4COS ³X+3 √2SIN2X=8COSX SIN8X

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt rượu cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt hễ trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

*

4cos3x+3√2. 2sinx.cosx - 8cosx=0

cosx(4cos2x+6√2.sinx-8)=0

cosx=0 or 4cos2x+6√2.sinx-8=0 (1)

(1)⇔4(1-sin2x)+6√2.sinx-8=0 cho đây bạn biết cách giải phương trình bậc 2 rồi chứ


*

Giải những phương trình sau1) (cos^5fracx2)(sinfracx2) - (sin^5fracx2)(cosfracx2) = (fracsqrt38)2) 8(cos x.cosleft(fracpi3+x ight).cosleft(fracpi3-x ight)) = (sqrt3)3) (frac1cos x+frac1sin2x=frac2sin4x)

Giải những phương trình sau

1) (cos^5fracx2)(sinfracx2) - (sin^5fracx2)(cosfracx2) = (fracsqrt38)

2) 8(cos x.cosleft(fracpi3+x ight).cosleft(fracpi3-x ight)) = (sqrt3)

3) (frac1cos x+frac1sin2x=frac2sin4x)


*

(1,sin^2008x+cos^2008x=1)

(2,sin^5x+cos^5x+sin2x+cos2x=1+sqrt2)

(3,4cos^2x+3tan^2x-4sqrt3cosx+2sqrt3tanx+4=0)


Giải những phương trình :1) (fracsin^4x+cos^4xsin2x=frac12left( an x+cot2x ight))2) (frac1sin x+frac1sinleft(x-frac3pi2 ight)=4sinleft(frac7pi4-x ight))3)(2left(cos^42x-sin^42x ight)+cos8x-cos4x=0)4)(fracsin^4x+cos^4x5sin2x=frac12cot2x-frac18sin2x)5)(sin^4x+cos^4x-3sin2x+frac52sin^22x=0)

Giải những phương trình :

1) (fracsin^4x+cos^4xsin2x=frac12left( an x+cot2x ight))

2) (frac1sin x+frac1sinleft(x-frac3pi2 ight)=4sinleft(frac7pi4-x ight))

3)(2left(cos^42x-sin^42x ight)+cos8x-cos4x=0)

4)(fracsin^4x+cos^4x5sin2x=frac12cot2x-frac18sin2x)

5)(sin^4x+cos^4x-3sin2x+frac52sin^22x=0)


Giải những pt sau:

a) (3left(sin x+cos x ight)-4sin xcos x=0)

b) (12left(sin x-cos x ight)-sin2x=2)


giải phương trình: (dfrac5left(sqrt3sin x+cos x ight)-sqrt3cos2x+sin2x-6cot x-1=0)


1) (sin^2left(fracx2-fracpi4 ight).tan^2x-cos^2fracx2=0)2) (tanx=sin^2xleft(c-fracpi2010 ight)+cos^2left(2x+fracpi2010 ight)+sinx.sinleft(3x+fracpi1005 ight))3) (1+2cosxleft(sinx-1 ight)+sqrt2sinx+4cosx.sin^2fracx2=0)4) (3cos4x-8cos^6x+2cos4x=3)5) (1+sinx.sin2x-cosx.sin^22x=2cos^2left(fracpi4-x ight))6) (sinx.sin4x=sqrt2cosleft(fracpi6-x ight)-4sqrt3cos^2x.sinx.cos2x)7) (fractan^2x+tanx{tan^2x+1...

Bạn đang xem: 4cos ³x+3 √2sin2x=8cosx sin8x


1) (sin^2left(fracx2-fracpi4 ight).tan^2x-cos^2fracx2=0)

2) (tanx=sin^2xleft(c-fracpi2010 ight)+cos^2left(2x+fracpi2010 ight)+sinx.sinleft(3x+fracpi1005 ight))

3) (1+2cosxleft(sinx-1 ight)+sqrt2sinx+4cosx.sin^2fracx2=0)

4) (3cos4x-8cos^6x+2cos4x=3)

5) (1+sinx.sin2x-cosx.sin^22x=2cos^2left(fracpi4-x ight))

6) (sinx.sin4x=sqrt2cosleft(fracpi6-x ight)-4sqrt3cos^2x.sinx.cos2x)

7) (fractan^2x+tanxtan^2x+1=fracsqrt22sinleft(x+fracpi4 ight))

8) (cos^4x+sin^4x+cosleft(x-fracpi4 ight).sinleft(3x-fracpi4 ight)-frac32=0)


Xem đưa ra tiết
Lớp 11ToánBài 4: Ôn tập chương Hàm số lượng giác với phương t...
5
0

1) sin3x+sin2x+sinx=cos2x+cosx+1

2) cos2x + cos23x = sin22x


Xem bỏ ra tiết
Lớp 11ToánBài 4: Ôn tập chương Hàm con số giác và phương t...

Xem thêm: Hai Dây Dẫn Thẳng Dài Song Song Cách Nhau 10Cm Trong Không Khí


1
0

Gọi M, m theo thứ tự là GTLN cùng GTNN của hàm số (y=frac4cos^2x+6sin x.cos x+14-sin2x-2sin^2x) , khi ấy giá trị của 7M - 14m bằng: A. (-8sqrt2-10)

B. (-8sqrt2+10)

C. (18sqrt2-10)

D. (24sqrt2-10)


Xem chi tiết
Lớp 11ToánBài 4: Ôn tập chương Hàm con số giác cùng phương t...

Xem thêm: Bài 3: Quê Hương Mỗi Người Chỉ Một, Đọc Hiểu Quê Hương Mỗi Người Chỉ Một


1
0

cos2x+(sqrt )2 sin2x +1=0


Xem bỏ ra tiết
Lớp 11ToánBài 4: Ôn tập chương Hàm số lượng giác cùng phương t...
2
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)