Bài tập lai 2 cặp tính trạng

     

Bài tập 1: Ở đậu Hà Lan, thân cao cùng hạt vàng là 2 tính trội hoàn toàn so với thân thấp và hạt xanh. Nhì cặp tính trạng chiều cao và màu sắc hạt di truyền độc lập với nhau. Hãy lập sơ đồ vật lai cho mỗi phép lai dưới đây:

a. Cây cao, phân tử xanh giao phấn cùng với cây thân thấp, phân tử vàng.

b. Cây thân cao, hạt rubi giao phấn cùng với cây thân thấp, hạt xanh.

 
Bạn đang xem: Bài tập lai 2 cặp tính trạng

*
20 trang
*
HoangHaoMinh
*
*
4693
*
2Download


Xem thêm: 1 Thập Kỷ Bao Nhiêu Năm - 1 Thập Kỷ Bằng Bao Nhiêu Năm

Bạn sẽ xem tài liệu "Giáo án Lớp 9 môn Sinh học tập - bài bác tập lai nhì cặp tính trạng của Menden (tiếp)", để mua tài liệu cội về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD sinh sống trên


Xem thêm: Đối Tượng Nộp Thuế Thu Nhập Cá Nhân Là Gì? Vai Trò Của Thuế Thu Nhập Cá Nhân?

BÀI TẬP LAI nhì CẶP TÍNH TRẠNG CỦA MENDEN.A. BÀI TOÁN THUẬN: cho biết thêm KG, KH của p -> xác định tỉ lệ KG, KH của F.I. Cách thức giải:- phụ thuộc giả thiết đề bài, qui mong gen.- trường đoản cú KH của phường -> khẳng định KG của P.- Lập sơ trang bị lai -> xác minh KG của F -> KH của F.II. Việc minh họa:Bài tập 1: Ở đậu Hà Lan, thân cao và hạt đá quý là 2 tính trội hoàn toàn so với thân thấp cùng hạt xanh. Nhì cặp tính trạng chiều cao và màu sắc hạt di truyền tự do với nhau. Hãy lập sơ đồ gia dụng lai cho từng phép lai dưới đây:Cây cao, phân tử xanh giao phấn với cây thân thấp, phân tử vàng.Cây thân cao, hạt xoàn giao phấn với cây thân thấp, phân tử xanh.Giải:Theo đề bài, ta gồm qui ước gen:A: thân cao; a: thân thấp; B: hạt vàng; b: phân tử xanh.a. Cây cao, hạt xanh giao phấn với cây thân thấp, hạt vàng.- Sơ đồ gia dụng lai 1: P: (thân cao, phân tử xanh) AAbb xaaBB (thân thấp, phân tử vàng)G: AbaBF1: AaBb -> tất cả đều thân cao, phân tử vàng.- Sơ thứ lai 2: P: (thân cao, phân tử xanh) Aabb xaaBB (thân thấp, phân tử vàng)G: Ab :abaBF1: AaBb : aaBb+KG: 1AaBb : 1aaBb+KH: 1thân cao, hạt vàng: 1 thân thấp, phân tử vàng.- Sơ thứ lai 3: P: (thân cao, phân tử xanh) AAbb xaaBb (thân thấp, phân tử vàng)G: Abab : aBF1: Aabb : AaBb+KG: 1Aabb : 1aaBb+KH: 1thân cao, phân tử xanh: 1 thân cao, phân tử vàng.- Sơ thiết bị lai 4: P: (thân cao, hạt xanh) Aabb xaaBb (thân thấp, hạt vàng)G: Ab :abaB : abF1: AaBb : Aabb: aaBb : aabb+KG: 1AaBb : 1Aabb: 1aaBb : 1aabb +KH: 1thân cao, hạt vàng: 1thân cao, phân tử xanh : 1 thân thấp, hạt quà : 1 thân thấp, phân tử xanh.b. Cây thân cao, hạt quà giao phấn cùng với cây thân thấp, hạt xanh.- Sơ thứ lai 1: P: (thân cao, phân tử vàng) AABB xaabb (thân thấp, phân tử xanh)G: ABabF1: AaBb -> toàn bộ đều thân cao, phân tử vàng.- Sơ vật dụng lai 2: P: (thân cao, phân tử vàng) AaBB xaabb (thân thấp, hạt xanh)G: AB : aBabF1: AaBb : aaBb+KG: 1AaBb : 1aaBb+KH: 1thân cao, phân tử vàng: 1thân thấp, phân tử vàng.