Bài 15 lịch sử 10

     
*

*

Lý thuyết Sử 10: bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ nắm kỉ II TCN đến đầu cầm kỉ X)


Bài 15: Thời Bắc trực thuộc và những cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ nắm kỉ II TCN cho đầu nạm kỉ X)

*

I. Chế độ cai trị của các triều đại phong con kiến phương Bắc và những biến đổi trong khiếp tế, văn hóa, làng mạc hội Việt Nam

1. Chính sách cai trị

a. Tổ chức bộ máy cai trị

- nhà Triệu tạo thành 2 quận, sáp nhập vào non sông Nam Việt.

Bạn đang xem: Bài 15 lịch sử 10

- công ty Hán chia làm 3 quận, sáp nhập vào bộ Giao Chỉ cùng với một số trong những quận của Trung Quốc.

- nhà Tùy, Đường chia làm nhiều châu.Từ sau khởi nghĩa hbt hai bà trưng năm 40, cơ quan ban ngành đô hộ cứ quan tiền lại giai cấp đến cấp cho huyện (Trực trị).

- các triều đại phong con kiến phương Bắc từ đơn vị Triệu, Hán, Tùy, Đường gần như chia nước ta thành các quận, huyện cử quan lại cai trị đến cung cấp huyện.

- mục tiêu của phong loài kiến phương Bắc là sáp nhập đất nước Âu Lạc cũ vào bạn dạng đồ Trung Quốc.

b. Bao gồm sách tách bóc lột về kinh tế và đồng hóa về văn hóa.

* chủ yếu sách tách bóc lột về kinh tế

- triển khai chính sách bóc lột, cống nạp nặng nề.

- cầm độc quyền muối với sắt.

- quan liêu lại đô hộ bạo ngược tham ô ra sức bóc lột dân chúng để gia công giàu.

* cơ chế đồng hóa về văn hóa.

- truyền bá Nho giáo, mở lớp dạy dỗ chữ nho.

- Bắt nhân dân ta phải biến hóa phong tục, tập tiệm theo người Hán.

- Đưa người Hán vào ở cùng tín đồ Việt.

- nhằm mục tiêu mục đích thực hiện âm mưu đồng hóa dân tộc Việt Nam.

* cơ quan ban ngành đô hộ còn áp dụng lao lý hà khắc cùng thẳng tay bầy áp những cuộc chiến đấu của quần chúng ta.

Xem thêm: Em Hãy Kể Tóm Tắt Bài Thạch Sanh Ngắn Nhất (5 Mẫu), Tóm Tắt Truyện Thạch Sanh


2. Những biến đổi về ghê tế, văn hoá và xã hội

a. Về tởm tế

* trong nông nghiệp:

- nguyên tắc sắt được thực hiện phổ biến.

- công việc khai hoang được đẩy mạnh.

- thủy lợi được mở mang.

⇒ Năng suất lúa tăng hơn trước.

* thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ có sự chuyển biến đáng kể.

- Nghề cũ cải tiến và phát triển hơn: Rèn sắt, khai thác vàng bạc tình làm thiết bị trang sức.

- một trong những nghề mới mở ra như có tác dụng giấy, có tác dụng thủy tinh.

- Đường giao thông vận tải thủy cỗ giữa các quận, vùng hình thành.

b. Về văn hóa - xã hội

* Về văn hóa:

- Một phương diện ta tiếp thu phần nhiều yếu tố tích cực và lành mạnh của văn hóa truyền thống Trung Hoa thời Hán - Đường như ngôn ngữ, văn tự.

- trong khi nhân dân ta vẫn giữ được phong tục,tập quán: nhuộm răng, ăn uống trầu, làm cho bánh chưng, bánh dày, tôn trọng phụ nữ.

- nhân dân ta không bị đồng hóa.

* Về xã hội bao gồm chuyển biến:

- quan hệ xã hội là quan hệ giới tính giữa dân chúng với tổ chức chính quyền đô hộ (thường xuyên căng thẳng).

- Đấu tranh kháng đô hộ.

Xem thêm: Kể Về Một Lần Em Mắc Lỗi Bỏ Học, Nói Dối, Không Làm Bài…) (Dàn Ý

- Ở một trong những nơi nông dân tự do bị nông nô hóa, bị bóc lột theo kiểu địa đánh phong kiến.

Xem tiếp: kim chỉ nan Sử 10 bài bác 16. Thời Bắc ở trong và những cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (tiếp theo)