Cách vẽ sơ đồ tư duy môn lịch sử

     

Hướng dẫn biện pháp vẽ Sơ đồ tư duy Lịch sử 9 bài bác 1. Hệ thống, tóm tắt Lý thuyết Lịch sử 9 bài xích 1 bằng Sơ đồ tư duy giỏi nhất.

Bạn đang xem: Cách vẽ sơ đồ tư duy môn lịch sử

Sơ đồ tư duy Lịch sử 9 bài 1

*

*

Lý thuyết Lịch sử 9 bài bác 1


I. Liên Xô

1. Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1945-1950)

*Tình hình Liên Xô sau Chiến tranh

– khó khăn khăn:

+ Chịu hậu quả nặng nề vị Chiến tranh thế giới thứ hai khiến ra.

+ các nước đế quốc phân phát động “Chiến tranh lạnh” bao vây kinh tế, cô lập về thiết yếu trị… chống Liên Xô và những nước thôn hội chủ nghĩa.

– Thuận lợi: Dưới sự lãnh đạo của Đảng với Nhà nước Xô Viết, dân chúng Liên Xô đã lao động quên mình để xây dựng lại đất nước.

=> Đảng cùng Nhà nước Xô viết đã đề ra kế hoạch khôi phục với phát triển khiếp tế đất nước với kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1946 – 1950).

*Thành tựu:

– xong xuôi kế hoạch 5 năm lần thứ tư, vượt mức trước thời hạn 9 tháng.

– Đến năm 1950, sản xuất công nghiệp tăng 73% so với trước chiến tranh.

– Sản xuất nông nghiệp cũng vượt mức trước chiến tranh.

– Đời sống quần chúng được cải thiện.

– Năm 1949, chế tạo thành công bom nguyên tử.

2. Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa buôn bản hội (từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX)

– hoàn cảnh lịch sử:

+ luôn luôn bị những nước tư bản phương Tây chống phá về ghê tế, bao gồm trị, quân sự.

+ Phải chịu giá cả lớn mang lại quốc phòng, để bảo vệ an ninh và thành quả của công cuộc xây dựng chủ nghĩa làng mạc hội.

– Phương hướng chính của các kế hoạch lần thứ năm (1951 – 1955), lần thứ sáu (1956 – 1960) cùng kế hoạch 7 năm (1959 – 1965) là:

+ Tiếp tục ưu tiên vạc triển công nghiệp nặng – nền tảng của nền gớm tế quốc dân.

+ Thực hiện thâm nám canh trong sản xuất nông nghiệp.

+ Đẩy mạnh tiến bộ khoa học – kĩ thuật.

+ Tăng cường sức mạnh quốc phòng của đất nước.

– Những thành tựu cơ bản:

+ ghê tế: Liên Xô là cường quốc công nghiệp đứng mặt hàng thứ nhì trên thế giới (sau Mĩ). Giữa thập niên 70 chiếm gần 20% tổng sản lượng công nghiệp thế giới.

+ Khoa học-kĩ thuật: Chiếm lĩnh nhiều đỉnh cao của khoa học-kĩ thuật thế giới, đặc biệt ngành khoa học vũ trụ, mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ cùa chủng loại người.

Xem thêm: Cấu Trúc Bài Nghị Luận Xã Hội Và Một Số Lưu Ý Khi Làm Bài, Cách Làm Bài Văn Nghị Luận Xã Hội Đạt Điểm Tối Đa

Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên khoảng ko vũ trụ, mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người.Năm 1961, Liên Xô phóng nhỏ tàu “Phương Đông” đưa đơn vị du hành vũ trụ Gagarin lần đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất.

+ Đối ngoại: Liên Xô thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình, tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giành độc lập tự do cho những dân tộc. Là nước xã hội chủ nghĩa hùng mạnh nhất sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô được xem như là thành trì của hoà bình thế giới và chỗ dựa của bí quyết mạng thế giới.

II. Đông Âu

(Sự ra đời của những nước dân chủ quần chúng. # Đông Âu)

– trả cảnh lịch sử và quá trình ra đời của những nước dân chủ nhân dân Đông Âu: Những năm 1944-1945, lợi dụng thời cơ Hồng quân Liên Xô tiến quân truy tìm kích quân đội phạt xít Đức qua lãnh thổ Đông Âu, quần chúng. # và các lực lượng vũ trang các nước Đông Âu đã nổi dậy phối hợp với Hồng quân tiêu diệt bọn vạc xít, giành chính quyền, thành lập các nước dân chủ nhân dân (từ cuối năm 1944 đến năm 1946).

Theo thỏa thuận của bố cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh:

– Liên Xô chiếm đóng khu vực phía đông nước Đức.

– Mĩ, Anh, Pháp chiếm đóng khu vực vực phía tây nước Đức.

– Hai công ty nước ở Đông Đức (thành lập 10-1949) cùng Tây Đức (thành lập 9-1949) chịu ảnh hưởng của hai cường quốc Mĩ với Liên Xô.

– trong thời kì 1945-1949, các nước Đông Âu kết thúc thắng lợi những nhiệm vụ của cuộc giải pháp mạng dân chủ nhân dân mà thời buổi này thường gọi là giải pháp mạng dân tộc dân chủ:

+ Xây dựng bộ máy chính quyền dân chủ nhân dân.

+ Tiến hành cải phương pháp ruộng đất.

+ Quốc hữu hoá những xí nghiệp lớn của chủ tư bàn.

+ ban hành các quyền tự vì chưng dân chủ.

=> Lịch sử những nước Đông Âu đã quý phái một trang mới.

III. Sự ra đời hệ thống xã hội chủ nghĩa

– Những cơ sở để ra đời sự hợp tác về bao gồm trị với kinh tế giữa Liên Xô và các nước xóm hội chủ nghĩa Đông Âu.

+ Đều vì chưng Đảng Cộng sản lãnh đạo, lấy chủ nghĩa Mác- Lê-nin làm nền tảng tư tưởng.

+ Đều bao gồm mục tiêu xây dựng chủ nghĩa làng hội cùng bảo vệ Tổ quốc làng hội chủ nghĩa.

– Với sự ra đời của Hội đồng Tương trợ tởm tế (SEV) năm 1949 với Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va (1955) đã ra đời hệ thống buôn bản hội chủ nghĩa.

– Hội đồng Tương trợ gớm tế (SEV) ra đời nhằm đẩy mạnh sự hợp tác, góp đỡ lần nhau giữa những nước làng hội chủ nghĩa với đánh dấu sự hiện ra hệ thống xóm hội chủ nghĩa.

Xem thêm: Củ Sạc Hoco Có Tốt Không ? Nên Chọn Loại Nào Dây Sạc Hoco Có Tốt Không

– Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va: là liên minh mang ý nghĩa chất chống thủ về quân sự và chủ yếu trị của những nước làng hội chủ nghĩa Đông Âu, nhằm bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa làng mạc hội, góp phần khổng lồ lớn vào việc gia hạn nền hòa bình, an toàn của châu Âu với thế giới.