BÀI 4 ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG

     

Ở bài xích trước những em đã được khám phá về có mang Đơn thức, bài học kinh nghiệm này sẽ reviews đến những em biện pháp phân loại Đơn thức trải qua khái niệm Đơn thức đồng dạngvà phép toán cộng, trừ những đơn thức này.

Bạn đang xem: Bài 4 đơn thức đồng dạng


1. Nắm tắt lý thuyết

1.1. Đơn thức đồng dạng

1.2. Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng

2. Bài bác tập minh hoạ

3. Rèn luyện Bài 4 Chương 4 Đại số 7

3.1 Trắc nghiệm vềĐơn thức đồng dạng

3.2. Bài tập SGK về Đơn thức đồng dạng

4. Hỏi đáp bài xích 4 Chương 4 Đại số 7


Hai 1-1 thức đồng dạng là hai đối chọi thức có thông số khác 0 và gồm cùng phần biến.

Ví dụ:(frac-12xy^2,5xy^2,xy^2,frac-75xy^2)là những đối chọi thức đồng dạng (vì những đơn thức này có hệ số không giống 0 và có chung phần biến(xy^2))

Chú ý: những số không giống 0 được điện thoại tư vấn là những 1-1 thức đồng dạng.


Để cộng (hay trừ) hai đơn thức đồng dạng, ta cùng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.

Ví dụ:

Cộng hai đối kháng thức(2x)và(5x):(2x+5x=(2+5)x=7x).Cộng hai đối kháng thức(frac-12x^3y)và(x^3y):(frac-12x^3y+x^3y=(frac-12+1)x^3y=frac12x^3y).
Bài 1:

Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng và cho thấy ở mỗi nhóm đơn thức đồng dạng cùng với nhau, phần biến đổi là gì?

(frac-58xy) (-xy) (-xy^2) (3x^3y) (frac14xy) (-7xy^2) (-1,5x^3y)

Hướng dẫn giải:(frac-58xy;-xy;frac14xy)là những đơn thức đồng dạng với nhau với phần phát triển thành là(xy).(-xy^2;-7xy^2)là những đơn thức đồng dạng với nhau với phần biến đổi là(xy^2).(3x^3y;-1,5x^3y)là những đơn thức đồng dạng với nhau với phần phát triển thành là(x^3y).

Bài 2:

Tính giá trị biểu thức(frac-163y^2t+3y^2t)tại(y=-3,t=1).

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Viết Thư Cho Ông Già Noel Bằng Tiếng Anh Đáng Yêu

Hướng dẫn giải:

Trước tiên ta tính tông hai 1-1 thức trên(frac-163y^2t+3y^2t=(frac-163+3)y^2t=frac-73y^2t)

Tại(y=-3,t=1)thì(frac-73y^2t=frac-73.(-3)^2.1=-21)

Vậygiá trị biểu thức(frac-163y^2t+3y^2t)tại(y=-3,t=1)là(-21).

Bài 3:

Rút gọn gàng biểu thức sau:((2xy)^2.(-3x)+(frac13x^2).(4xy^2))

Hướng dẫn giải:

Ta rút gọn gàng từng hạng tử của biểu thức

((2xy)^2.(-3x)=(4x^2y^2).(-3x)=-12x^3y^2)

((frac13x^2).(4xy^2)=frac43(x^2.xy^2)=frac43x^3y^2)

Đến đây, nhị hạng tử đồng dạng với nhau bắt buộc ta hoàn toàn có thể rút gọn gàng tiếp

((2xy)^2.(-3x)+(frac13x^2).(4xy^2)=-12x^3y^2+frac43x^3y^2=frac-323x^3y^2).

Bài 4:

Tính:

a)(2xy^2z+frac-35xy^2z+6xy^2z).

b)(2x^3y-frac-73x^3y+5x^3y).

c)(-5yz^2-frac-12yz^2-3yz^2).

Xem thêm: Lớp 8: Unit 5: Festivals In Viet Nam Flashcards, Lớp 8: Unit 5: Festivals In Vietnam Flashcards

Hướng dẫn giải:

a)(2xy^2z+frac-35xy^2z+6xy^2z=(2+frac-35+6)xy^2z=frac375xy^2z).