AS SOON AS HE WAVED HIS HAND, SHE TURNED AWAY

     

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that is closest in meaning to lớn each of the following questions


Câu 1: As soon as he waved his hand, she turned away.

Bạn đang xem: As soon as he waved his hand, she turned away

A. He saw her turn away và he waved his hand.

B. No sooner had he waved his hand than she turned away.

C. She turned away because he waved his hand too early.

D. Although she turned away, he waved his hand.


Giải bỏ ra tiết:

B

Tạm dịch: ngay trong khi anh vẫy tay, cô tảo đi.

A. Anh thấy được cô cù đi cùng anh vẫy tay.

B. Sau khoản thời gian anh vẫy tay xong, cô quay đi.

C. Cô cù đi vày anh vẫy tay quá sớm.

D. Mặc dù cô quay đi, anh vẫn vẫy tay.

=> lời giải B


Câu 2: I had two job offers upon graduation, neither of which was appropriate for my qualifications.

A. Though I wasn"t qualified enough, two jobs were offered khổng lồ me upon graduation.

B. The two jobs offered lớn me after my graduation didn’t suit my qualifications.

C. I was offered two jobs soon after my graduation, both of which were suitable for my qualifications.

D.

Xem thêm: Ngày 20 Tháng 5 Là Ngày Gì, 20 Tháng 5 Là Ngày Gì Của Trung Quốc

Both of the job offers I had prior khổng lồ my graduation were appropriate for my qualifications.


Giải bỏ ra tiết:

B

Tạm dịch: Tôi đã bao gồm hai đề nghị công việc sau khi giỏi nghiệp, cả hai đa số không phù hợp với chuyên môn của tôi.

A. Tuy nhiên tôi cảm thấy không được trình độ, tôi đã nhận được hai việc sau khi xuất sắc nghiệp.

B. Hai công việc được kiến nghị cho tôi sau khi xuất sắc nghiệp không cân xứng với chuyên môn của tôi.

C. Sau khi tốt nghiệp tôi đã được kiến nghị hai công việc, cả hai đều tương xứng với chuyên môn của tôi.

D. Cả hai quá trình tôi vẫn được đề nghị trước khi xuất sắc nghiệp thích phù hợp với trình độ của tôi.

=> đáp án B


Câu 3: It’s difficult for me khổng lồ understand what he implies.

A. What he implies is not very difficult lớn understand.

B. Understanding what he implies is found difficult.

C. I find it difficult to understand what he really means.

D. to lớn understand what he really means is difficult khổng lồ find.


Giải chi tiết:

C

Tạm dịch: Thật nặng nề cho tôi nhằm hiểu đều gì anh ta ngụ ý.

A. Phần nhiều gì anh ta ngụ ý không quá khó hiểu.

B. Phát âm được ý nghĩa sâu sắc mà anh ta ý niệm rất khó.

C. Tôi cảm giác khó nhằm hiểu anh ta thực sự bao gồm ý gì.

Xem thêm: Kính Cận Hợp Với Mặt Tròn - Mặt Béo Tròn Nên Đeo Kính Gì

D. Để hiểu anh ta thực sự có ý gì là khó để tìm.

=> câu trả lời C


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát