CÁCH CÂN BẰNG OXI HÓA KHỬ

     

- Ngoài phương pháp thăng bằng electron, còn có thể cân bằng phản ứng lão hóa khử theo cách thức tăng giảm số oxi hóa với nguyên tắc: tổng số thoái hóa tăng = tổng số thoái hóa giảm.

Bạn đang xem: Cách cân bằng oxi hóa khử

- phản nghịch ứng thoái hóa khử còn rất có thể được cân bằng theo cách thức thăng bởi ion electron: dịp đó vẫn đảm bảo nguyên tắc thăng bởi electron nhưng các nguyên tố nên được viết sinh sống dạng ion đúng, như NO3-, SO42-, MnO4-, Cr2072-,...

- nếu trong làm phản ứng lão hóa khử có nhiều nguyên tố có số oxi hóa thuộc tăng (hoặc thuộc giảm) mà:

+ chúng thuộc một chất thì phải bảo đảm an toàn tỉ lệ số nguyên tử của các nguyên tố vào phân tử.

+ chúng thuộc các chất không giống nhau thì phải đảm bảo an toàn tỉ lệ số mol của những chất đó theo đề cho.

* với hợp hóa học hữu cơ:

- ví như hợp chất hữu cơ trước cùng sau bội nghịch ứng có một tổ nguyên tử biến đổi và một trong những nhóm không thay đổi thì nên khẳng định số oxi hóa của C trong từng đội rồi cân nặng bằng.

- nếu như hợp chất hữu cơ thay đổi toàn phân tử, nên cân bằng theo số thoái hóa trung bình của C.

Quảng cáo

Ví dụ 1.

Xem thêm: Khái Niệm, Nội Dung Và Tác Dụng Của Quy Luật Giá Trị, Quy Luật Giá Trị Và Tác Động Của Quy Luật Giá Trị

thăng bằng phản ứng:

FeS + HNO3 Fe(NO3)3 + N2O + H2SO4 + H2O

Hướng dẫn:

Bước 1. Khẳng định sự biến hóa số oxi hóa:

Fe+2 Fe+3

S-2 S+6

N+5 N+1

Bước 2. Lập thăng bằng electron:

Fe+2 Fe+3 + 1e

S-2 S+6 + 8e


FeS Fe+3 + S+6 + 9e

2N+5 + 8e 2N+1

Có 8FeS và 9N2O.

Bước 3. Đặt những hệ số kiếm được vào bội nghịch ứng với tính những hệ số còn lại:

8FeS + 42HNO3 8Fe(NO3)3 + 9N2O + 8H2SO4 + 13H2O

Quảng cáo

Ví dụ 2. cân đối phản ứng trong dung dịch bazơ:

NaCrO2 + Br2 + NaOH Na2CrO4 + NaBr

Hướng dẫn:

CrO2- + 4OH- CrO42- + 2H2O + 3e

Br2 + 2e 2Br-

Phương trình ion:

2CrO2- + 8OH- + 3Br2 2CrO42- + 6Br- + 4H2O

Phương trình bội phản ứng phân tử:

2NaCrO2 + 3Br2 + 8NaOH 2Na2CrO4 + 6NaBr + 4H2O

Ví dụ 3. Cân bằng phản ứng vào dung dịch gồm H2O tham gia:

KMnO4 + K2SO3 + H2O MnO2 + K2SO4

Hướng dẫn:

MnO4- + 3e + 2H2O MnO2 + 4OH-

SO32- + H2O SO42- + 2H+ + 2e

Phương trình ion:

2MnO4- + H2O + 3SO32- 2MnO2 + 2OH- + 3SO42-

Phương trình phản ứng phân tử:

2KMnO4 + 3K2SO3 + H2O 2MnO2 + 3K2SO4 + 2KOH

Ví dụ 4. cân đối phản ứng thoái hóa khử sau:

C6H12O6 + KMnO4 + H2SO4 K2SO4 + MnSO4 + CO2 + H2O


Hướng dẫn:

5C6H12O6 + 24KMnO4 + 36H2SO4 12K2SO4 + 24MnSO4 + 30CO2 + 66H2O

Câu 1. Cho bội nghịch ứng: Na2SO3 + KMnO4 + H2O Na2SO4 + MnO2 + KOH

Tỉ lệ hệ số của hóa học khử và chất oxi hóa sau thời điểm cân bằng là:

A. 4:3 B. 3:2 C. 3:4 D. 2:3

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


*

3Na2SO3 + 2KMnO4 3Na2SO4 + 2MnO2

Kiểm tra hai vế: thêm 2KOH vào vế phải, thêm H2O vào vế trái.

3Na2SO3 + 2KMnO4 + H2O 3Na2SO4 + 2MnO2 + 2KOH

Câu 2.

Xem thêm: Thằn Lằn Bóng Đuôi Dài Sinh Học 7, Giải Bài 38 Sinh 7: Thằn Lằn Bóng Đuôi Dài

đến phản ứng: FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)2 + H2O. Hệ số cân bằng của FeSO4 cùng K2Cr2O7 theo thứ tự là:

A. 6 ; 2 B. 5; 2 C. 6; 1 D. 8; 3

Hiển thị đáp án

Đáp án:


*

Hay 6FeSO4 + K2Cr2O7 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3

Kiểm tra hai vế: thêm K2SO4 vào về phải; thêm 7H2SO4 vào vế trái thêm 7H2O vào vế phải.