- Sơ đồ dùng lai 3: P: (thân cao, phân tử vàng) AABb xaabb (thân thấp, hạt xanh)G: AB : AbabF1: AaBb : Aabb+KG: 1AaBb : 1Aabb+KH: 1thân cao, hạt vàng: 1thân cao, phân tử xanh.- Sơ thứ lai 4: P: (thân cao, phân tử vàng) AaBb xaabb (thân thấp, hạt xanh)G: AB : Ab : aB : ababF1: AaBb : Aabb: aaBb : aabb+KG: 1AaBb : 1Aabb: 1aaBb : 1aabb +KH: 1thân cao, hạt vàng: 1thân cao, phân tử xanh : 1 thân thấp, hạt xoàn : 1 thân thấp, phân tử xanh.Bài tập 2: Ở chuột 2 cặp tính trạng color lông cùng chiều nhiều năm đuôi bởi 2 cặp gene nằm bên trên NST thường phân li độc lập và không có tính trạng trung gian. Biết lông black là tính trạng trội hoàn toàn so với lông nâu với đuôi ngắn là tính trạng trội trọn vẹn so với đuôi dài.Cho chuột phường thuần chủng không giống nhau về 2 cặp tính trạng tương phản nghịch màu lông cùng chiều nhiều năm đuôi giao hợp với nhau chiếm được F1, liên tục cho F1 tạp giao cùng với nhau chiếm được F2.a. Hãy lập sơ thứ lai từ p. -> F2.b. Nếu mang đến F1 nói trên lai phân tích thì hiệu quả thu được sẽ như vậy nào?Giải:Theo đề bài, ta bao gồm qui ước gen:A: lông đen; a: lông nâu; B: đuôi ngắn; b: đuôi dài.a. Hãy lập sơ đồ gia dụng lai từ p -> F2.- Trường vừa lòng 1: PT/C: (lông đen, đuôi ngắn) AABBxaabb (lông nâu, đuôi dài)GP: ABabF1: AaBb -> 100% lông đen, đuôi ngắn.- Trường hợp 2: PT/C: (lông đen, đuôi dài) AAbbxaaBB(lông nâu, đuôi ngắn)GP: AbaBF1: AaBb -> 100% lông đen, đuôi ngắn.F1xF1: (lông đen, đuôi ngắn) AaBbxAaBb (lông đen, đuôi ngắn)GF1: AB: Ab:aB:ab AB: Ab:aB:abF2:ABAbaBabABAABBAABbAaBBAaBbAbAABbAAbbAaBbAabbaBAaBBAaBbaaBBaaBbabAaBbAabbaaBbaabb*** Kết quả:+ KG: 9A-B- : 3A-bb : 3aaB- : 1aabb+ KH: 9 lông đen, đuôi ngắn : 3 lông đen, đuôi nhiều năm : 3 lông nâu, đuôi ngắn : 1 lông nâu, đuôi dài.b. Kết quả lai so với F1:P: (lông đen, đuôi ngắn) AaBbxaabb (lông nâu, đuôi dài)G: AB: Ab:aB:ababFb:ABAbaBababAaBbAabbaaBbaabb*** Kết quả:+ KG: 1AaBb : 1Aabb : 1aaBb : 1aabb+ KH: 1 lông đen, đuôi ngắn : 1 lông đen, đuôi nhiều năm : 1 lông nâu, đuôi ngắn : 1 lông nâu, đuôi dài.Bài tập 3: Ở cà chua, biết quả đỏ là tính trạng trội hoàn toàn so với trái vàng cùng lá chẻ là tính trạng trội hoàn toàn so với lá nguyên. Hai cặp tính trạng này di truyền độc lập với nhau.Cho p. Có quả đỏ, lá chẻ thuần chủng giao phấn với cây bao gồm quả vàng, lá nguyên thu được F1.Lập sơ vật dụng lai.Cho F1 nói bên trên giao phấn lần lượt với 2 cây những không thuần chủng là trái đỏ, lá nguyên cùng quả vàng, lá chẻ. Lập sơ vật dụng lai nhằm xác định hiệu quả tỉ lệ KG, KH ở bé lai.Giải:Theo đề bài, ta gồm qui cầu gen:A: quả đỏ; a: trái vàng; B: lá chẻ; b: lá nguyên.a. Sơ vật dụng lai: PT/C: (quả đỏ, lá chẻ) AABBxaabb (quả vàng, lá nguyên)GP: ABabF1: AaBb -> 100% quả đỏ, lá chẻ.b. - Trường hợp 1: P: (quả đỏ, lá chẻ) AaBbxAabb (quả đỏ, lá nguyên)GP:AB: Ab:aB:abAb : abF1:ABAbaBabAbAABbAAbbAaBbAabbabAaBbAabbaaBbaabb*** Kết quả:+ KG: 3A-B- : 3A-bb : 1aaBb : 1aabb+ KH: 3 quả đỏ, lá chẻ : 3 quả đỏ, lá nguyên : 1 trái vàng, lá chẻ : 1 trái vàng, lá nguyên.