Các Đường Trong Tam Giác

     

(?) nhắc lại các kiến thức vẫn học liên quan đường phân giác, trung trực,trung tuyến, mặt đường cao

- GV vẽ sơ đồ tứ duy trong bảng ( mẫu 1 loại đường), kế tiếp chiếu PPT tổng hợp kỹ năng

- Yêu cầu HS khối hệ thống kiến thức theo sơ đồ bốn duy so với mỗi các loại đường

Tên

Hình vẽ

Định nghĩa

Tính chất

Đường trung đường

*

Là đường thẳng nối từ đỉnh cho trung điểm của cạnh đối diện với đỉnh kia

- bố trung tuyến đường của một tam giác cùng đi qua 1 điểm G

- G được hotline là trọng tâm của tam giác

-

*

Đường phân giác

*

- Tia phân giác của một góc là tia phân tách góc kia thành hai góc đều nhau

- Đoạn trực tiếp AD được điện thoại tư vấn là đường phân giác của tam giác ABC (xuất phát từ đỉnh A) nếu như AD là tia phân giác của góc A

- Tia phân giác quanh đó của tam giác là tia phân giác của góc không tính của tam giác kia

- Một điểm nằm ở tia phân giác của một góc khi còn chỉ khi nó giải pháp đều nhì cạnh của góc

- ba phân giác của một tam giác đồng quy trên một điểm I

- Điểm I cách đều cha cạnh của tam giác đó

- nhì tia phân giác không tính và một tia phân giác trong (của góc còn lại) của một tam giác đồng quy trên một điểm. Điểm này cách đều tía đường thẳng chứa ba cạnh của tam giác đó

Đường trung trực

*

- Đường trung trực của đoạn trực tiếp là mặt đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng tại trung điểm của đoạn thẳng đó

- Đường thẳng d được hotline là mặt đường trung trực của tam giác ABC trường hợp d là con đường trung trực của đoạn BC

- đầy đủ điểm thuộc đường trung trực thì bí quyết đều nhị đầu mút

- cha đường trung trực của một tam giác đồng quy trên một điểm O

- Điểm O bí quyết đều bố đỉnh của tam giác

Đường cao

*

- Là đường thẳng đi qua 1 đỉnh của tam giác và vuông góc cùng với cạnh đối lập của đỉnh đó

- Đoạn thẳng AI được gọi là đường cao của tam giác ABC giả dụ AI

*
BC (I nằm trong BC)

- bố đường cao của một tam giác đồng quy tại một điểm H

- H được call là trực trung khu của tam giác

* dìm xét:

a) Tam giác cân:

- Tam giác ABC cân tại A nhị trong tứ đường sau trùng nhau: mặt đường trung trực của cạnh BC, mặt đường trung tuyến, con đường cao, mặt đường phân giác xuất phát điểm từ đỉnh A.

b) Tam giác đều:

- Tam giác ABC hầu hết Trọng tâm, trực tâm, trung tâm đường tròn nước ngoài tiếp, trọng tâm đường tròn nội tiếp trùng nhau