Bài 15 lịch sử 11

     

Từ năm 1918 kéo dãn dài suốt 20 năm đến chiến tranh quả đât thứ hai nổ ra, Châu Á đã có những biến gửi to phệ về gớm tế, chủ yếu trị, làng mạc hội. Phần nhiều điếu kia đã khiến cuộc đương đầu giành tự do ở đây cũng có thể có những bước trở nên tân tiến mới, ta tò mò điều này qua trào lưu cách mạng ngơi nghỉ Trung Quốc, ấn Độ. Nhì nước bự này sống Châu Á cùng cũng đó là nội dung thiết yếu của bài bác “Phong trào cách mạng ở china và Ấn Độ” lịch sử hào hùng 11.


*

A.Kiến thức trọng tâm

I. Trào lưu cách mạng ở trung quốc (1919 - 1939)

1. Phong trào Ngũ Tứ cùng sự ra đời Đảng cùng sản Trung Quốc

a. Trào lưu Ngũ tứ

Mục tiêu đấu tranh: chống đế quốc, kháng phong kiến.Lực lượng: học tập sinh, sinh viên, ... Công nhân.Quy mô: Bắc Kinh mở rộng 22 Tỉnh với 150 thành phố trong cả nước.Ý nghĩa:Giai cấp công nhân vươn lên là một lực lượng giải pháp mạng độc lập.Đánh dấu cách chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản hình trạng cũ sang bí quyết mạng dân chủ bốn sản hình dáng mới.

Bạn đang xem: Bài 15 lịch sử 11

b. Sự thành lập và hoạt động Đảng cộng sản Trung Quốc

Điều kiện, sự thành lập:Phong trào yêu thương nước, phong trào công nhân cải tiến và phát triển mạnh.Chủ nghĩa Mác - Lênin được truyền tay sâu rộng lớn trong nhân dân, quánh biệt thống trị công nhân.

=> Đảng cùng sản Trung Quốc thành lập và hoạt động (Tháng 7/1921)

ý nghĩa: Đánh dấu bước ngoặt đặc biệt của phương pháp mạng Trung Quốc.

2. Chiến tranh Bắc phát (1926 - 1927) và đao binh Quốc - cùng (1927 - 1937).

a. Chiến tranh Bắc phạt

Đảng cộng sản hợp tác ký kết với Quốc dân Đảng nhằm phá hủy các tập đoàn lớn Quân phiệt giai cấp ở Bắc Dương.Do Quốc dân Đảng chống lại nên cuộc chiến tranh chấm dứt vào tháng 07/1927.

Xem thêm: Lý Thuyết Điều Kiện Tự Nhiên Của Nhật Bản Có Thuận Lợi Và Khó Khăn Gì

b. Loạn lạc Quốc - Cộng

Diễn biến: 1927 - 1937Quân đội Tưởng Giới Thạch tổ chức 5 cuộc vây quét bự vào địa thế căn cứ cách mạng của Đảng cộng sản nhưng gần như bị thất bại.Để bảo toàn lực lượng, tháng 10/1934 Hồng Quân công nông thực hiện cuộc "vạn lí ngôi trường chinh" rút khỏi căn cứ cách mạng, tiến lên phía bắc.Tháng 1/1935 Mao Trạch Đông trở thành bạn lãnh đạo Đảng cùng sản Trung Quốc.Tháng 7/1937, Nhật thôn tính Trung Quốc, Đảng cùng sản ý kiến đề nghị Quốc dân đảng đình chỉ binh lửa đê kháng Nhật.

II. Phong trào chủ quyền dân tộc sống ấn Độ (1918 - 1939)

a. Tiến độ 1918 – 1929

Nguyên nhân: kết quả của cuộc chiến tranh thế giới trước tiên => xích míc xã hội căng thẳng.Phong trào hòa bình những năm 1918 – 1922:Mục tiêu: phòng Anh.Lãnh đạo: Đảng Quốc Đại đứng đầu là M.Gan-di.Biện pháp: Hoà bình, không dùng bạo lực: biểu tình, bến bãi công...Lực lượng: Nông dân, công nhân, thị dân.

=>Tháng 12 năm 1925 Đảng cùng sản ấn Độ thành lập.

Xem thêm: Cách Làm Bánh Tráng Trộn Mỡ Hành Phi Cực Dễ, Cách Làm Bánh Tráng Mỡ Hành Phi Cực Dễ

b. Quá trình 1929 – 1939:

Nguyên nhân: hậu quả nặng nề của khủng hoảng kinh tế thế giới.Phong trào độc lập những năm 30:Mục tiêu: phòng Anh.Lãnh đạo: Đảng Quốc Đại cầm đầu là M.Gan-di.Biện pháp: hoà bình, không cần sử dụng bạo lực: các chiến dịch bất hòa hợp tácLực lượng: các lực lượng chính trị links thành chiến trận thống nhất.

* tóm lại chung:

Khuynh hướng biện pháp mạng bốn sản tất cả sự gửi biến hướng đến mục tiêu dân tộc, dân chủ.Xuất hiện nay một xu hướng mới: khuynh hướng Cách mạng vô sản, khuynh hướng này ngày càng có vị trí đặc biệt quan trọng trong trào lưu giải phóng dân tộc ở một vài nước: khi các Đảng cùng được sản thành lập.