- Trường hợp 2: P: (quả đỏ, lá chẻ) AaBbxaaBb (quả vàng, lá chẻ)GP:AB: Ab:aB:abaB : abF1:ABAbaBabaBAaBBAaBbaaBBaaBbabAaBbAabbaaBbaabb*** Kết quả:+ KG: 3A-B- : 3aaB- : 1Aabb : 1aabb+ KH: 3 trái đỏ, lá chẻ : 3 trái vàng, lá chẻ : 1 quả đỏ, lá nguyên : 1 trái vàng, lá nguyên.Bài tập 4: Ở một chủng loại thực vật, hoa đỏ trội không trọn vẹn so với hoa trắng và hoa hồng là tính trạng trung gian. Trái tròn là tính trạng trội hoàn toàn so với quả dài. Hai cặp tính trạng này di truyền hòa bình với nhau.Cho cây bao gồm hoa đỏ, quả tròn thuần chủng giao phấn cùng với cây hoa trắng, quả dài rồi thu lấy các cây F1 liên tiếp tự thụ phấn. Viết sơ trang bị lai và cho biết kết trái về KG, KH ở F2?Cho cây hoa đỏ, trái tròn giao phấn với cây hoa hồng, quả dài thì kết quả như thay nào?Giải:Theo đề bài, ta gồm qui ước gen:Gọi A là gen cách thức tính trạng hoa đỏ trội không trọn vẹn so với gen a chế độ hoa white => đẳng cấp gen hoa đỏ: AA; hoa hồng: Aa; hoa trắng: aa.Gọi B là gen chế độ tính trạng quả tròn trội trọn vẹn so với ren b vẻ ngoài quả dài => kilogam quả tròn: AA hoặc Aa; quả dài: aa.a. Sơ đồ gia dụng lai:PT/C: (hoa đỏ, trái tròn) AABBxaabb (hoa trắng, quả dài)GP: ABabF1: AaBb -> 100% hoa hồng, trái tròn.F1xF1: (hoa hồng, quả tròn) AaBbxAaBb (hoa hồng, quả tròn)GF1: AB: Ab:aB:ab AB: Ab:aB:abF2:ABAbaBabABAABBAABbAaBBAaBbAbAABbAAbbAaBbAabbaBAaBBAaBbaaBBaaBbabAaBbAabbaaBbaabb***Kết quả:+ KG: 3AAB- : 1Aabb : 6AaB-: 2Aabb : 3aaB- : 1aabb+ KH: 3 hoa đỏ, trái tròn : 1 hoa đỏ, quả nhiều năm : 6 hoa hồng, quả tròn : 2 hoa hồng, quả nhiều năm :3 hoa trắng, trái tròn : 1 hoa trắng, quả dài.b. Cây hoa đỏ, trái tròn x cây hoả hồng quả dài:- Sơ thứ lai 1:PT/C: (hoa đỏ, quả tròn) AABBxAabb (hoa hồng, trái dài)GP: ABAb : abF1: AABb : AaBb+ KG: 1AABb : 1AaBb; KH: 1 hoa đỏ, quả tròn : 1 hoa hồng, quả tròn.- Sơ thứ lai 1:PT/C: (hoa đỏ, trái tròn) AABbxAabb (hoa hồng, trái dài)GP: AB : AbAb : abF1: AABb : AaBb : AAbb : Aabb+ KG: 1AABb : 1AaBb : 1AAbb : 1Aabb+ KH: 1 hoa đỏ, trái tròn : 1 hoa hồng, trái tròn : 1 hoa đỏ, quả lâu năm : 1 hoa hồng, quả dài.Bài tập 5: Ở một loại thực vật, hạt quà trội không hoàn toàn so với hạt trắng với hạt tím là tính trạng trung gian. Trái tròn là tính trạng trội không hoàn toàn so với quả dài với quả bầu dục là tính trạng trung gian. Nhì cặp tính trạng này di truyền tự do với nhau. Cho cây gồm hạt vàng, quả tròn giao phấn cùng với cây hạt trắng, quả nhiều năm rồi thu lấy các cây F1 tiếp tục tự thụ phấn. Viết sơ trang bị lai và cho thấy thêm kết quả về KG, KH ngơi nghỉ F1, F2?Giải:Theo đề bài, ta có qui cầu gen:Gọi A là gen nguyên lý tính trạng hạt kim cương trội không hoàn toàn so với ren a lý lẽ hạt trắng => hình trạng gen hạt vàng: AA; hạt tím: Aa; phân tử trắng: aa.Gọi B là gen hiệ tượng tính trạng quả tròn trội không trọn vẹn so với gene b hình thức quả dài => kilogam quả tròn: AA; quả thai dục: Aa; quả dài: aa.a. Sơ đồ dùng lai:PT/C: (hạt vàng, trái tròn) AABBxaabb (hạt trắng, trái dài)GP: ABabF1: AaBb -> 100% hạt tím, quả bầu dục.F1xF1: (hạt tím, quả thai dục) AaBbxAaBb (hạt tím, quả bầu dục)GF1: AB: Ab:aB:ab AB: Ab:aB:abF2:ABAbaBabABAABBAABbAaBBAaBbAbAABbAAbbAaBbAabbaBAaBBAaBbaaBBaaBbabAaBbAabbaaBbaabb***Kết quả:+ KG: 1AABB : 2AABb : 1AAbb: 2AaBB : 4AaBb : 2Aabb : 1aaBB : 2aaBb : 1aabb+ KH: 1 hạt vàng, quả tròn : 2 phân tử vàng, quả bầu dục : 1 phân tử vàng, quả nhiều năm : 2 phân tử tím, quả tròn : 4 phân tử tím, quả bầu dục : 2 phân tử tím, quả nhiều năm : 1 phân tử trắng, quả tròn : 2 phân tử trắng, quả bầu dục : 1 phân tử trắng, trái dài.III. Bài bác tập vận dụng và tự luyện tập ở nhà:Bài tập 1: lúc lai 2 chiếc chuột cô bay thuần chủng lông đen, ngắn với loài chuột cô cất cánh lông trắng, dài bạn ta thu thừa thế hệ con hàng loạt lông black ngắn, các cặp gen chế độ 2 cặp tính trạng này vị trí 2 NST khác nhau. Hãy cho thấy thêm kết quả về KG, KH trong những phép lai sau:a. Cho các chuột F1 thu được giao phối với nhau?b. Cho các chuột F1 chiếm được lai phân tích?c. Cho các chuột F1 nhận được lai với loài chuột không thuần chủng lông đen, dài?d. Cho những chuột F1 chiếm được lai với loài chuột không thuần chủng lông trắng, ngắn?Bài tập 2: Ở một loại côn trùng, nhì cặp gen hình thức hai cặp tính trạng về màu lông với độ nhiều năm cánh di truyền độc lập với nhau với nằm trên NST thường. Lông black trội hoàn toàn so cùng với lông trắng. Cánh dài trội trọn vẹn so với cánh ngắn. Mang lại giao phối giữa cá thể lông đen, cánh lâu năm thuần chủng và cá thể lông trắng, cánh ngắn chiếm được F1. đến F1 tạp giao thu được F2.Lập sơ thứ lai từ phường -> F2?Lập sơ thứ lai và cho thấy thêm kết quả trong số trường hợp sau:+ Trường hòa hợp 1: F1 giao phối quay trở lại với bố và bà bầu của nó?+ Trường hợp 2: cho F1 lai phân tích?Bài tập 3: Ở một loài thực vật: gen A: lá nguyên; gen a: lá chẻ; gen B: gồm tua cuốn; gen b: không có tua cuốn. Mỗi ren nằm trên một NST. Hãy viết sơ đồ dùng lai và xác định công dụng các phép lai sau:P: AaBb x aabbP: AaBb x AabbP: AaBb x AaBbP: AABB x AabbP: AaBB x aaBbBài tập 4: Ở fan hai cặp gen cơ chế 2 cặp tính trạng về tầm vóc và đội máu ở trên nhị cặp NST thường với phân li độc lập.+ Về trung bình vóc: T-: dáng vẻ thấp; tt: tầm vóc cao.+ Về nhóm máu:- team máu A -> phong cách gen: IAIA hoặc IAIO.- team máu B -> hình dáng gen: IBIB hoặc IBIO- đội máu AB -> mẫu mã gen: IAIB- nhóm máu O -> hình dạng gen: IOIOHãy xác định tác dụng của các phép lai sau:a. Cha có vóc dáng thấp, tiết ABxmẹ có vóc dáng cao, huyết Ob. Tía có tầm dáng thấp, tiết Axmẹ có dáng vóc cao, máu Bc. Tía có tầm dáng thấp, máu Bxmẹ có tầm dáng cao, huyết ABd. Tía có tầm dáng thấp, tiết Oxmẹ có tầm vóc cao, ngày tiết Ae. Bố có tầm dáng cao, máu ABxmẹ có tầm dáng thấp, máu Bg. Ba có trung bình ... AaBb (thân cao, phân tử tím) x aaBb (thân thấp, hạt tím)- Sơ vật lai minh họa:P: (thân cao, hạt tím) AaBb x aaBb (thân thấp, phân tử tím)GP: AB:Ab:aB:abaB:abF1:ABAbaBabaBAaBBAaBbaaBBaaBbabAaBbAabbaaBbaabb***Kết quả:+ KG: 1AaBB : 1aaBB : 2AaBb : 2aaBb :1 Aabb : 1aabb+ KH: 1 thân cao, hạt kim cương : 1 thân thấp, hạt đá quý : 2 thân cao, phân tử tím : 2 thân thấp, hạt tím : 1 thân cao, phân tử trắng : 1 thân thấp, hạt trắngBài tập 7: Ở một dạng bí, tính trạng trái tròn trội hoàn toàn so với quả dài; lá to lớn trội hoàn toàn so với quả nhỏ. Nhị cặp tính trạng nói trên dt phân li tự do với nhau. Mang lại giao phấn giữa cây thuần chủng gồm quả tròn, lá nhỏ tuổi với cây thuần chủng tất cả quả dài, lá khổng lồ thu được F1. Liên tục cho F1 giao phấn với cây khác thu được F2 tác dụng như sau: 37,5% số cây có quả tròn, lá to lớn : 37,5% số cây gồm quả tròn, lá nhỏ: 12,5% số cây gồm quả dài, lá lớn : 12,5% số cây có quả dài, lá nhỏ.Lập sơ đồ lai từ p -> F1Biện luận để khẳng định KG, KH của cây vẫn giao phấn với F1 và lập sơ đồ gia dụng lai.Giải:- Theo đề bài, ta gồm qui mong gen:A: quả tròn; a: quả dài; B: lá to; b: lá nhỏ.a. Sơ đồ vật lai:PT/C: ( trái tròn, lá nhỏ) AAbbxaaBB (quả dài, lá to)GP:AbaBF1: AaBb -> toàn bộ đều trái tròn, lá to.b. - F2: 37,5% quả tròn, lá to : 37,5% trái tròn, lá nhỏ: 12,5% quả dài, lá khổng lồ : 12,5% trái dài, lá nhỏ = 3 quả tròn, lá to lớn : 3 quả tròn, lá nhỏ: 1 trái dài, lá lớn : 1 quả dài, lá nhỏ- Xét tỉ lệ thành phần từng cặp tính trạng:+ về tính chất trạng ngoại hình quả:Quả tròn : quả dài = (37,5%+37,5%) : (12,5%+12,5%) = 3:1F2 có tỉ lệ của qui hiện tượng phân li => trái tròn là tính trạng trội hoàn toàn so với quả dài. Qui ước: A: trái tròn; a: quả nhiều năm => cả hai cá thể phường đều với kiểu gene dị hợp: Aa x Aa+ về tính trạng size lá:Lá to : lá nhỏ = (37,5%+12,5%) : (37,5%+12,5%) = 1 : 1F2 bao gồm tỉ lệ của phép lai phân tích => 1 khung hình P tất cả KG đồng đúng theo lặn, khung người P còn lại có kilogam dị hợp: Bb x bbTheo giả thiết 2 cặp tính trạng trên dt phân li độc lập.Tổ phù hợp 2 cặp tính trạng, ta suy ra:F1: AaBb (quả tròn, lá to) x Aabb (quả tròn, lá nhỏ) - Sơ đồ gia dụng lai minh họa:F1:quả tròn, lá to) AaBb x Aabb (quả tròn, lá nhỏ) GF1: AB:Ab:aB:abAb:abF2: ABAbaBabAbAABbAAbbAaBbAabbabAaBbAabbaaBbaabb***Kết quả:+ KG: 3A-B- : 3A-bb: 1aaBb : 1aabb.+ KH: 3 quả tròn, lá lớn : 3 quả tròn, lá nhỏ: 1 trái dài, lá khổng lồ : 1 quả dài, lá nhỏ.Bài tập 8: đến 2 cây p. Với nhau chiếm được F1 có tác dụng như sau: 79 cây tất cả hoa đỏ, quả lâu năm : 161 cây hoa đỏ, quả bầu dục : 160 cây gồm hoa hồng, quả nhiều năm : 321 cây tất cả hoa hồng, quả thai dục : 80 cây tất cả hoa đỏ, trái tròn : 159 cây tất cả hoa hồng, trái tròn : 81 cây bao gồm hoa trắng, quả nhiều năm : 160 cây tất cả hoa trắng, quả thai dục : 80 cây tất cả hoa trắng, trái tròn. Hãy biện luận và lập sơ thứ lai. Biết tính trạng hoa đỏ là tính trạng trội đối với hoa trắng, tính trạng quả tròn là tính trạng trội so với trái dài?Giải:- Theo đề bài, ta có qui ước gen:A: hoa đỏ; a: hoa trắng; B: quả tròn; b: trái dài.- Xét tỉ lệ thành phần KH của F1:F1: 79 hoa đỏ, quả lâu năm : 161 hoa đỏ, quả bầu dục : 160 hoa hồng, quả lâu năm : 321 hoa hồng, quả bầu dục : 80 hoa đỏ, quả tròn : 159 hoa hồng, quả tròn : 81 hoa trắng, quả nhiều năm : 160 hoa trắng, quả thai dục : 80 hoa trắng, trái tròn ≈ 1 hoa đỏ, quả lâu năm : 2 hoa đỏ, quả bầu dục : 2 hoa hồng, quả nhiều năm : 4 hoa hồng, quả thai dục : 1 hoa đỏ, trái tròn : 2 hoa hồng, quả tròn : 1 hoa trắng, quả dài : 2 hoa trắng, quả thai dục : 1 hoa trắng, quả tròn.- Xét tỉ trọng từng cặp tính trạng:+ về tính chất trạng màu sắc hoa:Hoa đỏ : hoả hồng : hoa white = (79+161+80) : (160+321+159) : (81+160+80) ≈ 1 : 2 :1F1 bao gồm tỉ lệ của qui phép tắc phân li => hoa đỏ là tính trạng trội không hoàn toàn so cùng với hoa trắng và hoa hồng là tính trạng trung gian =>KG: AA: hoa đỏ; Aa: hoa hồng; aa: hoa white => cả 2 cá thể p. đều với kiểu gene dị hợp: Aa x Aa.+ về tính trạng những thiết kế quả:Quả dài : quả bầu dục : trái tròn = (79+160+81):(161+321+160):(80+159+80) ≈ 1 : 2 :1F1 tất cả tỉ lệ của qui dụng cụ phân li => trái tròn là tính trạng trội không hoàn toàn so với quả dài cùng quả thai dục là tính trạng trung gian =>KG: AA: quả tròn; Aa: quả thai dục; aa: quả dài => cả 2 cá thể phường đều sở hữu kiểu ren dị hợp: Bb x Bb.- Xét phổ biến 2 cặp tính trạng:(1Hoa đỏ : 2hoa hồng : 1hoa trắng) x (1Quả dài : 2quả bầu dục : 1quả tròn) = 1 hoa đỏ, quả lâu năm : 2 hoa đỏ, quả thai dục : 2 hoa hồng, quả dài : 4 hoa hồng, quả thai dục : 1 hoa đỏ, trái tròn : 2 hoa hồng, trái tròn : 1 hoa trắng, quả lâu năm : 2 hoa trắng, quả bầu dục : 1 hoa trắng, trái tròn = F1=> Vậy 2 cặp tính trạng trên di truyền phân li độc lập.Tổ thích hợp 2 cặp tính trạng, ta suy ra:P: AaBb (hoa hồng, quả bầu dục) x AaBb (hoa hồng, quả bầu dục)- Sơ thứ lai minh họa:P: (hoa hồng, quả bầu dục)AaBb x AaBb (hoa hồng, quả bầu dục)G:AB: Ab:aB:ab AB: Ab:aB:ab F1:ABAbaBabABAABBAABbAaBBAaBbAbAABbAAbbAaBbAabbaBAaBBAaBbaaBBaaBbabAaBbAabbaaBbaabb***Kết quả:+ KG: 1Aabb : 2AABb : 2Aabb : 4AaBb : 1AABB : 2AaBB : 1aabb : 2aaBb : 1aaBB+ KH: 1 hoa đỏ, quả lâu năm : 2 hoa đỏ, quả bầu dục : 2 hoa hồng, quả lâu năm : 4 hoa hồng, quả bầu dục : 1 hoa đỏ, trái tròn : 2 hoa hồng, trái tròn : 1 hoa trắng, quả dài : 2 hoa trắng, quả thai dục : 1 hoa trắng, trái trònIII. Bài tập áp dụng và tự rèn luyện ở nhà:Bài tập 1: Ở gà, tính trạng chân cao trội hoàn toàn so với chân thấp, lông nâu trội đối với lông trắng. đến giao phối giữa 2 gà phường thuần chủng thu được