3 Sin 4 X + Cos 4 X = 3 4

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt rượu cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

1) mang lại (3sin^4x-cos^4x=frac12), tìm giá trị của B=(sin^4x+3cos^4x)

2) đến (4sin^4x+3cos^4x=frac74), tìm giá trị của C=(3sin^4x+4cos^4x)


*

(3sin^4x-left(1-sin^2x ight)^2=frac12Leftrightarrow3sin^4x-left(sin^4x-2sin^2x+1 ight)=frac12)

(Leftrightarrow2sin^4x+2sin^2x-frac32=0) (Rightarrowleft<eginmatrixsin^2x=frac12\sin^2x=-frac32

(Rightarrow cos^2x=1-frac12=frac12)

(Rightarrow B=left(frac12 ight)^2+3left(frac12 ight)^2=1)

(4sin^4x+3left(1-sin^2x ight)^2=frac74Leftrightarrow4sin^4x+3left(sin^4x-2sin^2x+1 ight)=frac74)

(Leftrightarrow7sin^4x-6sin^2x+frac54=0Rightarrowleft<eginmatrixsin^2x=frac12Rightarrow cos^2x=frac12\sin^2x=frac514Rightarrow cos^2x=frac914endmatrix ight.)

(Rightarrowleft<eginmatrixC=3left(frac12 ight)^2+4left(frac12 ight)^2=frac74\C=3left(frac514 ight)^2+4left(frac914 ight)^2=frac5728endmatrix ight.)


Đúng 0
Bình luận (0)
Các thắc mắc tương tự
*

chứng minh biểu thức không dựa vào vào x

(A=2left(sin^6x+cos^6x ight)-3left(sin^4x+cos^4x ight))

(B=sin^6x+cos^6x-2sin^4x-cos^4x+sin^2x)

(C=left(sin^4x+cos^4x-1 ight)left(tan^2x+cot^2x+2 ight))

(D=frac1cos^6x-tan^6x-fractan^2xcos^2x)


Xem bỏ ra tiết
Lớp 10ToánBài 1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC TỪ 0 ĐẾN 18...

Bạn đang xem: 3 sin 4 x + cos 4 x = 3 4


2
0
*

tính (C=2sin^4x+4cos^6x), bt (5sin^4+3cos^4x=2)


Xem cụ thể
Lớp 10ToánBài 1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC TỪ 0 ĐẾN 18...
0
0

chứng minh biểu thức ko phụ thuộc vào x

A= (sqrtsin^4x+4cos^2x+sqrtcos^4x+4sin^2x)

B= (3left(sin^8x-cos^8x ight)+4left(cos^6x-2sin^6x ight)+6sin^4x)


Xem chi tiết
Lớp 10ToánBài 1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC TỪ 0 ĐẾN 18...
1
0

Biết sin x + cos x = m. Tìm kiếm (left|sin^4x-cos^4x ight|) . Chứng minh rằng (left|m ight|lesqrt2)


Xem đưa ra tiết
Lớp 10ToánBài 1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC TỪ 0 ĐẾN 18...
2
0

Cho (tanx-cotx=3). Tính giá trị của biểu thức : (A=tan^2x+cot^2x;B=tanx+cotx;C=tan^4x-cot^4x)


Xem bỏ ra tiết
Lớp 10ToánBài 1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC TỪ 0 ĐẾN 18...

Xem thêm: Phân Tích 2 Thuộc Tính Của Hàng Hóa Là Gì? Hai Thuộc Tính Cơ Bản Của Hàng Hóa


1
0

Rút gọn các biểu thức sau:

A= (dfraccos^2alpha-sin^2alphacot^2alpha-tan^2alpha-cos^2alpha)

B= (sqrtsin^4alpha+6cos^2alpha+3cos^4alpha+sqrtcos^4alpha+6sin^2alpha+3sin^4alpha)


Xem chi tiết
Lớp 10ToánBài 1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC TỪ 0 ĐẾN 18...
1
1

cho tanx = -1. Tính quý giá biểu thức p. = (fracsinx+2cosxcosx+2sinx)

Cho tanx (sqrt2). Tính B = (fracsinalpha-cosalphasin^3alpha+3cos^3alpha+2sinalpha)

Cho (sinx+cosx=frac15) Tính p. = | sinx - cosx |


Xem chi tiết
Lớp 10ToánBài 1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC TỪ 0 ĐẾN 18...
0
0
Tìm quý hiếm max của biểu thức P=cos^4-cos^2+sin^2x
Xem chi tiết
Lớp 10ToánBài 1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC TỪ 0 ĐẾN 18...

Xem thêm: Câu Ca Dao “ Thân Em Như Giếng Giữa Đàng, Thân Em Như Giếng Giữa Đàng Người Khôn R


1
0

Cho ( analpha) =2. Quý giá biểu thức : (frac4.sin^2alpha+3.cosalpha.sinalpha5.sin^2alpha-2.cos^2alpha)=?


Xem chi tiết
Lớp 10ToánBài 1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC TỪ 0 ĐẾN 18...
1
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)