Bảo vệ môi trường bằng tiếng anh

     

Việc bảo đảm môi trường là trách nhiệm của từng quốc gia, mỗi cộng đồng và mỗi cá nhân chúng ta. Nếu như khách hàng đang ý muốn viết về đảm bảo môi trường bằng tiếng Anh để truyền cảm xúc cho bạn bè, hay dễ dàng là một bài tập trên lớp mà bạn có nhu cầu viết thật hay, thì hãy để Step Up giúp bạn nhé. 
Bạn đang xem: Bảo vệ môi trường bằng tiếng anh

1. Cha cục nội dung bài viết về đảm bảo an toàn môi trường bởi tiếng Anh

Để nội dung bài viết được mạch lạc và rõ ý, bạn hãy lập bố cục (dàn ý) trước lúc viết. Chúng ta có thể viết theo dàn ý cơ bạn dạng sau đây: 

Phần 1: Phần mở đầu: Đề cập đến tầm đặc biệt quan trọng của việc đảm bảo môi trường 

Phần 2: ngôn từ chính: vào phần này, chúng ta cũng có thể nói đến:

Các biện pháp bảo đảm môi trường hiện nay nayĐưa ra thông điệp đảm bảo an toàn môi trường (hậu trái của phá hủy môi trường, sự cố gắng nỗ lực của núm giới,…)Những hành động ví dụ giúp đảm bảo môi trường… 

Phần 3: Phần kết: cầm tắt lại ý chủ yếu và nhấn mạnh tầm quan trọng/ý nghĩa của việc bảo đảm môi trường, nêu suy xét của bạn (hy vọng, đóng góp của phiên bản thân,…) 

 

2. Tự vựng thường dùng làm viết về đảm bảo môi trường bằng tiếng Anh

Chủ đề môi trường xung quanh rất rộng lớn lớn, Step Up sẽ cung ứng bạn một số từ vựng cơ bản dùng để viết về bảo vệ môi trường bởi tiếng Anh nhé. 

Loại từTừ vựngPhiên âmDịch nghĩa
nenvironment/ɪnˈvaɪrənmənt/môi trường
necosystem/ˈikoʊˌsɪstəm/hệ sinh thái
nclimate/ˈklaɪmət/khí hậu
nclimate change/ˈklaɪmət/ /ʧeɪnʤ/biến thay đổi khí hậu
natmosphere/ˈætməˌsfɪr/khí quyển
nbiodiversity/ˌbaɪoʊdaɪˈvɜrsəti/sự phong phú sinh học
nnatural resources/ˈnæʧərəl/ /ˈrisɔrsɪz/tài nguyên thiên nhiên
nacid rain/ˈæsəd/ /reɪn/mưa axit
ndestruction/dɪˈstrʌkʃən/sự phá hủy
ndeforestation/dɪˌfɔrɪˈsteɪʃən/sự phá rừng
nalternative energy/ɔlˈtɜrnətɪv/ /ˈɛnərʤi/năng lượng cụ thế
nawareness/əˈwɛrnəs/nhận thức
nglobal warming/ˈgloʊbəl/ /ˈwɔrmɪŋ/hiện tượng nóng lên toàn cầu
ngreenhouse effect/ˈgrinˌhaʊs/ /ɪˈfɛkt/hiệu ứng bên kính
npollution/pəˈluʃən/sự ô nhiễm
nexploitation/ˌɛkˌsplɔɪˈteɪʃən/sự khai thác

 
Xem thêm: Cách Để Màn Hình Điện Thoại Luôn Sáng, Phải Làm Gì? Cách Giữ Màn Hình Điện Thoại Android Luôn Sáng

1000 Khoá phân phát âm IPA trên app Hack não Pro – thế chắc 90% tất cả phiên âm quan trọng nhất trong giờ Anh chỉ với sau 4 giờ. Hơn 205.350 học viên đang tự tin há miệng phát âm nhờ tranh thủ 15 phút tự học mỗi ngày.


Xem thêm: Cách Cài Mario Typing Trên Win 7, Cách Cài Game Mario Trên Windows 7

adjharmful/ˈhɑrmfəl/gây hại
adjrenewable/riˈnuəbəl/có thể phục hồi
adjreusable/riˈuzəbəl/có thể tái sử dụng
adjtoxic/ˈtɑksɪk/độc hại
adjpolluted/pəˈlutəd/bị ô nhiễm
adjman-made/mæn/-/meɪd/nhân tạo
adjsustainable/səˈsteɪnəbəl/bền vững
vpollute/pəˈlut/làm bẩn, có tác dụng ô nhiễm
vcontaminate/kənˈtæməˌneɪt/làm độc hại
vdestroy/dɪˈstrɔɪ/phá hủy
vdie out/daɪ/ /aʊt/chết dần
vdry up/draɪ/ /ʌp/khô can
vemit/ɪˈmɪt/bốc ra
vprotect/prəˈtɛkt/bảo vệ
vrecycle/riˈsaɪkəl/tái chế
vprohibit/proʊˈhɪbət/cấm

3. Mẫu nội dung bài viết về đảm bảo môi trường bởi tiếng Anh

Sau đây là ba đoạn văn mẫu mã viết về bảo đảm môi trường bằng tiếng Anh để các bạn tham khảo và hoàn thiện nội dung bài viết của riêng mình. 

3.1. Đoạn văn mẫu mã viết về biện pháp đảm bảo môi trường bằng tiếng Anh

Các bạn hoàn toàn rất có thể viết về rất nhiều biện pháp bảo đảm môi trường nổi bật bây giờ trong bài viết về đảm bảo môi trường bằng tiếng Anh. 

Đoạn văn mẫu:

Environment plays a crucial part in our life. Therefore, we need to protect the environment as well as the ecosystem as much as possible. There are some main ways to vày that. Firstly, a good strategy is lớn save energy và natural resources which are limited. We can use less energy by switching off all electronic devices when they are not in use, not wasting water, using a xe đạp or a bus instead of driving a car. The government should also set a limit for the exploitation of resources. Secondly, we need khổng lồ conserve the old forest, rainforest, build more safari & national parks, và plant more trees to lớn make a place khổng lồ live for wild animals. Prohibiting hunters who hunt animals out of the law allowance is also important. Last but not least, there is a must to lớn raise people’s awareness. People should be encouraged strongly to do good things like: using less plastic things, not throwing trash everywhere,… I hope that in the future the earth will be cleaner.