F1 đều sở hữu KG giồng nhau. Liên tục cho F1 lai so sánh thu được F2 như sau: 25% chân cao, lông nâu : 25% chân thấp, lông nâu : 25% chân cao, lông white : 25% chân thấp, lông trắng. A. Giải thích và lập sơ đồ dùng lai phân tích của F1?b. Biện luận và khẳng định KG, KH của 2 gà p. đã có lai cùng lập sơ đồ lai.c. Mang đến F1 lai với gà có KG, KH như thế nào để F2 gồm 100% con gà chân cao, lông nâu? giải thích và minh họa bằng sơ trang bị lai?Bài tập 2: mang đến giao phấn thân 2 giống bí thuần chủng thu được F1. Liên tục cho F1 từ thụ phấn cùng nhau thu được nhỏ lai F2 có công dụng như sau: 56,25% cây bao gồm quả tròn, hoa đỏ : 18,75% cây có quả tròn, hoa quà : 18,75% cây bao gồm quả dài, hoa đỏ : 6,25% cây gồm quả dài, hoa vàng. Khẳng định KG, KH của p và lập sơ đồ gia dụng lai?Bài tập 3: Ở chuột, hai cặp gen hiệ tượng hai cặp tính trạng về màu lông và ngoại hình đuôi phần lớn nằm trên NST thường với phân li độc lập với nhau. Khi đến giao phối hai cái chuột thuần chủng gồm lông xám, đuôi cong cùng với lông trắng, đuôi thẳng thu được F1.a. Lập sơ đồ dùng lai từ p. đến F1?b. Liên tiếp cho giao hợp giữa F1 với con chuột khác, chiếm được F2 có kết quả như sau: 37,5% số chuột bao gồm lông xám, đuôi cong : 37,5% chuột bao gồm lông xám, đuôi thẳng: 12,5% số chuột bao gồm lông trắng, đuôi cong : 12,5% số chuột bao gồm lông trắng, đuôi thẳng.Giải thích công dụng và lập sơ đồ gia dụng lai của F1. Biết lông xám với đuôi cong là 2 tính trạng trội trọn vẹn so cùng với lông trắng và đuôi thẳng.Bài tập 4: bên trên một thiết bị cây trồng, nhị cặp tính trạng về hình dáng hoa với màu hoa di truyền tự do với nhau. Triển khai giao phấn giữa cây phường dị thích hợp về hai cặp gen, với kiểu bông hoa kép, màu đỏ với nhị cây không giống thu được F1 có hai hiệu quả như sau:a. Ở kết quả lai giữa phường với cây trước tiên thu được F1:- 126 cây gồm hoa kép, màu đỏ.- 125 cây gồm hoa kép, color trắng.- 42 cây bao gồm hoa đơn, màu đỏ.- 43 cây gồm hoa đơn, màu trắng.b. Ở tác dụng lai giữa phường với cây máy hai nhận được F1:- 153 cây gồm hoa kép, color đỏ.- 51 cây bao gồm hoa kép, màu trắng.- 151 cây tất cả hoa đơn, color đỏ.- 50 cây bao gồm hoa đơn, màu sắc trắng.Biện luận để giải thích tác dụng và lập sơ đồ lai cho từng trường hòa hợp nêu trên.Bài tập 5: đến giao phấn thân hai cây p. Thu được F1 bao gồm kiểu gene giống nhau. Cho 1 cây F1 giao phấn cùng với cây khác thu được F2 có tác dụng như sau:1250 cây có quả tròn, chín sớm.1255 cây gồm quả tròn, chín muộn1253 cây gồm quả dài, chín sớm1251 cây tất cả quả dài, chín muộnBiết rằng hai tính trạng về ngoại hình quả và thời gian chín của trái di truyền tự do với nhau. Quả tròn cùng chín mau chóng là hai tính trạng trội trọn vẹn so với trái dài cùng chín muộn.a. Lập sơ vật lai của F1 với cây khác.b. Suy ra KG, KH của cặp p mang lai.Bài tập 6: Ở một loại côn trùng, tín