CHO 21 GAM HỖN HỢP GỒM GLYXIN VÀ AXIT AXETIC TÁC DỤNG VỪA ĐỦ VỚI DUNG DỊCH KOH

     
*Bạn đang xem: Cho 21 gam hỗn hợp gồm glyxin và axit axetic tác dụng vừa đủ với dung dịch koh

*

Ngữ văn 12
*
Sinh học 12 Toán học tập 12 giờ đồng hồ Anh 12
thứ lí 12
*
hóa học 12
*
lịch sử hào hùng 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
technology 12
*
Tin học 12


Xem thêm: Nuclear Family: Its Advantages And Disadvantages, Nuclear Family: Advantages And Disadvantages

Ngữ văn 11 Toán học 11 tiếng Anh 11 thiết bị lí 11

Câu hỏi mang lại 21 gam láo hợp gồm glyxin với axit axetic công dụng vừa đầy đủ với dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp X chứa 27,6 gam muối. Mang đến X chức năng với dung dịch HNO3 dư, chiếm được dung dịch đựng m gam muối. Quý hiếm của m là:

A 44,65B 53,10C 33,50D 52,8

Phương pháp giải:

1 mol –COOH phản bội ứng đưa thành 1 mol –COONa thì tăng 22 gam

→ nCOOH = (27,6 - 21) : 22 = 0,3 mol

Ta có: nNaOH = n-COOH = 0,3 mol

Ta bao gồm hệ: 75.nGly + 60.naxit axetic = 21

nGly + naxit axetic = 0,3 mol

Giải hệ ta có: nGly; naxit axetic

→ mmuối = mHOOCCH2NH3NO3 + mNaNO3
Xem thêm: Tác Dụng Của Biện Pháp Liệt Kê, 7 Tác Dụng Của Liệt Kê Trong Văn Học

Lời giải bỏ ra tiết:

1 mol –COOH bội nghịch ứng đưa thành 1 mol –COONa thì tăng 22 gam

→ nCOOH = (27,6 - 21) : 22 = 0,3 mol

Ta có: nNaOH = n-COOH = 0,3 mol

Ta có hệ: 75.nGly + 60.naxit axetic = 21

nGly + naxit axetic = 0,3 mol

Giải hệ ta có: nGly = 0,2 mol; naxit axetic = 0,1 mol

→ mmuối = mHOOCCH2NH3NO3 + mNaNO3 = 0,2.138 + 0,3.85 = 53,1 gam

Đáp án B


Đăng ký kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép aquabigman.com gửi các thông báo đến chúng ta để cảm nhận các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.