4,48 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí NO, CO2 bao gồm tỉ khối so với H2 là 18,5 cùng dung dịch X cất m gam muối. Cực hiếm m là

hỗn hợp X tất cả a mol p và b mol S. Hoà tan trọn vẹn X trong dung dịch HNO3 đặc, nóng mang dư 20% so với lượng phải phản ứng thu được dung dịch Y cùng thoát ra khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất). Trung hoà hỗn hợp Y bằng NaOH thì nên cần bao nhiêu mol?
Xem thêm: Người Ích Kỷ Là Người Như Thế Nào Cũng Là Xấu Không? Ích Kỷ Là Gì

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội


Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ tin tức và Truyền thông.