đồ ta xét 2 cặp tính trạng về size râu cùng màu mắt bởi vì 2 cặp ren qui định. đến giao phấn thân 2 cá thể p thu được bé lai F1 có hiệu quả như sau: 144 số cá thể có râu dài, đôi mắt đỏ : 47 số cá thể có râu dài, mắt trắng: 50 số cá thể có râu ngắn, đôi mắt đỏ: 16 số thành viên có râu ngắn, mắt trắng. Xác định KG, KH của p. Và lập sơ vật dụng lai?Bài tập 7: triển khai phép lai giữa hai cây.a. Trước tiên theo dõi sự dt của cặp tính trạng về chiều cao, fan ta thấy bố mẹ đều bao gồm thân cao và các cây nhỏ F1 bao gồm tỉ lệ 75% thân cao : 25% thân thấp. Phân tích và lý giải và lập sơ thiết bị lai của cặp tính trạng này.b. Tiếp tục theo dõi sự dt của cặp tính trạng về hình dáng quả, thấy F1 mở ra 125 cây gồm quả tròn : 252 cây tất cả quả dẹt và 128 cây có quả dài. Lý giải và lập sơ đồ vật lai của cặp tính trạng này.c. Lập sơ vật dụng lai để phân tích và lý giải sự di truyền tầm thường của cả hai cặp tính trạng theo điều kiệnđã nêu. Biết rằng hai cặp tính trạng trên di truyền chủ quyền và quả tròn là tính trạng trội.Bài tập 8: Đem giao phấn thân cặp phụ huynh đều thuần chủng khác biệt về nhị cặp tính trạng tương phản, đời F1 hàng loạt xuất hiện cây tròn, vị ngọt. Liên tiếp cho F1 từ bỏ thụ phấn, thu được đời F2 tất cả 6848 cây có 4 đẳng cấp hình, trong những số ấy 428 cây trái bầu, vị chua. Cho thấy mỗi gen lý lẽ một tính trạng.Hãy lập sơ vật lai từ p. -> F2?Tính số lượng cá thể trực thuộc mỗi kiểu hình xuất hiện thêm ở đời F2?Bài tập 9: cho thấy thêm ở bò: lông đen trội so với lông vàng, lang trắng đen là tính trạng trung gian, không sừng trội so với có sừng, chân cao trội so với chân thấp. Từng gen phương pháp một tính trạng nằm trong NST thường.Lai trườn cái lông vàng, không sừng, chân rẻ với bò đực không biết KG. Năm đầu sinh được một bé bê đực lông vàng, gồm sừng, chân thấp. Năm tiếp theo sinh được một bê chiếc lang white đen, không sừng, chân cao. Xác minh KG của 4 bé bò nói trên?Bài tập 10*: cho F1 từ thụ phấn được F2 bao gồm 4 nhiều loại KH. Vì chưng sơ suất của câu hỏi thống kê, bạn ta chỉ với ghi lại được số liệu của một một số loại kiểu hình là cây cao, phân tử dài chỉ chiếm tỉ lệ 18,75%. Hãy biện luận tìm kilogam của F1 với viết sơ trang bị lai để phân biệt tỉ lệ KG, KH làm việc đời F2. Biết các gen di truyền phân li độc lập, tương phản nghịch với tín trạng thân cao, hạt nhiều năm là những tính trạng thân thấp, hạt tròn.= = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = == = = = = = = == = = = = = = =*** Ghi chú: tư liệu này là của thầy Trương cố kỉnh Thảo soạn và tổng hợp từ không ít nguồn tư liệu khác nhau. Quý thầy giáo viên và các em học sinh rất có thể sử dụng, sao chép, in ấn giao hàng cho việc đào tạo và tiếp thu kiến thức như một tài liệu tìm hiểu thêm nhưng đề xuất chú thích rõ ràng về người sáng tác và bắt đầu để tôn trọng quyền tác giả. Trân trọng cảm ơn!!!