Cấu trúc chung của máy tính điện tử

     

A. Bộ xử lý trung trọng điểm (CPU). B. Cỗ nhớ.Bạn đã xem: cấu trúc chung của máy tính gồm mấy phần

C. Thứ vào/ra. D. đồ vật vào/ra, CPU, bộ nhớ.

Bạn đang xem: Cấu trúc chung của máy tính điện tử


*

Câu 3: cấu tạo chung của máy tính năng lượng điện tử gồm những khối chức năngA. Chip xử lý trung tâm(CPU)B. BộC. Vật dụng vào/raĐ. Cả ba đáp án ABC

 Các khối tác dụng chính vào khối cấu tạo chung của dòng sản phẩm tính năng lượng điện tử theo Von Neumann gồm có:

A. Cỗ nhớ; bàn phím; màn hình

B. Cpu trung tâm; thứ vào; cỗ nhớ

C. Cpu trung tâm; bàn phím và chuột; lắp thêm in và màn hình

D. Cpu trung trọng điểm và cỗ nhớ; thiết bị vào; lắp thêm ra

Để vật dụng tính hoàn toàn có thể trợ giúp con bạn trong việc xử lí tin tức thì trang bị tính cần phải có các thành phần nào sau đây.

A. Vật dụng vào, cỗ nhớ, sản phẩm công nghệ in, thứ ra

B. Bộ xử lí, thiết bị ra, đồ vật vào, wifi

C. Bộ xử lí, lắp thêm vào, cỗ nhớ, đồ vật ra

D. Vật dụng vào, cỗ nhớ, sản phẩm ra, cỗ não

Để thực hiện các vận động xử lí thông tin, lắp thêm tính cần phải có những yếu tố nào?

B.Bộ xử lí; đồ vật vào; bộ nhớ.

Xem thêm: Top 38 Bài Viết Đoạn Văn Về Tình Cảm Gia Đình ❤️️16 Bài Nghị Luận Hay

C. Bộ xử lí; keyboard và chuột; sản phẩm công nghệ in với màn hình

.D. Cỗ xử lí; bộ nhớ; đồ vật vào; sản phẩm ra

Chuột, bàn phím, lắp thêm quét trực thuộc thành phần nào của máy tính:A. Thứ raB. Bộ xử líC. Bộ nhớD. Máy vào

Câu 1: những lệnh và tài liệu của công tác đang thực hiện được giữ trên thiết bị:

A. ROM B.

Xem thêm: Nòi Tre Đâu Chịu Mọc Cong

RAM C. Băng từ D. Đĩa từ

Câu 2: Các thành phần chính vào sơ đồ cấu tạo máy tính gồm:

A. CPU, bộ lưu trữ trong/ngoài, máy vào/ra

B. Bàn phím và bé chuột

C. Thứ quét và ổ cứng

D. Màn hình hiển thị và sản phẩm công nghệ in

Câu 3: bộ nhớ lưu trữ chính (bộ lưu giữ trong) bao gồm:

A. Thanh ghi với ROM

B. Thanh ghi cùng RAM

C. ROM cùng RAM

D. Cache và ROM

Câu 4: chọn câu tuyên bố đúng nhất trong số câu sau:

A. Các thiết bị ra gồm: bàn phím, chuột, loa

B. Các thiết bị ra gồm: bàn phím, màn hình, sản phẩm công nghệ in

C. Các thiết bị vào gồm: bàn phím, chuột, sản phẩm quét (máy Scan)

D. Các thiết bị vào gồm: bàn phím, chuột, màn hình

Câu 5: hệ thống tin học gồm những thành phần:

A. Tín đồ quản lí, máy tính và Internet

B. Sự quản ngại lí và điều khiển và tinh chỉnh của con người, phần cứng cùng phần mềm

C. Trang bị tính, ứng dụng và dữ liệu

D. Sản phẩm công nghệ tính, mạng cùng phần mềm

Câu 6: máy nào vừa là thiết bị vào vừa là đồ vật ra:

A. Lắp thêm chiếu B. Màn hình hiển thị C. Modem D. Webcam

Câu 7: ROM là bộ lưu trữ dùng để:

A. đựng hệ điều hành MS DOSB. Bạn dùng rất có thể xóa hoặc thiết lập chương trình vào

C. Chứa các dữ liệu quan tiền trọng

D. Chứa các chương trình hệ thống được hãng sản xuất thiết đặt sẵn và người tiêu dùng thường không